Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Muğla Teknopark Kuluçka Merkezi ve Yönetim Binası

Bütüner Mimarlık ve Stüdyo501 Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Proje alanı Muğla’nın önemli ulaşım yollarından olan Muğla - Fethiye yolu üzerinde, Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Muğla Teknopark Yerleşkesinin ilk uygulanan yapısı Kuluçka Merkezi ve Yönetim Binası’dır. Konumu, yerleşkenin hem araç-yaya girişlerinin tam ortasında olacak hem de diğer 1.etap yapıları ile birlikte bir meydan / avlu kurgusu oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Arazinin mevcut kotlarına uyularak yapıların ortasında bir düşük meydan oluşturulmuştur. Meydanı çevreleyen ofis yapılarının yanısıra tüm kampüse hizmet edecek servis yapıları ve açık alan kullanımları da kurgulanmıştır. Meydan ve çevresindeki binalar tasarlanırken Muğla’nın geleneksel mimari öğeleri dikkate alınmıştır. Özellikle iklimsel şartlar da göz önüne alınarak hem meydanı saran hem de binaları bağlayan bir revak sistemi düşünülmüştür. Bu sistemle dış mekan kullanıcılarına konforlu yarı açık alanlar sağlanmasının yanında yapının çeperinde gölge bir cidar yaratarak soğutma maliyetlerini düşürmek hedeflenmiştir.

Yapının cephesinde hem yöresel malzeme kullanımını desteklemek hem de bölgenin geleneksel mimari silüetine uyum sağlamak amacıyla Muğla beyazı mermer kullanılmıştır. Cephedeki ızgara sistemi bina genelinde bir kimlik bütünlüğü oluştururken aynı zamanda işlevsel ve evrensel bir mimarlık sunmaktadır. Cam yüzeylerde güneş kontrolü açısından farklı cephelerde farklı yönlerde elemanlar kullanılmıştır. Yapının çevresinde yönlendirme maksatlı bağımsız duvarlar kurgulanmıştır. Bu duvarlarda yapılar ile aynı mermer malzeme kullanılıp fiziksel olarak yönlendirici ve ayırıcı etkisinin yanında görsel olarak sade ve bütüncül bir algı hedeflenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Muğla
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Muğla Teknopark
Ana Yüklenici: Muğla Teknopark, Bütüner Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı: Bütüner Mimarlık, Tülin Göçer Munzur
Konsept Tasarımı: Bütüner Mimarlık, Stüdyo501
Uygulama Projesi: Bütüner Mimarlık, Stüdyo501
Statik Projesi: Ayfa Mühendislik, Ayhan Fazlıoğlu
Mekanik Projesi: MKB Mühendislik, Mehmet Yılmaz
Elektrik Projesi: YES Mühendislik, Celal Yavuz
Tesisat Projesi: MKB Mühendislik, Mehmet Yılmaz
Çelik Projesi: Ayfa Mühendislik, Ayhan Fazlıoğlu
Altyapı Projesi: Bütüner Mimarlık
Yangın Tahliye Projesi: Bütüner Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 64.304 m2
Toplam İnşaat Alanı: 3.342 m2

Pin It
Mimar

Hüseyin Bütüner

Cenk Çeşmeli