+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, "Yeni Erbaa" Çamlık Sosyal Habitat Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Çamlık Sosyal Habitatı alanı ve Çamlık Korusu kent merkezi ile kurduğu fiziksel ilişki ve Erbaa ve Kelkit Vadisine hakim bir tepe üzerinde yer almasının getirdiği avantajlarla 'Yeni Erbaa'nın 'sosyal' odağı olma potansiyeline sahiptir.

Sosyal Habitat alanı, kent için oldukça önemli ekolojik ve sosyal bir odak olan Çamlık Korusuna komşu olmasının getirisiyle Koruyu besleme Korudan beslenme durumundadır. Bir başka deyişle; Sosyal Habitat, Çamlık Korusunun sadece komşusu değil, Koruyla bütünleşen ve Koru içine süzülen/sızan bir habitat kurgusunda olmalıdır.

Bu doğrultuda Koru ve Habitat alanının yakın çevresi titizlikle irdelenmiş ve potansiyel yaya hareketi doğrultuları öngörülmüştür. Farklı açılardaki bu doğrultular, alanın yakın çevresindeki önemli odaklarla karşılıklı işilkilenmeler kurabilmek amacıyla mafsal noktaları oluşturarak bütünleştirilerek, Koruyu boydan boya geçen/gezen ve tüm alanı deneyimleme olanağı sunan bir 'promenad' tanımlanmıştır. Oluşturulan mafsal noktaları yakın çevreleri ile sosyal etkileşimlere olanak sağlayabilmek için genişletilerek yüzeyler tariflenmiştir. Çamlık Korusu arazisinin sert eğimli topoğrafyasına uyum sağlayacak şekilde amfileşen ve parçalanan yüzeyler, promenad boyunca farklı sosyal ilişkilere zemin sağlayabilecek sosyal yüzeylere dönüştürülmüştür. Promenad boyunca yerleştirilen bu sosyal yüzeyler, açık-yarı açık oturma/dinlenme alanları ve Sosyal Habitatın sunduğu çeşitli işlevler, 'Yeni Erbaa' için Çamlık Korusu ile bütünleşen ve Çamlık Korusunu zenginleştiren, kullanıma teşvik eden 'aktif promenad'ı tanımlamıştır.

Aktif promenad üzerindeki sosyal yüzeylerden biri olarak tariflenen Sosyal Habitat alanı oldukça eğimli bir topoğrafyaya sahip olmasının getirdiği avantajla Erbaa ve Kelkit Vadisine açılan bir seyir noktası konumundadır. Habitatın tasarım kurgusunun ilk adımı bu doğrultuda tüm yüzeyin yerden koparılarak seyir terasına dönüştürülmesidir. Sosyal yüzeyin yerden yükseltilmesi ile oluşturulan bu sosyal kabuk; arazideki tüm ağaçların yaşam alanına zarar vermemek için parçalanmış ve boşluklar oluşturulmuştur. Habitatta bulunması öngörülen tüm birimler Kent ve Koru ile en üst düzeyde görsel ilişki kurabilecek şekilde kabuk altına yerleştirilmiştir. Bu yerleşim sonucunda kabuk ve birimler tarafından sürekli bir kamusal açık-yarı açık alan oluşmuştur. Hiyerarşik açık-yarı açık dış mekan ilişkilerinin ve sürekliliğinin sağlanabildiği bu kurgu, mevcut ağaçlara uyumlu bir yapılaşmaya olanak sağlamakla birlikte yapılardaki işlevler için dış mekan kullanım olanakları, bir başla deyişle koru ve promenadla bütünleşme olanağı sunmuştur. Son olarak seyir yüzeyi ve yüzeyin altındaki açık- yarı açık alanlar merdivenlerle bağlanarak farklı kotlarda ve karakterlerde Koru ve Habitat ile bütünleşik sosyal etkileşim alanları oluşturulmuştur.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tokat
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Müge Erkılıç

Cenk Çeşmeli