Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Cerçelik Demir, Çelik Fabrikası Giriş Ünitesi

Tasarım fikri, girişte güvenliğin bulunduğu 'kulübe'yi, bir giriş ünitesi olarak yorumlayarak, kurumun giriş probleminin çözümüne farklı bir bakış açısı getirecek biçimde şekillenmiş.

Yapılan tasarımın giriş ünitesi olarak yorumlanmasını sağlayan önemli nedenlerden biri var olan eski kulübenin giriş temsiliyetini yaratmaktan yoksun olmasının yanı sıra hemen yakınında bulunan, ziyaretçi bekleme ve kabul salonu olarak işlevlendirilen binadan kopuk durması da gösterilebilir.

Bu kapsamda eski kulübenin izine oturan 3x3m'lik küp şeklindeki güvenlik yapısı ve hem girişleri tarifleyen hem de mevcut yapıyı bağlayan bir kabuk tasarımın ana elemanları olarak belirlenmiş. Güvenlik yapısı bir küp, saçak ise bir kabuk gibi basit geometrik elemanlar olarak giriş ünitesini oluşturmakta. Geometrik elemanların bir araya gelişleri, işlevsel gerekliliklerinin yanı sıra hem tektonik olarak güçlü bir ifade oluşturması hem de kuruma giriş ünitesi ifadesi ile bir temsiliyet kazandırması düşünülerek tasarlanmış. Güvenlik yapısının (küp) konumu idari giriş ve personel girişini farklı noktalardan sağlayabilmesi; giriş alanına hakim olması; kabuğun ise tüm bu işlevleri saran bütünleyici bir eleman olarak tasarıma dahil olması düşünülmüş. Kabuk yerden başlayıp yükselerek işçi ve idare girişini oluşturarak, kübün üzerinden geçerek ziyaretçi kabul yapısının önüne kadar devam etmekte. Kabuğun bu sürekli hali, hem güvenlik yapısının önünde bir alan tariflemekte (bekleme ve ziyaretçi işlemleri için) hem de mevcut yapının önünde taşıyıcıları ile beraber bir arkad gibi yarı açık bir mekan oluşturarak ziyaretçi kabul binasının girişini güçlendirmekte.

Danışma yapısının sahip olduğu salt prizmatik etkisinin vurgulanması ve kitle ifadesinin arttırılması adına, yapı zeminden ve kabuktan koparılarak kurgulanmış, zemindeki betonarme hatıldan basit bir çıkma ile koparabildiğimiz döşeme, üstte ise saçaktan ters kiriş sistemi kullanılarak koparılmış, aydınlatma elemanlarını da bu alanlara yerleştirilerek geceleri danışma yapısının prizmatik etkisinin vurgulanması sağlanmış. Danışma yapısının bir taraftan idari binanın girişlerini kontrol ederken diğer taraftan da çalışanların girişini kontrol etmesi gerektiğinden, tek yönlü olmayan bir bakış açısı sağlamak için danışma yapısının taşıyıcıları arkaya, girişi oluşturacak şekilde yerleştirilmiş ve önü tamamen şeffaf bırakılarak üç cepheye hakim olacak şekilde görüş açısı arttırılmış. İdari ve personel geçişlerini vurgulamak için kabuk üzerinde yatay yırtıklar açılarak, kabuk üzerinde açılan bu yırtıkların altlarındaki geçişleri vurgulamasının yanı sıra oluşturduğu ışık gölge oyunları ile kullanıcılara farklı mekansal deneyimleri sağlaması düşünülmüş. İdari binaya giden yöndeki taşıyıcı; kabuğun kıvrılmasıyla elde edilen bir betonarme perde duvarı olarak kurgulanarak, firmanın logosunun da bu duvara asılması ile masif yüzey etkisini ve idari binaya giden yolun perspektifini güçlendirilmiş.

Tüm yapı brüt imal edilerek, güvenlik yapısının camlarında boşluk etkisini vurgulamak için profillerin görünmemesinin daha uygun olacağı düşünülerek silikonlu pencere sistemlerinden yararlanılmıştır. Yapının sonradan brüt beton etkisinden vazgeçilerek boyanması, güvenlik yapısına taş yünü asma tavan yapılması ve iki basamak için yapılan alüminyum korkuluklar, Türkiye'de inşa etme pratiği anlamında da bir ezber bozulmasına ihtiyaç olunduğu gerçeğini ilk yapımızda bize göstermiştir.

Sonuçlar (deneyimler):

Mimari pratik anlamında küçük birimlerden büyük birimlere varıncaya değin esas olan öznenin tasarım olduğu düşünülmekte. Metrekare olarak görece küçük duran bir birimin bile tasarım olarak doğru kurgulanması ile birçok soruna çözüm getirmesi ve oluşturduğu mimari imge ile temsiliyet gibi önemli bir konuya yanıt verebilmesinin, tasarımcıyı ulaşmak istediği hedefe yaklaştırdığı düşünülmekte. Malzeme ve detayları basit tutarak olgun bir mimari ürün elde etme arayışı, tasarımcının mimarlık yapma pratiğine yaklaşımının ve tasarım anlayışının önemli bir parçası. Giriş ünitesinde basit detaylar ile etkili bir mimari dil yaratmak, uygulanmış ilk işleri olması açısından bundan sonraki çalışmalarındaki yaklaşımlarını destekleyecek bir anlayışı temsil etmekte.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Giriş Kapısı / Karşılama Ünitesi
İşveren: Cerçelik Endüstrisi AŞ
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Proje Bitiş Yılı: 2006
İnşaat Başlangıç Yılı: 2007
İnşaat Bitiş Yılı: 2007
Arsa Alanı: 80 m²
Toplam İnşaat Alanı: 9 m²

Pin It
Mimar

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan