Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kançılarya Yerleşkesi

Bütüner Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Arazi için geliştirilen öneri, Bangladeş’in özgün ve yerel modern mimari kimliğine açık bir atıftır. Kançılarya yapıları, mimari ifadesini Bengal topraklarının ve halklarının karakterini uluslararası ölçekte aleniyet kazandıran benzer yapılardan alır. Bangladeşli ustalar Muzharul İslam ve Bashirul Haq’ın üslubuna yakın tasarlanmış olan elçilik ve konut yapıları, sert ve vurgulu ifadelerini insan ölçeğine saygılı kitle ve boşluk örüntüleriyle zenginleştirir.

Elçilik yapısının iki ayrı kottan üç adet girişi bulunur. Çok amaçlı salon ve gelecekte yerleşecek olan vize bölümünü barındıran alt zemin kata, Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın büstünün arkasındaki üçgen platformdan ulaşılır. Üst zemin kata ulaştıran ana giriş ise, arazinin eğimine uygun açılanarak şekil kazanır. Bu açıklığın içerisindeki yamuk plan izine sahip setlerden oluşan sert peyzaj tasarımı, üst kat hizasındaki geçirgen gölgelik yüzeyi ile dengelenir. Ana nizamiye yapısından tırmanan yaya yoluna paralel olarak, hem sol hem de sağ yönlü trafiğe uygun tasarlanmış olan bir araç yaklaşım rampası, ziyaretçileri giriş boşluğunun içerisine kadar ulaştırır.

Giriş hacmi, binayı geniş eksende asimetrik iki yapıya ayıran, doğal ışık yönünden zengin ve arka avlu ile doğrudan ilişki içerisinde bir hole açılır. Holün yapının tamamına hâkim konumu ve ölçeği içerisinde, bir tarafta karşılama bankosu, diğer tarafta ise üst kattaki köprüye bağlayan merdiven bulunur.  Zemin kattaki ince kanatta sergi ve iletişim birimi bulunurken, geniş birimde mali işler ve konsolosluk ofisleri yer alır. Üst kattaki köprü ise dar kanattaki büyükelçi makam ve toplantı ofislerini geniş kanattaki diplomatik ve savunma birimlerinin ofislerine bağlar. Hol ile devamlı görsel ve fiziksel ilişki içerisindeki ofis mekânları, onun varlığı sayesinde de ihtiyaç duydukları mahremiyete kavuşurlar.

Hem elçilik hem de konut birimleri, cam yüzeylerinin geri çekilmeleri ve açılanmaları ile güneş ışınlarının doğrudan iç mekânlara derinlemesine ulaşmadığı yapılardır. Bu yapıların kompakt ve sert kitleleri, kış aylarında ısı kaybını azaltır. Elçilik yapısındaki gömük bahçe ve konut yapısının üst katındaki yeşil iç avlu, yapıların en derin noktalarında bile etkin bir şekilde doğal aydınlatma ve havalandırma olanaklarından faydalanmalarını sağlar.

Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Elçilik / Konsolosluk
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Bangladeş Ankara Büyükelçiliği
Ana Yüklenici: Şam Yapı
Alt Yüklenici: Bütüner Mimarlık, MEG Technical Consultants
Peyzaj Mimarlığı: Tülin Göçer Munzur
Proje Yöneticisi: Cem Korkmaz
Statik Projesi: Ayfa Mühendislik, Ayhan Fazlıoğlu
Mekanik Projesi: MKB Mühendislik, Mehmet Yılmaz
Elektrik Projesi: Özay Mühendislik, Kemal Aykaç
Tesisat Projesi: MKB Mühendislik, Mehmet Yılmaz
Çelik Projesi: Ayfa Mühendislik, Ayhan Fazlıoğlu
Altyapı Projesi: Bütüner Mimarlık
Yangın Tahliye Projesi: Bütüner Mimarlık
Maket: Atölye 96, Melih Apak
Fotoğraf: KoKa Photography, Koray Kalay
Mimari Mesleki Kontrollük: Bütüner Mimarlık
Şantiye Yöneticisi: Esra Ayşin Bayrak Güngör
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 4,609 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4,076 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hüseyin Bütüner

Cem Korkmaz