Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Kançılarya Binası & Büyükelçilik Konutu Projesi

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Konsept Proje çalışması ile birlikte; Kançılarya Binası ve Büyükelçilik Konutu projelerindeki tecrübelerimiz ile Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nin ihtiyaç programı için Elçilik, Dışişleri ve Yetkililer ile ele alınarak Büyükelçilik için fonksiyon şeması oluşturulmuştur. Konsept Projenin; Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna Dışişleri, Ukrayna Mimarlar Odası gibi birkaç platforma sunumu ve anlatımı ile elde edilen başarı/takdir ile projenin uygulama sürecine geçilmiş ve tamamlamıştır. Özellikle kamusal projeler için örnek teşkil edecek bir proje süreci ve sunumu yürütülmüştür.

Proje, hem “Kurumsal Kimlik” hem de “Kültürel Kimlik” kavramların buluşması esas alınarak; farklı fonksiyonların bir araya getirilmesi ile formda ve görsellikte bir bütünlük olacak şekilde tasarlanmıştır.

Projenin dışa dönük yapısal kurgusuna ek olarak, kütlenin içinde tasarlanan protokol avlusu; bağlayıcı mekânsal bir kurguyu içermekte, doğal ışığın iç mekânlara erişimini de sağlayan önemli bir iç-dış mekân niteliği kazanmaktadır. Ana Giriş, Fuaye ve Çok Amaçlı Salon tasarımı ile geniş katılımlı resepsiyonlara hizmet verecek şekilde bahçe ile bütüncül kurgulanmıştır.

Büyükelçilik Konutu, Büyükelçi’nin aile bireyleri ile kendi çevresini oluşturabildiği, aynı zamanda Kançılarya Binası ile kurumsal işleve hitap edebilecek yaklaşım ile tasarlanmıştır. Kançılarya Binası ve Büyükelçilik Konutu’nun ortak bahçe ile birlikteliğinin kurulması ile mekânsal kullanıma zenginlik katması amaçlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Elçilik / Konsolosluk
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği
Ana Yüklenici: Cansın İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2019
Proje Bitiş Yılı: 2020
İnşaat Başlangıç Yılı: 2021
Arsa Alanı: 4.250 m2
Toplam İnşaat Alanı: 3.000 m2

Pin It
Mimar

İsa Parlak