Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Antalya Tarihsel Karaalioğlu Parkı Belediye Binası ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Koruma Yarışma Projesi

Mimari Proje Raporu

Parklar, kentsel peyzaj unsurları olarak, kent yaşamının yoğun akışının nefeslendiği kısa aralıklar olmanın çok ötesinde anlamlar taşır. Onlar anlamsal ve kurgusal yorumlanışlarıyla kentin ve kentlinin tarihini ve yaşam kültürünü yansıtan önemli unsurlardır.

Dünyanın en eski yerleşmelerinden biri olan Antalya’daki Karaalioğlu Parkı da konumu ve kente katkısı ile hiç kuşkusuz bu kapsamdadır.

Şehrin en dikkat çekici doğal eserlerinden falezlerin üstünde yer alan park, Kaleiçi Kentsel Sit Alanı ile bütünleşmekte, cumhuriyet dönemini yansıtan peyzaj düzenlemesi, zengin ağaç varlığı ve miradorlarla nihayetlenen aksiyel yapısı ile kentsel hafızanın canlı bir parçası olma özelliği taşımaktadır. Parkın hemen girişinde ve içinde yer alan halkevi, Atatürk Evi ve öğretmen evi gibi kimi yapılar dönemlerinin önemli yapılarıdır.

Karaalioğlu parkının yenilenmesi projesinde amaç;

  • Kentsel hafızanın var olan değerlerinin korunarak, geride kalmış izlerinin yeni bir yorumla canlandırılması,
  • Nitelikli tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek yaşama kazandırılması,
  • Bu alana dahil edilecek yeni kapalı ve açık mekanların mevcut parkla entegrasyonun sağlanması,
  • Tüm bunların akıp giden yaşamın dinamizmi içinde var edilebilmesidir.

Bu bağlamda mevcut akslar korunmuş, miradorlar yeniden yorumlanarak parkın kıyı ile ilişkisi kuvvetlendirilmiştir. Bir kent balkonu niteliği taşıyan miradorlar, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği performans platformlar olarak tanımlanmakta ve park oluşturulan promenatlarla çeşitli kotlarda panoramayla kesintisiz ilişki kurmaktadır. Aynı zamanda önerilen bu yaya yolları parkı kıyıyla buluşturmaktadır.

Bugün belediye binası olarak kullanılan eski halkevi yine belediye tarafından kullanılacak şekilde düzenlenmiş ve parktaki kot farklılıklarından yararlanılarak oluşturulan çökertilmiş avlulu mekanlarda ilave fonksiyonlar çözümlenerek, yapı peyzaj içinde eritilmiştir. Belediye binası önünde oluşturulan meydan kent meydanı olarak tanımlanmış, park girişleri yeniden düzenlenmiştir.

Atatürk evi müze olarak, öğretmen evi ise kütüphane olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Nikah salonu düzenlenmiş, Aşıklar Yolu parka yeniden kazandırılmıştır. Çocuk parkı mevcut yerinde korunmuştur.

Parkın merkezinde yer alan dört mevsim etkinlik çayırı yılın her mevsimi yeşil kalacak ve kente ait çeşitli aktivitelere olanak sağlayacak nitelikte tasarlanmıştır.

Park içinde tasarlanan heykel bahçeleri, seyir platformları, su bahçeleri, oyun alanları, arkeolojik park, kent müzesi, falezler üzeri yaya promenatları, görsel efektler, ışık oyunları, kiosklar, sergi ve dinlenme mekanları, kafeler bu kent mekanını günün her saati, yılın her mevsimi yaşayan ve herkese hitap eden bir buluşma odağı haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Bir peyzaj unsuru olarak su park içerisinde kimi yerde, göğün mavisi üzerine düşen yeşilin gölgelerinin yansıdığı bir ayna-gölet, kimi yerde görsel ve işitsel bir senfoni yaratan su sahnesi-kaskatlı su olmuştur. Göletin kıyısında yaralan kültür merkezi, sinema ve kafe bir zamanların Elhamra Sineması ve Vatan Kahvesi’ne atıfta bulunmaktadır. Bu yapıların yerlerinde ise izlerini sembolize eden duvarların gölgesinde kurulmuş açık sergi mekanları ve kafeler yer almaktadır.

Hıdırlık Kalesi Arkeoloji Müzesi olarak işlevlendirilmiş, sur duvarları bir sınır çizgisi olarak cam duvarlar şeklinde devam ettirilmiş ve bu şeffaf yüzeyler kenti anlatan yazıların yer aldığı birer modern rölyefe dönüştürülmüştür. Parkın Kaleiçi sit alanı ile ilişkisi kuvvetlendirilmiş, kale burcuna yeni bir yorum getirilmiştir.

Park çevresindeki yüksek yapıların kimlik kazandırılması amacıyla cephe yenilenmesi önerilmiştir. Aynı şekilde çevredeki dokunun park bütünü ile mekansal ve işlevsel ilişkisi yeniden etüt edilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Belediye Hizmet Binası, Park
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
İşveren: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2002
Proje Bitiş Yılı: 2002

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Bünyamin Derman

Dilek Topuz Derman

Yılmaz Erdoğan

Kaan Güner Yarkan