Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Atılım Üniversitesi Merkez Kütüphane Binası

Uz Mimarlık tarafından inşa edilen kütüphane binası Atılım Üniversitesi yerleşkesinde yer alır.

Kütüphane binası daha önceden planlaması yapılmış kentsel meydanın güney sınırını oluşturacak şekilde yay biçiminde tasarlanmıştır. Bu biçimlenmede tüm mekanlar meydana bakan kademeli bir şekilde oluşturulan galeriler çevresinde gelişmektedir. Bu galerilerle meydan ile görsel ilişkiler sağlandığı gibi meydandan binaya yaklaşımda mekansal derinlik ve zenginlik saydam cephelerle sağlanmıştır. Yay biçimindeki binanın merkezinde yer alan düşey sirkülasyon elemanları hem yatay dolaşımı hem de kitap servis dağıtımını güçlü kılmaktadır.

Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu ve özel mekanların tasarlanmasını zorunlu kılmamasına rağmen, bu yapının öğreniciler ve kullanıcılar için sosyal iletişim ve paylaşımın mekanlarını oluşturması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda yapı içinde ve dışında sosyal iletişimi sağlamak ve görselliği artırmak amacıyla mekansal ve işlevsel düzenlemelere önem verilmiştir.
Bilginin; basılı, görsel ve dijital olarak aktarımını hedefleyen kütüphanede işlevlerin katlara göre dağılımı aşağıda belirtildiği gibi programlanmıştır.

Alt Zemin Kat; Uzaktan Eğitim ve bilgi işlem merkezi, kitap depoları ve teknik mekanlar

Zemin kat; Meyden ile görsel ve mekansal ilişkiyi kuvvetlendiren kitap-CD satış, kafe ve teras, gazete-dergi okuma salonu, idari bürolar, ders çalışma salonu, çok amaçlı salon ( toplantı, seminer, sergi vb.) ve özel çalışma kabinleri,

1. Kat; Doğal ışığın kolay ulaştığı mekan çeperlerinde yer alan okuma salonları, tez referans salonu, PC tarama ve özel çalışma kabinleri,

2. Kat; Medya Merkezi, Üniversite kurumsal arşivi, Ankara kent arşivi, periyodik okuma salonları ve özel film izlem odaları

Harita
Künye
Proje Yeri: Gölbaşı
Proje Tipi: Kütüphane
İşveren: Atılım Üniversitesi
Ana Yüklenici: Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
Peyzaj Mimarlığı: Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
İç Mekan Projesi: Uz Mimarlık Atölyesi, Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
Proje Yöneticisi: Levent Balcı
Statik Projesi: Fatih Altınok, Minsa İnşaat
Mekanik Projesi: Melih Özüner, YMT Mühendislik
Elektrik Projesi: Özgür Ulupınar, Yurdakul Mühendislik
Tesisat Projesi: Melih Özüner, YMT Mühendislik
Fotoğraf: Gücügür Görkay
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 7.737 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mehmet Soylu

Mete Öz

Övünç Tarakçıoğlu