Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Doğuş Holding Yönetim Binası

İstanbul Ayazağa Cendere mevkide yer alan mevcut bir betonarme yapının strüktür müdahaleleri dahil, kontur gabarisi muhafaza edilerek kütlesel revizyon cephe, iç fonksiyonlar ve iç mekan tasarımı ile renove edilmiş halidir.

Binanın yeniden kurulan fonksiyon şemasında özellikle üzerinde durulan ve projeye yön veren konsept açık plan ofis sistemi ile geçirgen fonksiyonlar ve sosyal paylaşımın mekan akışkanlığı üzerinden kurgulanmasıydı. Binanın bugün ve bir süre daha şehir merkezinden ve şehir sosyal mekanlarından uzak olması bu tür fonksiyonların içeride yoğunlaşmasına da neden oldu.

2 katlı bir yapı (B) ile buna bitişik 5 katlı ikinci bir yapının (A) tek bir bina kabulü ile ilerleyen tasarım fikri yüksek yapının ilk iki katı ile alçak yapının iç mekan ve bina kurgusu dahilinde tek davranması ile şekillenmiş. Dikeydeki iki ayrı yapının yatayda iki ayrı kütle olarak tersine kurgulanması yatay sirkülasyonu ve yatay geçirgenliği sağlamıştır. İki farklı kota oturan yapı grubunun kot geçirgenliği, rampaların oluşturduğu iç sokaklar ile birbirine bağlanmış.

Bir yönetim genel merkezi olarak işlevlendirilmesi talep edilen yapının cephe verdiği Maslak Ayazağa Caddesi tarafından A ve B kısmının eklemlediği noktadan geri çekilerek ana giriş verilmiş. Personel girişine öncelik veren bir diğer kapı ise yapının güneyinde yer alan otopark ve servis kısmından sağlanmış.

B blok yapının kapalı rekreasyon alanı olarak tasarlanmış ve ara tabliye alınarak yüksekliği arttırılmış. Kafeterya, kütüphane, dinlenme, kısa toplantı, yemek salonu, seminer salonu gibi fonksiyonlar bu alan dahilinde kurgulanmış. Ana girişten açılan bu hacim otopark ve A blok ofis binasına bağlanan sokakların da kesiştiği bir artikülasyonu. Kotlamalar ile iç mekan kullanım alanları tanımlanmış, görsel genişlik ve kinetik esasa dayalı bir hacim yaratılmaya çalışılmış. Geçicilik ve geçirgenlik içerir.

Bir iç bahçenin de yer aldığı bu mekanda yüksek tavanlar ve metal yüzeyler koyulaştırılarak dışarıdan hemen nüfus edilen bu hacimde iç mekana dahil olma hissini kuvvetlendiren görece bir loşluk ve bununla tanımlı tüm hacme hakim olmayan bir aydınlatma kurgulanmış. B blok bu ortak kullanım hacmi içerisinde yer alan kırmızı ahşap kaplı salon ayrı bir tektonik yapı olarak yer almakta. Uyarıcı rengi ve masif kütlesi ile farklı mekanlardan görülmesi, yüzeylerinin koridor, sokak, yemek alanı mekanlarında da paylaşılması bir kerteriz (oryantasyon) oluşturmakta.

Yapı güney batı tarafında dik, kayaç bir yamaca yaslanmakta. Yamaç ile arada kalan peyzaj B blok kotlamaları dahilinde bir terasa açılmakta. Revir, kütüphane, seminer alanı gibi programlar bu sakin cenahta projelendirilmiş.

Yapının yönetim girişi A Blok kuzey-batı tarafından verilmiş ve bir giriş lobisi ile ofisler düşey sirkülasyonuna da bağlanmakta. Ofisler merkezi çekirdek tipolojisi dahilinde açık/kapalı karma sistem olarak bölünmüş. Ofis cephesinin trafiği ağır olan caddeye yakınlığı nedeniyle fasat iç cidarı bir miktar içeri çekilmiş ve cephe panelleri ile perdelenmiş. A bloğun alt iki katı ile ve B blok mütemadi bir baza teşkil etmekte ve A bloğun bu bazadan malzeme, cephe karakteri, renk ile bir yapısal fuga oluşturarak kopması sağlanmış.

B blok teras çatısı binaya ait bir çatı parkı olarak projelendirilmiş, ofis katlarından ve B blok ortak alanı ile irtibatlandırılmış.

Yapının tüm çevre duvarları ve metal korkulukları, çevre ekipmanı, ofis çalışma grupları harici tüm mobilyaları, kapı, tavan, duvar panel gibi iç mekan yapı elemanları tasarlanmış ve detaylandırılmış.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ayazağa, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
İşveren: Doğuş Holding
Danışman: CWG Consultancy Ltd, Elit Mühendislik
Peyzaj Mimarlığı: Dalokay Tasarım Stüdyosu (DDS)
İç Mekan Projesi: CM Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Nergiz Arifoğlu Lightstyle - Mimari Aydınlatma Tasarımı ve Danışmanlığı
Statik Projesi: MPI Engineering Project Construction Co. Ltd.
Mekanik Projesi: Rota Mühendislik
Elektrik Projesi: Orient Research Consulting Engineers
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: Ekim 2011
Proje Bitiş Yılı: Kasım 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: Kasım 2011
İnşaat Bitiş Yılı: Kasım 2012
Arsa Alanı: 7.270 m²
Toplam İnşaat Alanı: 13.790 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cem Sorguç