İlgili Projeler

Satın Alma (Eş Değer 2), Ytong Ulusal Mimari Tasarım Yarışması: "Çatılar ve Sürdürülebilirlik"

Proje Açıklama Raporu

Son yıllarda sürdürülebilirlik anlamında yapılarda en uygulanabilir geri dönüşüm yöntemlerinden biri yağmur sularının toplanıp kullanım suları olarak (temizlik,sulama,rezervuar vb.) depolanmasıdır. Her ne kadar tasarımsal olarak ele alınmasa da özellikle kamu yapılarının bahçelerine yapılan sarnıçlar yardımıyla yağmur suları toplanıp kullanılabilmektedir. Bu motivasyondan hareketle mevcut ve sıkışık kentsel doku içerisinde bunu nasıl yapabileceğimizi düşündük. Pilot bölge olarak seçtiğimiz İzmir'in Alsancak semtinde yoğunlaşmış apartman yapıları içerisinde sarnıçların ve bunların tesisat alt yapılarının (makine dairesi ve pompalama ünitesi) yapılabileceği zeminde alan bulunmamakta idi, kaldı ki varolan alanlar çok değerli ve genelde otoparka dönüştürülmüş haldeler.

İşte bu yarışmanın ana fikri çerçevesinde bizim önerimiz sarnıçları çatıya taşımak üzerine odaklandı.Çatı sarnıcı bize dört nedenden dolayı yapılabilir ve anlamlı geldi, bunlar;
1- Yağmur suyunu tutan çatıdaki yapısal öğenin aynı zamanda bir su deposu görevi görmesi,
2- Bu deponun boş olduğu zamanlarda etkinlik amfisi gibi kullanılabilmesi,
3- Kendi morfolojik bilgisinden kaçar gibi algıladığımız apartman yapılarının sahip olduğu geometrik değeri mimari olarak vurgulayabilmesi: yapıların çekirdeğinin sınırlarıyla yapı sınırı arasında kurlan diyagonal formsal ilşkinin kazandırdığı mimari karakter,
4- Bu sistemin üzerine kurulduğu yapıyı serinletmesi ve gölgelemesi ve altında kalan mekanın değerlendirilebilmesi.

Çatı sarnıcı apartman yapılarının formuna uyum sağlayacak bir prototip öneri olarak düşünülebilir, mevcut bir apartman yapısının çekirdek kısmı sarnıcın merkezidir, çekirdekte bulunan tesisat bacalarını kullanarak suyun dolaşımı kolaylaşabilir, ayrıca su olmadığı zamanlar sarnıca çekirdekteki merdivenden de direkt olarak ulaşılabilmektedir. Sarnıcın altında kalan alanda ise apartmanda yaşayanların kullanabileceği çok amaçlı salonlar ve toplantı salonları kurgulanabilir, bu alan uygun bir peyzaj ve düzenlemeyle yaşayanların keyifli vakit geçireceği bir alan haline dönüştürülebilir.

Önerinin bizim için değerli olan bir diğer yönü de bir deniz kentinin denize öykünmesi,çatılarında suyu tutmaya çalışması... diğerleri uzaklaştırmaya çalışıyorken.

Künye
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimar

Orhan Ersan

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Turgut Şakiroğlu