Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Gülsuyu Cemevi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Alevilik bir inanç sistemi olmasının yanısıra kültürel-siyasi bir pozisyonu ifade eden bir inanış biçimidir.

Anadolu kırsalında gelişen Alevilik hakim ideolojik yapı tarafından örselenmiş, geriletilmeye çalışılmış, bu yüzden de başkaldırının sembolü olmuştur.

Zamanla kentsel alanda varlık gösteren aleviler için ibadet mekanı olan Cemevleri'nin kırsal alandaki örnekleri üzerinden bir tipoloji analizi yapılamamaktadır. Bunun nedeni siyasal ortamın baskısıyla gizlenmiş olan ibadet ritüelinin sadece dedelerin evlerindeki mekansal deneyimlerle kısıtlanmış olmasıdır, ayrıca Cemevi olarak inşa edilmiş kısıtlı sayıda örnek bulunması ve bunların da dönüştürülmüş olması ayrı bir problemdir.

Buı yüzden bugün bir Cemevi tasarlamak aynı zamanda çağdaş Aleviliğin kimliğinin inşa edilmesine de katkıda bulunmaktır. Gülsuyu Cem Evi Projesi bu motivasyonlardan hareket ederek ele alınmıştır.
Maltepe Gülsuyu'nda konumlanan yapı için ayrılmış alanda mevcut bir yapının betonarme strüktürü halihazırda bulunmaktadır. Bu mevcut yapı incelendiğinde çok katlı ve kentsel alanlarla kurulması gerekli ilişkilere cevap üretemediği ve üretemeyeceği düşünülmüştür. Bu yüzden bu yapının yıkılarak yerine yeni bir Cemevi ve Kültür Merkezi tasarlanmasının daha doğru bir yöntem olacağı öngörülmüştür.

Tasarımımızın genel yaklaşımı; bir hayli dik olan araziyle kurulacak ilişkinin kotlara oturan mekanlar ve bunların arasında oluşturulacak olan açık-yarıaçık mekanların birbiriyle kuracağı fiziksel ilişkiye dayanmaktadır.

Üst kotta bulunan karşılama mekanından başlayarak Aşevi ve kafeteryanın bulunduğu kota, oradan da alt kota, eğitim salonlarının bulunduğu alana ulaştıran bir açık alanlar sistemi tasarlanmış, bu sistem hizmet ettiği kapalı mekanların kimliğiyle şekillenen avlular, küçük meydanlar kotlu ara sokaklar oluşturmuştur.

İnsanların Cemevi ve Kültür Merkezine erişmesini kolaylaştıracak, yapıya tek bir kapıdan girerek değil de bir mekanlar dizisinden geçerek kullanıma açacak olan bu sistematik, kentsel alanlarla ilşkilerin daha güçlü kurulmasını sağlayacaktır. Kotlara serpiştirilmiş beyaz prizmatik kütleler ara ve ön mekanlarına insanları davet etmekte, belirli bir sınır çizmemekte, böylelikle inancın doğasına ilşkin çağdaş bir söyleme katkı sağlamaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Maltepe, Gülsuyu Mahallesi
Proje Tipi: Cemevi, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Cemal Coşak, Uğur Altuğ, Seçkin Sekman, Volkan Barboros

Pin It
Mimar

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan