Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma (SN Mimarlık), Sivas Kızılırmak Köprüsü Yarışması

PROJE RAPORU

GENEL YAKLAŞIM

Anadolu'nun merkezinde, Cumhuriyet tarihinin önemli kentlerinden birinde, Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü tasarımı yapmak kent belleğinde önemli bir yere sahip olacak bir ürün ortaya koymak anlamına geliyor. Köprüler, tarihin ilk çağlarından beri elde olanlarla, doğanın koyduğu sınırları, doğaya zarar vermeden, aşmak amacıyla inşa edilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve modern köprü yapımının ilerlemesiyle, çağlarının yapı teknolojisinin birer yansıması haline gelen köprüler, insanoğlunun sınırları aşmasını temsil eder. Köprü fiziksel bir iletişim aracıdır.

Tarihi Kesik Köprü ve Eğri Köprü arasında kalan alanda planlanması istenen yeni köprü Kızılırmak Nehrinin güneyinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi ve çevresinde gelişen yeni kent yerleşimini birbirine bağlayacak konumdadır. Uygulama aşamasında olan bulvarın da tamamlanmasıyla üniversite, kent merkezi ve yeni yerleşim alanları arasındaki araç ve yaya iletişimi kesintisiz olarak sağlanmış olacaktır.

KÖPRÜ TASARIM İLKELERİ

Köprünün tasarımında, yaya ve taşıt köprülerinin ayrıştırılması öngörülmüştür. Köprülerin konumlandırılmasında, yaya köprüsünün üniversite kampüsüne yakınlığı gözetilmiş, kampüs kullanıcısı hedeflenmiştir. Taşıt köprüsünde her iki yönde üç şeritli araç yolu ve bir gidiş bir geliş olmak üzere hafif raylı sistem çözülmüş, bisiklet yolu, yol üstünde duraklamaya izin vermesi için yaya köprüsüne dahil edilmiştir.

Araç yolu ve hafif raylı sistem üç parça halinde, betonarme ayaklarla ve art germe kirişlerle taşınan, betonarme bir köprüdür. Yaklaşık 135 metre olan iki sedde arası mesafe, 45 metrelik akslara bölünmüştür. Hafif raylı sistem hattında, teknik hatlar dışında yeşil zemin tercih edilerek sıradan anlayıştan uzaklaşılmıştır.

Yaya köprüsü, tek yüzeyi Kızılırmak'a açılan prizmatik bir kutudur. Açılan yüzey Kızılırmak manzarasını çerçevelerken, kapalı yüzey, yaya köprüsünde vakit geçiren kullanıcının, taşıt yolunun görsel veya işitsel negatif etkilerinden korunması amaçlanmıştır. Böylelikle Sivas'ın ağır geçen kış şartlarında da kullanıcıya koruma sağlayacaktır. Dışarıdan net bir geometriye sahip köprü farklı kotlarda teşkil edilen platformlarla kullanıcı deneyimi için zenginleştirilmiştir. Üst kotlarda oluşturulan seyir teraslarıyla Kızılırmak manzarası kullanıcıya sunulurken, bir platform da suya yaklaşarak farklı bir Kızılırmak deneyimi sunmaktadır. Kullanıcılar suyu sadece bir seyir nesnesi olarak değil, bir yüzey olarak algılamaya yakınlaşacaklardır. Kabuğun iç yüzeylerine yerleşen kiosklarla da rekreatif işlev desteklenmiştir. Satış biriminin yanı sıra, bisikletler için park alanları da tasarlanmıştır. Bu şekilde köprü sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp, kent yaşamına ve hafızasına katılan bir mekana dönüşecektir.

Yaya strüktürü çelik sistem olarak çözülmüştür. Dış yüzeylerinde hava koşullarına yüksek mukavemet gösteren aşınmış/paslı çelik/korten malzeme ve prekast beton paneller kullanılmıştır.

Yeni köprünün, bir tarih kenti olan Sivas'a mimari bir değer olarak katılacağı, çağdaş kent yaşamına ve Kızılırmak algısına yeni bir boyut getireceği düşünülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Sivas
Proje Tipi: Köprü
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Cihat Ömer Akgün
Aybüke Ülküseven