Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Mansiyon, Sivas Kızılırmak Köprüsü Yarışması

PROJE RAPORU

Sivas şehir merkezinin Güneyinden akan Kızılırmak ırmağı üzerinde tasarlanan Köprü Üst
ölçekte Kızılırmak çevresi için planlanan projenin merkezinde konumlanmaktadır. Kızılırmak
Köprüsü, Kuzey Güney aksında Kent ile Üniversite ve Doğu Batı aksında rekreasyon alanları
arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kızılırmak köprüsü yalnızca iki noktayı bağlamak yerine kentliye A ve B noktası arasındaki
yolculuğu süresince farklı deneyimler sunmayı hedeflemektedir. Kızılırmak Köprüsü kimileri
için bir geçit olurken kimileri için ise peyzajı izleyebilecekleri sessiz bir durak olacaktır. Öneri
bulunduğu coğrafya ile görsel uyum içerisindedir. Köprünün silüetini tarifleyen beyaz
çerçeveler, kış aylarında alanı kaplayan karla ortadan kaybolurken, ahşap platformlar yaz
aylarında sararan çayırın bir uzantısı haline gelmektedir.

Yere özgü olmanın yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirlik ana tasarım kriteri olarak
benimsenmiştir.Kızılırmak köprüsü araç yolu, tramvay hattı, bisiklet yolu ve yaya yolundan
oluşmaktadır. Yaya alanları haricindeki yollar toplamda 38 metrelik bir genişliğe sahiptir.
Köprünün bu bölümü 16 metrelik aks aralığında yerleştirilen çift ayakla zemine oturan beton
kirişlere oturtulan prekast kirişler yardımıyla taşınmaktadır. Uygulama kolaylığı olan
konvansiyonel sistemler tercih edilerek yapım maliyetleri ve sürelerinin azaltılması
hedeflenmiştir.

Yaya yaşam alanları beton strüktüre asılan çelik çerçeveler tarafından taşınan ahşap
platformlar olarak kurgulanmıştır.11 metre yüksekliğinde 5.60 metre genişliğinde çerçeveler
I30 profil kullanılarak oluşturulmuştur. Bu çerçeveler beton konsolların üzerine
oturtulmaktadır. Ahşap platformlar 3 kota yerleşip kullanıcıya farklı deneyimler sunmaktadır.
Sıfır kotu iki yaka arasında kesintisiz bir ulaşım sağlamaktadır. Bu kottan +5.65 kotunda
bulunan tramvay durağına ulaşım bulunmaktadır. Köprünün sıfır kotu araç yolunun altında
bulunduğundan dolayı sessiz bir alan oluşturmaktadır.

+ 5.40 kotu bisiklet yolu ile bağlantıyı sağlamaktadır. Bu kotta bisikletini park eden kullanıcılar
köprü yaşantısına dahil olabilirler. Bu kot gerektiğinde portatif tezgahlar kurularak pazar
yerine dönüşebilir. +8.10 kotunda bulunan seyir terasları kullanıcılara rekreasyon alanlarını
farklı bir perspektiften gözlemleme imkanı sunmaktadır.

Köprü, doğu batı aksında uzanan rekreasyon alanlarıyla kesiştiğinde meydanlaşır. Bu
alanda kafe, tanıtım ofisi, atm, wc, bisiklet kiralama parkı gibi destek birimler bulunmaktadır.
Meydan, ırmak çevresinde bulunan rekreasyon alanının araç trafiğiyle kesişmeden akışına
devam etmesine olanak sağlamaktadır. Meydandan köprüye farklı bölgelerden erişim
sağlanmaktadır. Engelli ulaşımı için asansör düşünülmüştür. Meydan ile Kızılırmak arasında
sınır oluşturan sedde hattı teraslandırılarak peyzaja ve yürüme yollarına eklemlenmiştir.
Seddenin nehir tarafında tasarlanan beton oturma blokları, zaman zaman sular altında
kalarak, köprü gibi mevsimlere uyum sağlayacaktır. Peyzaj kararları alınacak üst ölçek
kararlarıyla beraber yeniden değerlendirilecektir.

Künye
Proje Yeri: Sivas
Proje Tipi: Köprü
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon
Danışman: Ahmet Süreyya Ural

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Alişan Çırakoğlu

Ilgın Avcı

Deniz Yazıcı

Batuhan Kumru

Oya Esen