Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eskişehir Kent Parkı

Dalokay Tasarım Stüdyosu tarafından 2005'te tasarlanan kentsel tasarım projesi, Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nı, sadece görsel bir öge olarak değil aynı zamanda aktif kamusal yaşama adapte ederek kentlilerin kullanımına açması bakımından önem taşıyor.

Ekip projeyi şöyle anlatıyor:

Eskişehir Kent Parkı, Eskişehir için belirleyici bir referans noktası ve kentsel değer olan Porsuk Çayı ile kentin buluşmasında bir arayüz olarak ele alınmıştır. Park, geleneksel rekreasyon ve yeşil alan kullanımı hizmetlerinin yanı sıra suyun kentin doğrudan bir parçası olmasına yönelik jeneratör bir alan niteliğindedir. Bu anlamda tasarım öncelikli olarak suya cephe veren dokular arasında bir süreklilik ve çeşitlilik oluşturulması düşüncesine dayandırılmış, arka planı oluşturan kentsel dili yansıtması, tamamlaması ve zenginleştirmesi hedeflenmiştir.

Bu kurgu içinde Porsuk Çayı üzerinde çeşitli etkinlikler kabul eden kentsel bir ortama dönüştürülmekte, su yolu ulaşımı, su kenarı rekreasyonu kavramları güçlendirilmekte, yer yer düzenlenen ağaçlıklarla yaşam suyun merkezine taşınmaktadır. Kent parkında Porsuk kıyısı kesitleri yeniden değerlendirilmekte, kot ilişkileri bir yandan suyun akışını öte yandan barındırdığı etkinlikleri öne alan yeni ilişki ve kullanım biçimleri tanımlamaktadır.

Park, yol ve su arasında birbiri ile süreklilik gösteren katmanlardan oluşmaktadır. Bu katmanlar bir yandan kullanım farklılıkları içerirken, fiziksel mekan kurgusu ve yeşil alan dokuları da kademeli olarak değişkenlik göstermekte, birbirine alternatif olabilecek alt alanlar oluşturulmaktadır.

Su kenarı daha çok yeme, içme, spor ve rekreasyon kullanımlarına ayrılırken arka bölgeler kültür ve sanat kullanımları ile değerlendirilmiş, Eskişehir'in öne çıkan üniversite ve sanat kültürünün park alanında fiziksel bir temsiliyet kazanması amaçlanmıştır.

Bu bölümde yer alan "Kültür Koridoru"; "Müzik Kafe", "Sanat Kafe", "Bilim Kafe", "Mimarın Evi", "Kuş Evi", "Edebiyat Evi", "Tiyatro-Dans Kafe", ve "Botanik Kafe" yapılarını tek bir aks üzerinde birleştirmektedir. Parkta yer alan yapılar hafif, yarı açık ve dış mekan kullanımı öne çıkan birimler olarak ele alınmakta, parkın farklı kullanım deneyimlerine açılmasına olanak verecek temsili işaret değerleri oluşturmaktadır.

Park, farklı kültür ve kullanıcı gruplarının bir arada, birbirlerinin varlıklarını zenginliğe dönüştürecek bir işlevsel program öngörmekte, Eskişehir için alternatif bir sanat, kültür ve rekreasyon odağı oluşturmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Eskişehir
Proje Tipi: Park, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
Mimari Proje Ekibi: Celal Abdi Güzer
İşveren: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Fotoğraf: Funda Gönendik
Proje Başlangıç Yılı: 2005
Proje Bitiş Yılı: 2005
İnşaat Bitiş Yılı: 2006

Pin It
Mimar

Belemir Dalokay

Leyla Gedik

Simtaç Hocaoğlu

Ayşe Şebnem Arbak

Müge Durusu