Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Teknopark İstanbul 1 ve 2 No'lu Ar-Ge ve İdare Binaları ile Katlı Otopark Yapısı ve Peyzaj Düzenlemesi

Bütüner Mimarlık tarafından tasarlanan yapı ARKIV Seçkileri 2013'te yer alıyor.

I.GENEL YAKLAŞIM

Teknopark İstanbul 1 no'lu Arge yapısında, eğime paralel yerleştirilmiş birimler şeklindeki kitlesel şema, Teknopark master planında öngörülen genel yerleşim yönünde geniş avlular oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.

Söz konusu plan şeması Teknopark ölçeğinde bir açık mekan-kitle tipolojisinin yorumlanmasının ötesinde, yarışma programının öngördüğü farklı şirketlerin ofis kitlelerinin bağımsız ve bir arada algılanabilmesi açısından uygundur. Ana yol tarafında bütün yapıları uzunlamasına birbiriyle ilişkilendiren 'çizgisel' giriş holü-galeri yapısına, Vadi-Park yönünde üç adet ofis kitlesi bağlanarak aralarında iç avlular oluşturulmuştur.

Yönetici şirket ofisleri ve kuluçka merkezi ise ana yola paralel olarak önerilen kitlede konumlandırılmıştır. Giriş holü-galeri yapısı ve diğer ofis birimleri arasındaki yükseklik farkları ile her bir ofis yapısının ana yol ve park tarafından ayrı birimler olarak algılanması ve işlenmesi sağlanmıştır.

Parçalı ifadeyi kurumsal anlamda bütünleştiren giriş holü-galeri yapısı projenin gerçek anlamda eksenini oluşturmaktadır. Güney Batı yönünde parçalı bir iklim duvarı ve eğimden kazanılan katlara ışık alınmasını sağlayacak şekilde bir çerçeve yapı olarak tasarlanan bu eksen, bütün kompleks ölçeğinde ön ve arka avlular, ofisler ve sosyal birimler arasındaki mekansal ilişkileri kapsayan bir ara yüzeydir.

Proje Teknopark İstanbul yerleşimi içinde olmanın avantajını değerlendirerek yeşil peyzajla, açık mekanla bütünleşmiş, yapay havalandırmadan çok doğal iklimlendirme biçimlerini öne çıkaran bir tasarımdır. Kapalı otopark ve giriş holü-galeri yapısı arasında Güney Batıdaki çerçeve yapısı izinde bodrum katların bile doğal çevre koşullarıyla ilişkisi sağlanmıştır.

2 no'lu Ar-ge yapısı ile katlı otopark yapısı ise 1 no'lu Ar-ge yapısının projelendirilmesi süreci sırasında ihtiyaçlardan kaynaklı olarak gündeme gelmiş ve proje kapsamına dahil edilmiştir. Bu bağlamda 2 no'lu Ar-ge yapısı 1 no'lu Ar-ge yapısına, kiralanabilir ofis kollarının devamı olacak şekilde bir köprü ile bağlanmıştır. Katlı otopark yapısı ise arazideki kot farklarından faydalanılarak üstü yaya yollarının ucunda bir meydan oluşturacak ve ilerleyen aşamalarda tamamlanacak yapılar ile 1 no'lu Ar-Ge yapısını bağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.

II. TASARIMI ETKİLEYEN KRİTERLER

II. a. Esneklik
Ar-ge yapıları zaman içerisinde meydana gelecek, önceden tahmin edilmemiş gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilmeli, fakat temel kararlarında önemli değişmeler olmayacak kadar da tutarlı olmalıdır. Binaların iç düzenlemeleri (mekansal organizasyonları) itibariyle karşı konulamayacak değişme taleplerine en az rahatsızlıkla en kısa sürede cevap verebilmek zorundadır. Üstelik fiziki organizasyon, hem değişiklik öncesinde hem de değişiklik sonrasında ihtiyaçlara azami ölçüde uygun olmalıdır. Dolayısıyla esneklik kavramı sadece değişebilirliği değil uyumlu değişebilirliği düşündürmelidir. 'Tarak' şemanın doğal yapısı ve strüktür sisteminin sadeliği değişiklik olanaklarına cevap verebilecektir. Ofis blokları kendi ölçeklerinde de iç galeriler, ışıklıklar, teraslar ve balkonlar ile günün her saati konforlu çalışma ortamları seklinde esnek mekanlar olarak planlanmıştır.

II. b. İklimsel Uyum
Teknopark İstanbul'da 1 ve 2 no'lu Arge binası tasarlanırken bölgenin iklimine uygun avlulu şema ile, kışın güneşten maksimum yararlanılan, yazın ise gölge alanların oluşumuna olanak veren bir yapı öngörülmüştür. Güney Batı yönünde giriş holü-galeri mekanıyla bütünleşik çerçeve yapı, gerektiğinde katlarda bitkilerle ve gölgeliklerle ana giriş cephesini iklimsel olarak yaşanabilir hale getirecektir. Çevre duyarlı bir yaklaşımın mimari ifadeye katkısının yanında işletme ekonomisi sağlanacaktır.

II.c. Arazi Şartlarına Uyum
Mevcut topografyada, yapının yerleştiği alanda her iki yönde de eğim mevcuttur. Arazinin zemin yapısını da dikkate alarak, araziye kademeli oturan bir kurgu benimsenmiştir. Araziye uyumlu yapılaşma hem dış mekanda hem de yapı içlerinde oldukça zengin, dinamik kesitler elde edilmesini sağlamıştır.

III. TASARIM YAKLAŞIMI VE İLKELERİo

III.a. Program ve Kurgu
Yapının tasarımında program verileri irdelenmiş ve buna göre Teknopark ana girişinden itibaren devam eden ana yola paralel çizgisel bir blokta ana girişler alınmış, bu kitlede yönetici şirket ofisleri, kuluçka merkezi, kafeterya ve konferans salonu gibi ortak kullanım mekanları düzenlenmiştir. Çizgisel kitleye dik şekilde 3 kanat halinde kiralık ofis alanları eklemlendirilmiştir. Genel anlamda tarak şema olarak tanımlayabileceğimiz yapının ana yol üzerindeki kenarı bulvarın mekansal sürekliliğini, tanımını sağlayabilecek niteliktedir. Kiralık ofis kitleleri ise arkada; vadi ile ve kampus geneliyle bütünleşebilecek, aynı zamanda sakin bir ortamda yer alabileceklerdir.

III.b. Yönlenme ve Güneş Kontrolü
Ofis cepheleri kuzey yönünde kontrollü açıklıklar, doğu ve güneyde ise saçaklarla gölgelenmiş geniş açıklıklar olarak tasarlanmıştır. Yapıların tüm açıklıkları için güneş kırıcı sistemler cephe karakterini de oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Binanın yüzeylerinde iklim şartlarına uyumlu yalıtım ve kaplama malzemeleri önerilmiştir.

III.c. Taşıyıcı Sistem
Taşıyıcı sistem doğal olarak program verilerinin değerlendirilmesi sonucu oluşmuştur. Optimum ölçülerde bir aks sistemi sağlanmış, açıklıkların ekonomik kriterleri zorlamayacağı ölçülerde hareket edilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Ar-Ge Binası
İşveren: Teknopark İstanbul
Statik Projesi: Taylan Karabey
Mekanik Projesi: Onur Tuğa, Ayhan Coda
Elektrik Projesi: Dilek Dörter
Fotoğraf: Sercan Altınbaş, Gökhan Çelebi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 44.750 m²
Toplam İnşaat Alanı: 60.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hüseyin Bütüner

Işıl Sencar Ertosun