İlgili Projeler

Ontur Otel

1978 yılında inşa edilmiş, ilk üç katında çarşı-pasaj, üstteki dört katında da kiralık bürolar bulunan 3. Onur İşhanı binası, var olan taşıyıcı strüktüründen yararlanılarak 80 oda kapasiteli bir butik otele dönüştürülmüş.

Basmane Meydanı'na yaklaşırken bulvar boyunca var olan ve otel cephesinde de bir miktar devam eden sekiz katlı yapı adası bloğunun, kademelenip alçalarak, birbirinden bir iç sokak ile ayrılan ve üzerindeki cam-metal kütleyi taşıyan doğal taş bazaya dönüşerek sonuçlanması, tasarımın kurgusunu oluşturmakta.

Zemin katta giriş holü, resepsiyon ve kafe, bulvardaki geniş kaldırımla bütünleşirken, girişten başlayarak bulvara dik olarak oluşturulan iç sokak, yapı boyunca her iki yanındaki nişler içinde değişik program ünitelerini barındırmakta.

Plandaki bu kurgunun bulvardan da algılanabilmesi amaçlanmış. Tasarımda dar olan yan ve arka sokaklardaki yapı ölçekleriyle uyum gözetilmiştir. Yapı dış cephesinde sağır yüzeylere granit kaplama ve sıva, bulvardaki yatak odaları kütlesine ise giydirme cam cephe uygulanmış. Bu kütlenin cephesindeki eloksal alüminyum güneş kontrol panelleri, görsellik ve güneş denetimi işlevlerine ek olarak, cephe bakımı için öngörülen kedi yolları ve korkuluklarını da perdelemekte.

Tüm yapı dıştan kesintisiz olarak ısı yalıtımı ile bohçalanmış. çatı düzlemlerinde ters çatı uygulanmış, üzerinde, hem görsel nedenle hem de güçlü güneş ışığı yansımasını engellemek amacıyla yapay bahçe düzenlemesi oluşturulmuş.

Cephede granit kaplamayla belirginleştirilen masif kütleler iç sokak boyunca aynı malzemeyle yapı içine de uzanmakta, yatak katlarındaki asansör çekirdeklerinde de sürdürülerek üçüncü boyuta taşınmakta. Döşemesi granit kaplı iç sokağın her iki yanındaki nişlerde ise döşemeler açık renkli lamine meşe parkeye dönüşmekte.

Yapı derinliğince süren iç sokak, bitimindeki ayna duvarda yansıyarak olduğundan daha uzun algılanan bir serbest tonoz ile örtülü. Bu tonoz örtüyle dolaylı aydınlatılan sokak, önünde müzik yapılabilecek eğimli bir panoyla sonuçlanmakta.

Tonoza paralel konumdaki restoran boyunca öte yanda uzanan sağır duvar akustik nedenlerle yivli doğal taşla kaplanmış. Duvar, salonda yaratılmak istenen atmosfere bağlı olarak, üstten özel ışık-seli aydınlatma elemanlarıyla ya da alttan LED ışık şeridiyle aydınlatılabilmekte. Duvar boyunca devam eden yüksek tavan nişinde ayna asmatavan uygulaması ile yükseklik duygusu arttırılmış. Yapıda tesisat şaftları ve sağır cephe duvarları gazbeton yapı elemanları ile, yatak odaları bölmeleri ise, yüklerin azaltılması amacıyla yalıtımlı alçı kartonplak kullanılarak oluşturulmuş. Yatak katlarında döşemeler 50x50cm vibrasyon yalıtımlı modüler karo halılar ile, süit odalarsa lamine ahşap parke ile kaplanmış. İç mekanlar, herhangi bir dekorasyon eklentisine gereksinim doğurmayaca biçimde, ana mimari fikri sunmakta. Gerek yatak odalarında, gerekse toplu mekanlarda, donatı elemanları içinde bulundukları mekanlarla bütünleşen sade elemanlar olarak tasarlanmış.

Dönüşüm ve dekorasyon projelendirme hizmetleri için baştan 12 aylık bir süre öngörülmesine karşın, dönüşümün gereği olarak yaklaşık her mekanın bağımsız ele alınması gereksiniminden dolayı, projelendirme çalışmaları mesleki kontrollük çalışmalarıyla birlikte bütün uygulama sürecini kapsamış. Bu sürecin tamamında şantiye yönetimi ile mimari büro arasında kesintisiz bir iletişim, yoğun ve uyumlu bir işbirliği sağlanmış.

Otelin çeşitli mekanlarında Berlin Devlet Müzeleri Antik Koleksiyonu'nun izniyle, 1912 ve 1938 yılları arasında yapılmış Milet, Magnesia ve Priene'ye ait çeşitli el çizimlerinin kumaş baskıları ile Prof. Ali Candaş'a ait değerli yağlıboya yapıtları sergilenmekte.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Otel / Motel
İşveren: Onur İnşaat AŞ
Ana Yüklenici: Onur İnşaat AŞ
Proje Başlangıç Yılı: 2003
Proje Bitiş Yılı: 2007
İnşaat Başlangıç Yılı: 2004
İnşaat Bitiş Yılı: 2007

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Umut İnan

Efe İnan