Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Antalya Altın Portakal Film Müzesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu:

Filmin gerçek mekanı ya da nesneyi yeniden üretme becerisi büyük ölçüde ışığın becerisidir. Film yüzeyinde oluşturulan iz düşüm, içinden tekrar ışık geçirilip beyazperdede üretilir. Üç boyutlu mekan tekrar temsil edilirken aynı zamanda film yüzeyiyle perde arasındaki ışık huzmesi bu iz düşümdeki geometrik süreci üç boyutlu olarak algılanabilir kılar. Mekanı ya da nesneyi tekrar üreten perde değil, bu düzlemden yansıyan ışıktır. Işık bu düzlemi dinamik hale getirir. Önerilen müzenin kurgusunu oluşturan ana unsur da bu ışık düzlemidir. Bu düzlemin üçüncü boyuta taşınmasıyla müzenin ana mekanları olan sergileme alanları oluşturulur.Yaya aksına dik ve cam piramidin köşegeni doğrultusunda yerleştirilen ışık düzlemi iki beton duvar arasında yer alır. Bu düzlemi lineer biçimde sergilememekanları sarar. Kalıcı sergi mekanları, ışık düzleminin ortadan yardığı bir dikdörtgen prizmadır. Prizma yaya aksının zemin kotu üzerinde önerilen tek kütledir.Yapıya giriş bu prizmanın altında oluşturulan gömük platodan sağlanır.

Arazinin iki ucundan, yaya aksına paralel uzanan rampalar bu platoya ulaşır. Bir iniş deışık düzleminin içinden, düzlemin yaya aksına değdiği noktadan inen merdivenlerledir. Bu gömük plato, müzenin iç mekanlarına geçişte yaya aksınınhareketinden uzak, dingin bir ortam yaratır. Kafe ve satış birimleri de bu platoya açılır. Giriş katında yer alan geçici sergi mekanları ve üstteki kalıcı sergimekanları, ışık düzlemi içinden geçen birbirine bağlanır. Böylece müze içindeki düşey hareket de ziyaretçiler için sergi deneyiminin bir parçasıhalini alır. Işık düzlemini oluşturan yarık, platonun altına da devam eder ve kütüphane için günışığı olanağı sağlar.Yapıya girişin bir alt kottan alınmış olması yapıya zemin üstünde yalın ama güçlü bir ifade kazandırmakta ve yaya aksı ve cam piramit için en az görsel engel oluşturma imkanı vermektedir. Sergi mekanının kapalı kutu biçimindeki kütlesi, müze yapısından beklenen koruyucu olma işlevini yapının görsel karakterine de işler. Prizmanın düz düzeylerine arazinin iki ucuna yerleştirilmiş projektörlerden yansıtılan görüntüler yapıyı karanlıkta farklı bir görünüme büründürürken, yaya aksına da görsel hareket katar.

Açık hava müzesi Altın Portakal heykeli ve gömük platoya inen rampanın başlangıcı arasındaki aks çevresinde düzenlenmiştir. Müze yapısının zemin üzerinde kalan kütlesi bu düzenlemeye bir arka plan oluşturur. Açık hava müzesinin mimari dili yapıyla güçlü bir ilişki kuracak şekilde ele alınmıştır. Çevre düzenlemesinde yeşil dokuya zarar vermeden mevcut planlamanın tanımladığı alanı kullanan bir yaklaşım sergilenmiştir.

Kalıcı sergi mekanlarının bulunduğu prizmada iki ve üç boyutlu sergi nesneleri için esnek bir sergileme düzeni önerilmiştir. Işık düzlemini oluşturan yarık iki kat arasında görsel ilişki kurarken, üç boyutlu nesnelerin sergileneceği modüler bir sergileme sistemine de yer sağlar. Bu sistemde çelik elemenlara çeşitli işlevlere yönelik raf, vitrin, karanlık kutu gibi modüller bağlanır. Camdan olması önerilen modüller sergilenen nesnelerin bu ışık düzlemi içinde havada asılı oldukları izlenimini yaratır. İki kat arasındaki cam döşeme gerektiği noktalarda kaldırılıp iki kat yüksekliğinde bir boşluk elde edilir. İki boyutlu nesneler prizmanın duvarlarında sergilenecektir. Bu kısımlar aynı zamanda karanlık ortam gerektiren sergileme biçimleri için de yüzey oluşturur.

Yapının müzyolojik standartları sağlaması sergileme ve depolama alanlarında üststandartlarda mekanik çözümleri gerektirmektedir. Yapıda havalandırma ve nemkontrolünün net biçimde çözümleneceği, gerektiğinde rahatça müdahale edilebilecek birsistem önerilmiştir. Bunun yanısıra sergi nesnelerinin -özellikle bozulmaya müsaitmalzemenin- yapıya taşınması, yapı içinde yer değiştirmesi olanaklarının sağlanması mimariçözümün önemli kriterlerindendir. Özel iklim koşullarının yaratılacağı depo ve arşiv hacimlerimekanik tesisat odası ile aynı katta, komşu hacimler olarak yer almaktadır. Sergilememekanını oluşturan prizmanın bir kenarı havalandırma tesisatının şaftını oluşturur. Tüm mekanlarda yangın koruma sistemininin parçası olarak sensörler ve sprinkler hattı bulunmaktadır. Sergi alanlarının güvenliği kapalı devre görüntü sistemleri ilesağlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 2003
Proje Bitiş Yılı: 2003
Arsa Alanı: 1,550 m2
Toplam İnşaat Alanı: 3,021 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Alişan Çırakoğlu