Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı

RASATHANE Bilim ve Teknoloji Parkı projesi ile Kandilli Yerleşkesi, uzun vadeli araştırmalar ve son kullanıcıya yönelik uygulama çalışmalarının yürütüleceği bir mekan olarak tasarlanmıştır.

Üsküdar Rasathane Tepesi’ndeki bu yeni yerleşke planı, Boğaziçi Üniversitesi’nin hali hazırdaki amaç ve arayışları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel merkez alanlarını yeniden canlandırma arzusunu birleştirmektedir. Master plan, yaklaşık 300.000 m2 civarında olan yerleşke toplam alanı içerisinde; proje tabanlı araştırma alanları, laboratuvarlar, iletişim alanları, sosyal etkinlik alanları, ziyaretçi alanları, kültürel etkinlik alanları ve açık alanların yer alacağı 30.000 m2’lik çok aşamalı bir gelişim alanı kullanımı öngörmektedir. RASATHANE Bilim ve Teknoloji Parkı planı, alanında uzman araştırma mekanı ve sosyal hayatın karmaşık işlevsel ihtiyaçlarını, mimarlık ve kentsel tasarım müdahaleleri ince düşünülmüş bir serüven olarak bir araya getirir. İstanbul Boğ azı üzerinde yeni bir ileri bilim merkezinin tasarımı, aynı zamanda ilham verici bir mimari ifade ile dinamik ve kentsel tasarım konsepti sunacak küresel bir araştırma odağının tesisleri için tutarlı bir anlayışa sahiptir.

Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kurulu’nca ifade edildiği üzere, tasarımı sonlandırıldığında Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı,

BOĞAZIN DOĞAL VE TARİHİ ÇEVRESİNDEN İLHAM ALAN,

• ‘RASATHANE’ RUHUNU İÇİNDE BARINDIRAN,

21. YÜZYIL İSTANBUL TOPLUMUNUN EŞSİZ VE MEVSİMLERLE DÖNÜŞEN YAŞAM VE GÜZELLİK ANLAYIŞINA AİT,

BÖLGESEL İLERİ ARAŞTIRMA KURUMLARININ İÇERİSİNDE ÖNE ÇIKAN ÇAĞDAŞ BİR SİMGE VE

DOĞAL DÜNYAYLA UYUMLU YENİ ÜRETİMLER İÇİN BİR ROL MODEL OLACAKTIR.

Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı Master Planı, görsel karmaşayı önleyen, içinde bulunduğu bağlama uyum sağlamayı teşvik eden, çevresel/ekolojik hedefler konusunda hassas bir kılavuzdur. Fakat daha da önemlisi bu kılavuz Kandilli Yerleşkesinin doğal peyzajına, iklimine ve kimliğine bağlı kalarak açık ve yapılaşmış alanları, özelleşmiş işlevsel ihtiyaçlara uygun programlamanın çerçevesini belirtir. Planlama çalışması kapsamında her karar Boğaziçi Üniversitesi’nin sürdürülebilir tasarım alanındaki mevcut en iyi uygulamaları tanıyan Yeşil Kampüs uygulamaları dahilinde alınmıştır.

ŞANAL m|p, Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı Projesi’ne, İstanbul için inovatif bir şehir kampüsü gelişimi olarak yaklaşmıştır ve bunu güçlü bir şekilde görünür kılma amacındadır. İstanbul’da odaklı geliştirilecek bu ilk ileri bilim merkezinin tasarımı, üniversite-endüstri çok-paydaşlı ortaklıklarıyla aktif olarak iç içe bulunacak bir topluluk merkezi olarak ele alınmıştır. Master plan, kentsel ölçekte, şehrin kentsel boşluk doldurma projelerindeki ‘geliştirme’ kavramının yeniden tanımlanmasında katalizör görevi görecektir. Bölgesel ölçekte, yaşam bilimleri ve KOERİ alanlarında yüksek teknolojili küresel bir odak olarak, bilgi üretiminin yeni nesline ve teknoloji transferine imkan tanıyan, Türkiye ölçeğinde eşine rastlanmayan bir gelişim sağlayacaktır. Kampüs ölçeğinde ise, yaratıcı düşünceye ilham veren, romantik ve hatırda kalır bir yere dönüşümü planlanmıştır.

RBTM birinci aşaması olan Bilim ve Teknoloji Merkezi-1 yapısı, 14.800 m2lik kapalı alana sahiptir. Merkezde 2500 m2 laboratuar alanları, 2850 m2 proje geliştirme alanları bulunmaktadır. Özelleşen bu alanlar kendi içlerinde laboratuar, teknik odalar, çalışma ofisleri, toplantı odaları ve sosyal alanlar ile kurgulanmıştır. Bina güneş analizlerine göre ortaya çıkan kıvrımlı bir cepheye sahiptir. Cepheyi kaplayan prekast V paneller, güneşle beraber dans eden gölgeler sunar.

Künye
Proje Yeri: Kandilli, İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Park
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Boğaziçi Üniversitesi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 107.000 m²

Pin It
Mimar

Murat Şanal

Alexis Şanal