Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Atılım Üniversitesi İdari Binası

Uz Mimarlık tarafından inşa edilen idare binası.

Yapı, Üniversite yerleşkesinin güneyinde kuzey yönünden güney yönüne doğru eğimli bir alanda eğime paralel bir kütle olarak tasarlanmıştır.

Üniversiteyi temsil edecek yapıda; öğrenciler , öğretim üyeleri , mütevelli heyeti ve büro çalışanlarının da aidiyet duygularını hissedecekleri mekanların tasarlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle yapı hem mekansal hem de kütlesel olarak yalın dile sahiptir.

Yerleşke içinde inşa edilmiş diğer yapılar ile cephe malzemeleri bakımından ifade uyumu aranmış olup, yapının kendine özgü mimari dili ve mekan özelliğinin olması ve yerine ait(topografya, temsil,yön vb.) yapı olması düşünülmüştür.

Doğu batı yönünde yapı boyunca devam eden iç boşluk çeperinde bürolar yer almakta ve binanın merkezindeki ana boşluk ile temsili mekan oluşmaktadır. İç boşluk galeriler ve içinde tasarlanan serbest merdivenler ile iç den dışa doğru saydamlığı sağlarken ,çatıdan alınan doğal gün ışığı ile katlar arasında görsel derinlik ve mekansal zenginlik özellikleri oluşturulur. Alt zemin katta tasarlanan fuaye ve doğaya açık terasının ve katlar arasında oluşturulan düşey boşlukların görsel ve fiziki ilişki ile mekanları birbirine bağladığı gibi çalışanlar ve kullanıcılar arasında sosyal iletişime ortam yaratması hedeflenmiştir. Büroların iç boşluğa bakan cephelerinde kullanılan yarı saydam elemanlarla iç mekana derinlik sağlanmıştır.

Arsanın topografya verileri değerlendirilip, öğrenciler, çalışanlar ve mütevelli heyeti üyeleri için binaya farklı kotlardan hiyerarşik olarak girişler düzenlemiştir.
Yapının program bazında işlevleri; Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve üyeleri büroları, toplantı salonu, teknik büro, satın alma ve mali işler,öğrenci işleri, hukuk ve insan kaynakları büroları,konferans salonu ve fuayesi, kapalı otopark ile teknik mekanlardan oluşmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Gölbaşı, Ankara
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
İşveren: Atılım Üniversitesi
Ana Yüklenici: Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
Peyzaj Mimarlığı: Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
İç Mekan Projesi: Uz Mimarlık Atölyesi, Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
Proje Yöneticisi: Levent Balcı
Statik Projesi: Fatih Altınok, Minsa İnşaat
Mekanik Projesi: Melih Özüner, YMT Mühendislik
Elektrik Projesi: Özgür Ulupınar, Yurdakul Mühendislik
Tesisat Projesi: Melih Özüner, YMT Mühendislik
Fotoğraf: Gücügür Görkay
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 6.338 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mehmet Soylu

Mete Öz

Övünç Tarakçıoğlu