Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Kentsel yenileme

Fiziksel çevre açısından bakıldığında, mevcut kentsel dönüşüm örneklerinin bir çoğunda göze çarpan en önemli sorunun planlamanın parsel bazında yapılmış olması ve bu parsellerin kentle kurduğu ilişkinin geri planda kalmasıdır.
Bir çok durumda kentsel dönüşüme konu olan alanlarda, yaratılan mekanların niteliğinden çok ekonomik getirisinin ön planda tutulması birbirini tekrar eden yüksek yoğunluklu kentten kopuk alanların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Kentsel yenilemeye konu olan Çanakkale sosyal konutlar mevkii arazisi ele alınırken, bu dönüşümün dayanağı olarak Kent ve onun içerisinde barındırdığı mekansal dinamikler öne çıkarılmıştır. Bu sayede kentsel yenilemenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Bu kavramsal tespitler doğrudan arazinin planlamasına etki etmiştir. Kenti oluşturan sokak, avlu ve meydan gibi unsurlar projenin açık alan kurgusunda doğrudan yer bulmuşlardır. Kapalı bir site oluşturmaktan kaçınılmış, yaya ağırlıklı kamusal alanlar oluşturulmuştur.

Proje alanı Çanakkale kent merkezi ve Sarıçayın çevresinde planlanan ticari ve kültürel etkinlik alanlarının bir uzantısı olarak ele alınmıştır. Zemin kotu kuzey-güney, ve doğu batı aksları boyunca giden sokaklar sayesinde geçirgen tutulmuştur. Alana yaya ulaşımı bu sokaklardan sağlanmaktadır.

Ulaşım:
Araziye araç ulaşımı 30 ağustos caddesi üzerinden planlanmıştır. Buradan arazi içine yönelen yollardan yer altı otoparklarına ulaşım sağlanmaktadır. Bu yollar aynı zamanda camii ve okula servis vermektedir.

Otoparka ulaşım aynı şekilde kuzeyde 10 ağustos ve güneyde set boyu caddelerinden sağlanabilmektedir.

Tuğsavul caddesi üzerindeki ticari mekanların oluşturduğu yaya aksının sürekliliğini korumak için araziye bu cadde üzerinden araç girişi alınmamıştır.

Kütle Oluşumu

Mevcut durum: Alanda bulunan ağaç dokusu kütle oluşumunda önemli rol teşkil etmektedir. Araziyi ikiye bölen camii ve okul yapılarının işlevleri gereği barındırdığı sosyal potansiyeller değerlendirilerek tasarımın bir parçası olarak kullanılması öngörülmüştür.

Sokak: Çeperde yer alan bloklar arazinin batısında Tuğsavul, doğusunda 30 ağustos caddesine paralel şekilde konumlandırılmıştır. Bu blokların zemin katında yer alan ticari ve kültürel mekanlar, kent ve proje alanı arasında geçirgen bir arayüz oluşturmuştur.

Avlu: Arazinin ortasında kalan bloklar çeper bloklar ile lineer bir ara mekan tanımlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu bloklar mevcut ağaç gruplarına göre yeniden şekillenerek avlular oluşturmuştur. Bu blokların altında sosyal tesis mekanları dağıtılmıştır.

Vista: Blok yükseklikleri birbirlerine olan mesafeler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bloklar birbirine yaklaştıkça aralarındaki kat adeti farkları arttırılmıştır. Bu sayede proje alanına ve kente farklı vistalar yaratılmıştır. Kat adetleri 5 ile 13 arasında değişmektedir.

Ticari kültürel ve sosyal alanlar
Proje, yarattığı sokaklar, avlular ve meydanlarla micro ölçekte bir kent şeklinde planlanmıştır.

Arazinin Doğusunda ve Batısında bulunan ticari sokaklar kent ve konut alanı arasında bir ara yüz oluşturmaktadır. Bu sokaklarda bulunan kafe, sanat galerisi, mağaza, banka gibi kiralanabilir mekanlar hem kentli hem de konut sahipleri tarafından kullanılacak buluşma noktalarıdır.Bu mekanları bağlayan saçak ve arkad arazi içinde bütünlüğü sağlarken kapalı mekanların boşluklu yapısı sayesinde geçişlere imkan tanımaktadır. Ticari mekanlar yaklaşık 10000 m²lik bir alan kaplamaktadır.

Sosyal, kültürel,ve sportif mekanlar tek bir alanda toplanmak yerine bu alanlar yaratılan sokaklar üzerine duraklar oluşturacak şekilde konumlandırılarak alanın sürekliliği sağlanmıştır. Bu duraklarda kütüphane, atölye alanları, çocuk atölyesi spor salonu gibi sosyal alanlar konut sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.Bu mekanlar yaklaşık 4000 m²' lik bir alan kaplamaktadır. Mevcut camii ve okul da bu sisteme dahil edilmiştir. Camii'nin etrafı bir buluşma noktası olarak tasarlanmıştır. Okulun spor alanlarının ders saatleri dışında konut kullanıcıları tarafından kullanılması önerilmektedir.

Ticari ve kültürel alanlar:
Farklı büyüklükte kiralanabilir alanlar yaratılmıştır. Bunlar kafe, restoran, mağaza, sanat galerisi, kitapçı gibi işlevler barındırabilir. Bu mekanlar ihtiyaca göre wc depo mutfak gibi servis mekanlarıyla desteklenebilmektedir. Mekanların yarı açık kullanım alanları mevcuttur. Bu aks konut alanlarından zeminde lineer bir su öğesiyle ayrılmıştır.

Sosyal duraklar:
Durak 1 atölye: 400m² zemin kat ve 200m²'lik asma kattan oluşan bu mekanda işlikler ve kafeterya yer almaktadır. Konut kullanıcıları bu alanda günlük hobilerini gerçekleştirebilir, belediyenin desteklediği kurslara katılma imkanı bulabilir.

Durak 2 semt kütüphanesi: 600m² zemin kat ve 400m²'lik asma kattan oluşan bu mekanda kitaplık, seminer alanı, çalışma odaları ve kafeterya yer almaktadır.Konut kullanıcıları bu alanda bir araya gelip çalışabilir,araştırma yapabilir seminerlere ve film gösterimlerine katılabilir

Durak 3 Camii ve okul: Camii ve önünde öngörülen meydan ibadet ve sosyalleşme alanı olarak projeye katılmıştır. Okulun spor alanları ders saatleri dışında konut kullanıcıları tarafından kullanımına sununulması önerilmektedir.

Durak 4 çocuk kulubü: 300m² zemin kat ve 200m²' lik asma kattan oluşan bu mekanda oyun alanları uyku odası ve işlikler yer almaktadır.Konut kullanıcıları çocuklarıyla bu mekanda vakit geçirebilir.

Durak 5 spor kulübü: 500m² zemin kat ve 300m²'lik asma kattan oluşan bu mekanda fitness salonu, masa tenisi alanları,stüdyolar, oyun odaları ve kafeterya bulunmaktadır.

Durak 6 workshop: 400m² zemin kat ve 200m²'lik asma kattan oluşan bu mekanda toplanma alanları ve kafeterya yer almaktadır. Konut kullanıcıları bu alanda bir araya gelip sosyalleşebilir.

Komşuluk

Komşuluk kavramı proje için büyük önem teşkil etmektedir. Zemin katta yer alan ve arazinin geneline yayılan sosyal alanların yanı sıra blok ölçeğinde komşuluk kavramının geliştirilebileceği bir çok alan mevcuttur. Bunları konutların çatısında yer alan teraslar, bloklarda bulunan kat bahçeleri ve blokların oluşturduğu avlular olarak sıralayabiliriz.

Teraslar: orta alanda yer alan blokların teras katları ortak mekan olarak planlanmıştır. Bu alanda yer alan peyzaj konut kullanıcıları için gölgelikli buluşma noktaları yaratmaktadır.

Kat bahçeleri: Binalarda yer yer daire eksilterek kat bahçeleri oluşturulmuştur. Bu alanda yer alan peyzaj konut kullanıcıları için ortak alanlar tariflediği gibi aynı zamanda boşluklu bir kütle kompozisyonuna imkan sağlamıştır.

Sosyal alanlar: Binaların zemin katında yer alan farklı sosyal işlevlere sahip mekanlar konut sahiplerini bloklar arası harekete teşvik ederek blok komşuluğu kavramını geliştirmektedir.

Avlular: Avlular kullanıcıların ortak buluşma noktasıdır. Bu alanlar mevcut ağaç dokusu, sert ve yumuşak peyzaj öğeleri ve çocuk oyun alanları ile desteklenmektedir. Avlulardan bina girişlerine sosyal alanlara ve diğer avlulara geçişler sağlanmaktadır.

Konut blokları
84000 m²'alanda mevcut 866 adet 3+1 konutla beraber toplamda 1500 konut tasarlanmıştır. Yapıların taban oturum alanı yaklaşık 19000m²'dir.
115m² lik 3+1 dairelerin yanı sıra 130 adet 65m²'lik 1+1 daire, adet 90m²'lik 2+1 daire ve 222 adet 150m²'lik 4+1 daire olmak üzere toplam 634adet yeni daire planlanmıştır.

Konut blokları tek tip bir çekirdeğin etrafına takılan farklı konut birimlerinden oluşmaktadır. Bu standart çekirdek biri acil çıkış olarak kullanılan iki adet merdiven ve asansörleri barındırmaktadır. Çekirdeğin sağına ve soluna 3+1 konut birimi takılabilmektedir. Blok köşelerine ve bitişlerine 4+1 konut birimi gelmektedir. Çekirdeğin ön tarafına ise 2+1 birimler yerleşmektedir. 3+1 ve 4+1 konut birimlerinin üst katlarında aynı aks sitemini paylaşan 1+1 daireler yer alabilmektedir.

Çeperde yer alan blokların zemin katı ticari ve kültürel alanlardan oluşmaktadır. Bina girişleri iç sokak tarafından yapılmaktadır. Orta alanda kalan blokların zemin katları konut birimleri, sosyal alanlar ve avlu arası geçitlerinden oluşmaktadır.

Blokların altına 2 kat bodrum ve sığınak alanı düşünülmüştür. Otoparklar her daireye bir araç düşecek şekilde planlanmıştır. Bütün bloklara otoparktan ulaşım sağlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
Danışman: Sıdıka Gülsün Parlar

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Alişan Çırakoğlu

Ilgın Avcı

Deniz Çavuş

Eda Ekim