Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Dışişleri Kongre Merkezi için seçilen arsanın Ankara kent bütünü içindeki konumu itibariyle şehir dışında kaldığı söylenebilir, konut ağırlıklı olarak gelişen Dikmen, Oran bölgesine ve Konya-Ankara yoluna yakınlığı ulaşım ve kullanım değerlerini arttıran potansiyeller olarak görülebilir. Etrafında toplu konut blokları ve bunlara hizmet veren sosyal- ticari yapılar bulunmasının yanı sıra komşu parsellerin de kamu yapısı olacağı imar planından okunabilmektedir. Kongre merkezi çevreye bakıldığında bu işlevi barındıran ilk yapı olacaktır, bu anlamda sonrasına dair yüklenmesi gereken anlamlar için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Toplu konut çevresi içersinde bir kamu yapısı tasarlamak onun diğer yapılardan ayrışmasını gerektirmiştir, hem kullanım hem de anlam değerleri olarak farklı olması yapısal olarak da bir faklılığı gerekli kılmaktadır.

Araziyle bütünleşmek, yer ile ilişki kurmak çevresel bağlama karşı duruş sergilemek tasarımın ana fikrini oluşturmuştur. Bu yüzden düşey yükselen çevreye zıt, yatayda- arazinin eğiminde eriyen üçgen bir saçak önerilmiş, programlar bu saçağın altında çözülmüştür, üçgen formun geniş kenarından ana giriş sağlanmış ve bu kenar imar planında 25m olarak belirtilen yola doğru yönlendirilmiştir. Yapıyı oluşturan ilk eleman yola doğru yönelen ve arazinin eğiminde eriyen, hem formuyla hem de yataylığıyla çevresiyle kontrast yaratan üçgen saçaktır. İkinci ana eleman ise tören alanından başlayıp içeriye giren brüt beton duvardır, bu duvar yataydaki hareketi yönlendirmektedir. Dışarda, tören alanını tanımlayan duvarın üzerine kaybettiğimiz diplomatların isimleri yazılmıştır. İçerde ana girişi ve fuayeyi tanımlamakta aynı zamanda sergi yüzeyi olarak kullanılmaktadır. Daha sonra 600 kişilik salonu oluşturarak sonlanmaktadır duvar. Arazinin güneybatısına bakan konuk evini ve girişini kongre merkezinden yine duvar ayırmaktadır. Kuzeybatı yönündeki blokta akademi ve araştırma merkezi 2 kat olarak çözülmüştür. Yapıya kompakt bir ifade kazandırmak, temsili değeri vurgulamak için konuk evi bloğuyla aynı çatı altında toplanmıştır. Yemekhane konuk evinin altında çözülmüş teraslı ve bahçeye açılma olanağı göz önüne alınmıştır, konuk evi ve yemekhane güney batı manzarasına açılmaktadır. Konuk evi Kongre merkezine düz ayak bağlanabilmektedir.

Künye
Proje Yeri: Ankara
Proje Tipi: Kongre Merkezi
İşveren: Dışişleri Bakanlığı
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Toplam İnşaat Alanı: 15,610 m2

Pin It
Mimar

Orhan Ersan

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Turgut Şakiroğlu
Emrah Akpınar