Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Binası

Projesi 2006 yılında, Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması sonucunda elde edilen yapının inşaatı 2012 yılı Haziran ayı içinde tamamlandı ve hizmete açıldı.

Tasarım aşamasında:

  • Programın büyüklüğü ile ters orantılı arsa büyüklüğü,
  • Tasarım alanının topografik özelliği ve iki parçadan oluşması,
  • Kurumun uluslar arası temsil özelliği,
  • Kurumun organizasyon yapısı,
  • İhtiyaç programının farklı işlevleri bir arada barındırması vb. özellikler önemli derecede belirleyici olmuş. Belirtilen bütün bu özelliklerin gerçekleştirilmesi projeyi ve yapıyı bu arsaya ait kılmış, başka bir söyleyişle "yerinin binası" olmasını sağlamış.


Programın alan olarak büyüklüğünün arsanın alanına göre orantısal olarak daha büyük olması yapı dışında sosyal ve rekreasyon alanları oluşturulması koşullarını zorlamış. Bu nedenle yapıda çatı bahçeleri ve blok altlarında boşaltılmış zemin katlar oluşturulmuş. Bu alanlar yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları ile desteklenmiş.

Tasarım alanını iki parçaya ayıran kuzey- güney yönü doğrultundaki İç yolun doğusunda kalan büyük parsel parçasının doğu kenarında yola doğru kotu düşen yeryer 15 m yükseliğe kadar ulaşan kot farklarından oluşan etkili bir topografya var. Kuzey-güney yönünde arsa (150 m) boyunca uzanan bu yamaç yapı içinde eğime paralel konumda büyük bir iç boşluk (Omurga) oluşturma fikrini getirdi. Bu büyük boşluk (Omurga), çevresindeki tüm birimlere hem yatay hem de düşey sirkülasyon elemanları ile bağlantıları sağladığı gibi, farklı mekanlar arasında görsel ilişkileri de sağlamakta. Yapı boyunca(140m. uzunluğunda ) farklı yükseklik ve genişliklerde devam eden bu mekanın bir sınırını oluşturan eğik ve kırıklardan oluşturan doğal taş ile kaplanmış duvar bu mekanın ana elemanlarından biri. Duvarın değişken olan hareketleri oldukça uzun sayılabilecek bu büyük boşlukta monoton olmayan dinamik bir ortam yaratır.

Arsanın farklı büyüklükte iki parçadan oluşması bina ihtiyaç programının da işlevlerine ve bölümlerin özelliklerine uygun olarak bölümlere ayrılmasını gerektirmiş. Bu nedenle ihtiyaç programında ana büyüklüğü oluşturan büro kısımları büyük parça içinde sosyal mekanlar ve kapalı otopark ise topoğrafyası düz olan küçük parça içinde çözülmüş.

Her iki blok birbirlerine hem zemin üstünden bir çelik köprü ile hem de yol altından bir tünelle yapının güvenlik koşullarını zorlamadan bağlanmış.

İdare devletin diğer kurumlarına göre hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli ilişkiler zincirine sahip olup, yurt dışından birçok ülke yetkilisinin iş görüşmeleri yaptığı bir kimliğe sahip. İdarenin proje çalışmaları aşamasında da gördüğümüz modern bakış açısı hem mekanlara hem de yapısal elemanlara yansıtılmış.

Müsteşarlık ve müsteşarlığa bağlı üç müsteşar yardımcılığı makamı ve bağlı büro bölümleri yapısal biçimlenmede üç düşey blok ve birinci kattaki makam katı ile tamamlanmış. Böylece bölümler arasında işlevsel ilişki kurulmuş olmakta. Kurum çalışanları dışında, askeri ve diğer kurumlardan (Aselsan, Havelsan vb.) ortak proje çalışmaları için birçok kişi gelmekte. Farklı birimlerde önemli projeler olması nedeniyle yapı içinde giriş yetkisi tanımlamaları gereken alanlar olmuş. Bu açıdan bakılınca yapı iki zondan oluşacak şekilde planlanmış. Daha önce bahsi geçen büyük boşluk (Omurga) serbest alan (ziyaretçi zonu) bu büyük boşluğa dik konumda planlanan büro alanları ise yetki kısıtlaması olan güvenlikli alan. Serbest alanda yer alan toplantı odaları,kat holleri ve kafe- kütüphane gibi mekanlarda çalışanlar ziyaretçileri ile görüşebilmekte.

Yapının sadece bir büro yapısı olmaması, ihtiyaç programı içinde çok farklı işlevlerin varlığı tasarımda mekansal ve biçimsel olarak ifade edilmesini gerektirmiş. Tasarım alanının da iki parçadan oluşması bu işlevlerin ifadesini kolaylaştırmış. Büro blokları içinde bulunan sosyal kültürel işlevler (Müze-sergi, Kafe-kütüphane, konferans salonu SSİK salonu vb.) genel mekansal kurgunun içinde özgün mekanları ve biçimlere sahip olacak şekilde tasarlanmış.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çankaya, Ankara
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: TC Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müşteşarlığı
Danışman: Tümaş Mermer
Peyzaj Mimarlığı: Promim Çevre Düzenleme, Kentsel Tasarım
İç Mekan Projesi: Uz Mimarlık Atölyesi, Tümer Onaran İç Mimarlık
Proje Yöneticisi: Övünç Tarakçıoğlu
Aydınlatma Projesi: Matris Mühendislik
Statik Projesi: Ural Mühendislik
Mekanik Projesi: Beşeli Mühendislik
Elektrik Projesi: Matris Mühendislik
Fotoğraf: Murat Sönmez
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Proje Bitiş Yılı: 2007
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 16.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 51.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mehmet Soylu

Mete Öz