Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Serik Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Bölgesel Mimari Yarışma Projesi

Proje raporu:

Serik Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Binası inşai etaplanmadan kaynaklana nedenlerle işlevsel olarak farklı iki farklı birimin ayrı ayrı tasarlanmasını gerektiriyordu. Fakat iki yapı da tamamlandığında aynı mimari dili yansıtmalıydı. Tasarımımız bunun ötesinde kompleks tamamlandığında tek seferde inşa edilmiş tek bir yapı görünümünde olmayı hedeflemiş ve aynı zamanda bu etaplanmayı da olanaklı kılacağı düşünülmüştür. Belediyeye ait birimler yönetim mekanının kent meydanından algılanmasını sağlayacak şekilde arsanın kuzey tarafına yerleştirilmiş ve diğer fonksiyonları içeren birimlerden yüksek bir geçiş kapısıyla ayrılmıştır. İlk etapta inşa edilecek birimler bu geçiş kısmının güney bölümüdür, ikinci etap tamamlandığında ise (kuzey bölümü) kapı da tamamlanmış olacaktır. Yapı bloku arsanın doğu çeperine yerleştirilmiş ince uzun bir kitledir. Fakat bir konumda içi ve dışı ayıran bir duvar olmak niyetinde değildir, zemin katta bulunan alış-veriş birimleri geçirgen, peyzajı içine alan bir çarşı niteliğinde tasarlanmıştır. Üst katlara açıkta çıkan merdivenler, ağaçlandırılmış teraslardan geçerek kapalı mekanlara yine açık teraslardan ulaşmaktadır, amaçlanan gölgelenmiş ve peyzajı üst katlara çeken mekanlar yaratarak kapalı hacimlerle açık mekanların arasındaki sınırı eriten çağdaş bir Akdeniz mimarisi yaratmaktır. Başkanlık ve Meclis bölümü bu kitleden ayrılan yerden yükselmiş kolonlar üzerinde taşınan altındaki giriş meydanına saçak görevi gören bir katta çözülmüş, başkanlık için ayrı bir giriş düşünülmüştür. Yapının arsanın doğusuna yerleşmesi batı bölümünde bir peyzaj düzenlemesini olanaklı kılmıştır. Açık otoparklardan veya yaya olarak gelen insanlar su ve yeşil içersinden ahşap köprüler üzerinden geçerek yapıyla ilişki kuracaklardır.

Künye
Proje Yeri: Antalya, Serik
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
İşveren: Antalya Serik Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Toplam İnşaat Alanı: 5280 m2

Pin It
Mimar

Selda Ergin

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan