Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Göktürk U4

Göktürk'teki diğer projelerinde olduğu gibi bu apartman projesinin tasarımında da meyilli arazi yapısı, çok dar ve biçimsiz formdaki arsa parseli ile m² konusunda hassaslık gösteren işverenin beklentileri sürecin bağlayıcı unsurları olarak ön planda olmuş

Yapının yerleşim kurgusu giriş kotunda yer alan 4 ticaret alanı, onun üzerine yerleştirilmiş 7 bağımsız apartman dairesi ve otopark olarak kullanılan bodrum katından oluşmuş. Yapısal form ise geometrik açıdan "dik yamuk" olarak adlandırılabilecek eğimli arazinin, biri dik, diğeri açılı iki uzun kenarına yaslanacak şekilde açıyla birbirinin üzerine yerleştirilmiş biri düzgün diğeri bina köşesini teşkil eden ve parsel konturundan taşınan dar açılı bozuk bir diğer prizmanın iç içe geçmesinden oluşmuş. Böylelikle parselden ve konturlardan gelen izler kütlesel forma taşınmış olmuş. Binaya yan taraftan kotun yüksek olduğu yerden hafif bir rampayla girilirken, altındaki meyilden yararlanılarak otoparka giriş verilmiş.

Künye
Proje Yeri: Göktürk, İstanbul
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
İşveren: Uçar Gayrimenkul
Proje Yöneticisi: Uçar Gayrimenkul, CM Mimarlık
Aydınlatma Projesi: CM Mimarlık
Statik Projesi: AYS Mühendislik
Mekanik Projesi: Özgün Mühendislik
Elektrik Projesi: Ergun Çaylak Mühendislik
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 374,9 m²
Toplam İnşaat Alanı: 1.868,15 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cem Sorguç
Yardımcı Mimar(lar)
Özlem Yılmaz
Deniz Gezgin
Sezin Ergene