Other Works
Similiar Projects

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi

Şanal Mimarlık'ın, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde tasarladığı Ar-Ge yapısı ARKIV Seçkileri 2013'te yer alıyor.

En yüksek seviyede güvenlik ihtiyacı ve kapsamlı sosyal programlar, iki karşıt birbirinin içine giren yapılaşma arasında diyalog kurmayı gerektirmiş: -biri açık kütle+cam, diğeri kapalı kütle+beton. Hafif arazi eğimi sayesinde, yüksek güvenlikli kapalı kütle, güvenliği sağlamak ve ısı kazancını indirgemek için korunaklı bir şekilde toprak içine yeralmakta. Renkli opak ve saydam camları ile hafif sosyal bina kütlesi, Istanbul Teknik Üniversitesi'nin kentsel kongre vadisi kampüsünün piksellenmiş kompozisyonunun yansıması. Cam kütle kübik bir fener olarak disiplinler arası sosyal etkileşimi teşvik ederek kampüse uzanmakta. Mekanın devamı, yüksek güvenlikli kütlenin çekirdeğinin içine ulaşmakta, yüksek güvenlikli data merkezi operasyonu ve orta güvenlikli yönetim-akademik programlar mekanları arasında geçiş sağlamakta.

Map
Details
Project Location: İstanbul, Şişli
Project Type: R&D Building
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Structural Project: Erdemli Mühendislik
Electrical Project: Bordo Mühendislik
Project Start Date: 2006
Project End Date: 2006
Construction Start Date: 2010
Construction End Date: 2013
Total Construction Area: 6000 m2

Pin It
Architects

Murat Şanal

Alexis Şanal