Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Ödül, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Proje Raporu

Ticaret Odası yapıları genel olarak kullanımlarına bakıldığında içe dönük bir işleyişe sahiptir. Bu içe dönük olma durumu lokal, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel eylemler ile dışa açılma potansiyelleri barındırır. Fakat iç-dış alan ilişkisindeki ilişkisizlikler ve sosyal katmanların görünürlük ve ulaşılabilirlik problemleri nedeniyle sözü edilen kamusal ilişkinin yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu düşüncelerle tasarım; geleneksel avlu tipolojisinin yorumlanması ile oluşturulan açık-kapalı alan ilişkileri ve süreklilikleri gözetilerek ele alındı. Ticaret Odası'nın hizmet birimleri ile programda yer alan sosyal mekânların bütünleştirildiği bu kurguda hem içe dönük hem de dışa dönük çok katmanlı sosyal mekanlar oluşturuldu ve bu mekanlar arasında düşey-yatay ele alınma biçimleri ile işlevsel ve yaşamsal sürekliliklere olanak sağlandı. Yapının önündeki karşılama meydanı ve +4 kotunda yaratılan 'sosyal yaşam avlusu' açık ve kapalı alanlardan erişilebilir bir bütünsellik gözetilerek hizmet birimleri ve sosyal birimler için ortak kullanım önerildi. Ayrıca bu sosyal açık alanlar etkinlik-gösteri amfisi aracılığı +8 kotuna kadar sürekliliğini sürdürdü. Değinilen farklı sosyal kullanım katmanları, geleneksel avlulu yapı tipolojisinin düşey süreklilikte yorumlanması olarak tarif edilebilir.

Hizmet birimleri ve idari birimler sosyal yaşam avlusunun güneydoğu ve kuzeydoğu cephelerine yerleştirilerek, avlunun kuzeybatı cephesinde boşluk yaratıldı. Bu biçimlenme ile iklimsel veriler gözetildi ve çalışma birimleri için ışık-ısı değerleri doğal veriler ile sağlanmış oldu. Ayrıca, avlu çevresindeki bu biçimlenme ile yapının ana ulaşım arterinden algısında Ticaret Odası'nın kurum kimliğini yansıtan bir tavır sergilendi. Aynı zamanda bu biçimleniş kuzeybatı cephesinde oluşturulan boşluk ve yaratılan sosyal yaşam avlusu ile Ticaret Odası rezerv alanı ile yaşamsal ve görsel bir iletişim kurgulanmasına olanak sağladı. Yapının kütle biçimlenmesinde karasal iklimin yoğun olarak yaşandığı bu bölgede çatı vurgusunu oluşturacak şekilde eğimli bir kütle hareketi; cephelerde yoğun cam kullanımı yerine daha dolu bir biçimlenme, avluyu saran yaz ve kış kullanımlarında hava şartlarından koruyan bir yerleşim mantığı tercih edildi. Yapının meydan (+-0.00) kotundan meclis salonu, toplantı salonu, fuaye ve sergi salonlarına erişilebilmekte ve bu birimler dış alan kullanımına olanak sağlayarak meydan kotuna açılabilmektedir. Meydan (+-0.00) kotundan ayrıca ticaret odası hizmet birimlerine ulaşılmaktadır. +4 kotunda yaratılan sosyal yaşam avlusundan restoran ve yoğun kullanımlı hizmet birimlerine erişilebilmektedir. Hizmet birimleri +8 kotunda da devam etmekte ve bu kotanda sosyal yaşam avlusunun diğer katmanına yemekhaneden ulaşılabilmektedir. İdari birimler ise +12 kotunda yer almaktadır.

Künye
Proje Yeri: Kayseri, Kocasinan
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Ödül
İşveren: Kayseri Ticaret Odası
Danışman: Cemal Coşak, Kemal Güravşar, Bülent Özgür
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 3200 m²
Toplam İnşaat Alanı: 7260 m2

Pin It
Mimar

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Deniz Dokgöz

Orhan Ersan
Yardımcı Mimar(lar)
Turgut Şakiroğlu
Gülcan Afacan