Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi

Şanal Mimarlık'ın, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde tasarladığı Ar-Ge yapısı ARKIV Seçkileri 2013'te yer alıyor.

En yüksek seviyede güvenlik ihtiyacı ve kapsamlı sosyal programlar, iki karşıt birbirinin içine giren yapılaşma arasında diyalog kurmayı gerektirmiş: -biri açık kütle+cam, diğeri kapalı kütle+beton. Hafif arazi eğimi sayesinde, yüksek güvenlikli kapalı kütle, güvenliği sağlamak ve ısı kazancını indirgemek için korunaklı bir şekilde toprak içine yeralmakta. Renkli opak ve saydam camları ile hafif sosyal bina kütlesi, Istanbul Teknik Üniversitesi'nin kentsel kongre vadisi kampüsünün piksellenmiş kompozisyonunun yansıması. Cam kütle kübik bir fener olarak disiplinler arası sosyal etkileşimi teşvik ederek kampüse uzanmakta. Mekanın devamı, yüksek güvenlikli kütlenin çekirdeğinin içine ulaşmakta, yüksek güvenlikli data merkezi operasyonu ve orta güvenlikli yönetim-akademik programlar mekanları arasında geçiş sağlamakta.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Şişli
Proje Tipi: Ar-Ge Binası
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Statik Projesi: Erdemli Mühendislik
Elektrik Projesi: Bordo Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Proje Bitiş Yılı: 2006
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 6000 m2

Pin It
Mimar

Murat Şanal

Alexis Şanal