Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası

Stüdyo501 Mimarlık tarafından tasarlanan Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası, 3 Ağustos 2015'te açılan yarışmasında 1'inci olan proje ile elde edildi ve inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Konum

Kentsel gelişim planlamasında önemli bir yere sahip olan Bodrum – Turgutreis yolu üzerinde bulunan proje alanı, kentin kültürel yaşantısı için potansiyeli yüksek bir alanın parçasıdır. Alan konumu itibarı ile Bodrum'un önemli bağlantı ve ulaşım yolları üzerinde olup, hızlı erişilebilmektedir. Proje alanı, doğusunda bulunan, ev sahipliği yapacağı çeşitli sosyo-kültürel aktiviteler ile Bodrum için önemli bir odak olacağı öngörülen Fuar Alanı Kültür ve Kongre Merkezi'nin yanı sıra, kuzeyinde ve batısında, kent boyunca devamlılığı olan Gazderesi'nin oluşturduğu yeşil alan ile ilişkilendirilme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel değerlendirilerek; park alanının bitişiğinde yer alan proje alanı, park ile bir bütün olarak ele alınmış ve tüm alanı kuzey güney doğrultusunda geçen bir sosyal koridor oluşturulmuştur. Bu sosyal koridor fonksiyonları kamusal ve kurumsal olarak ayrıştırmakla birlikte, alan genelinde bütünleyici bir etki oluşturarak park içinde fuar alanına hizmet edebilecek sert zeminler oluşturmuştur. Ayrıca Ticaret Odası hizmet birimleri ve mesai saatleri dışında da kullanılması planlanan ihtiyaç programında tariflenen sosyal-kamusal birimler arasında bir arayüz oluşturarak kapalı ofis binası tipolojisinden uzak, açık-yarı açık kamusal kullanım alanları bakımından zengin bir yapıyı mümkün kılmıştır.

Program Yerleşimi

Ticaret Odası yapısı öncellikli misyonu olan yönetim ve hizmet faaliyetlerinin yanı sıra, sırtlandığı toplumun gelişimine katkı verecek sosyal ve kültürel faaliyetler ile de geniş bir kullanıcı profiline hitap etmektedir. Protokol üyeleri, oda çalışanları, iş dünyası mensupları ve sosyokültürel etkinliklere katılan kullanıcıları ile çok yoğun bir kullanıma sahip olacak bu yapının, farklı kullanım zamanlarına ve farklı kullanıcı gruplarına aynı verimde hizmet edebilecek esnek mekânların uyumlu bir şekilde bir araya getirilerek kurgulanması amaçlanmıştır. Ana fikir, yapıyı farklı amaçlar için kullanan tüm kullanıcıları bütünleştirebilecek bir ortam yaratmak üzerinde şekillenmiştir. Farklı fonksiyonların yapıyı etkin ve esnek bir şekilde kullanabilmesi için yapıda bir düşük avlu oluşturulmuş ve üst kotlarda bu avlu çevresine konumlandırılan açık ve kapalı alanlarla tüm birimler düşeyde ilişkilendirilmiştir. Bodrum katta düşük avlu çevresine yerleşen fuaye, konferans salonu ve eğitim hacimlerine hizmet vermektedir. Zemin katta kütle ikiye ayrılmış ve sosyal koridorun solunda kalan düşük avlu ve kafe birimi kamusal bir alan yaratırken, sağındaki kütle yarı kamusal olan ticaret odası hızlı hizmet birimlerine ayrılmıştır. İşleyiş olarak daha özelleşmiş ofis alanlarına ihtiyaç duyan birimler ise üst kotlara yerleşmiştir. Daha hareketli ve aktif kullanıma sahip; karşılama holleri, dinlenme alanları ve dolaşım alanlarının çevresi yarı açık ve açık alanlarla sarılmış ve bu yarı açık ve açık alanlar fonksiyonlar arası fiziksel olarak ayırıcı bir etkiye sahipken, görsel olarak aktiviteleri birbiriyle ilişkilendiren bağlayıcı bir etki oluşturmuştur.

Dış Kabuk

Yapının dış cidarı için önerilen prekast beton dış cephe panellerinden oluşan kabuk sistemi, simgesellik, iç-dış mekân ilişkisini bütünlemek, ışığın verimli kullanımı ve ısı kontrolü gibi 4 temel amaç çerçevesinde oluşturulmuştur. Önerilen cephe sistemi Bodrum'un geleneksel mimari tipolojisine zarar vermeyecek şekilde sade ve modern bir şekilde ele alınmış, iç mekanın ihtiyaçları baz alınarak doluluk boşluk sıklıkları ayarlanmış, tekdüzelikten uzak ama bina genelinde bir kimlik bütünlüğü oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Bunun yan ısıra Bodrum iklim koşulları göz önüne alındığında hem kapalı hem de açık alanlarda hava sirkülasyonu ve gölge faktörü büyük önem kazanmaktadır. Önerilen dış cephe panellerinden çatıda yatay yer alan elemanlar derin tutulmuş ve böylelikle gölgeleme sağlanarak dış mekan kullanıcıları için konforlu alanlar yaratılması ve iç mekanlarda soğutma maliyetinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kat bazında oluşturulan balkonlar ve avlu sayesinde açık hava devinimi pekiştirilerek doğal havalandırmadan maksimum yararlanılmıştır. Cephedeki elemanlar ise güneş ışığını kesmekten ziyade onu artiküle ederek mekanı zenginleştirmek için oluşturulmuştur. Farklı büyüklükte dörtgenlerle gün boyu oluşturacağı farklı ışık düşümleri ile her an aktif bir şekilde farklı kullanıcı grupları tarafından kullanılan bu açık alana aktif ve dinamik bir mekan atmosferi yaratmıştır. Böylece güneş altında gölgeli bir avlu mekanı kurgulanırken aynı zamanda günün her saatini yaşayan ve bunu kullanıcısına ışık ile hissettiren, iklime adapte olmuş, yaşayan bir bina tasarlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Bodrum, Muğla
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Bodrum Ticaret Odası (BODTO)
Ana Yüklenici: Durum Yapı
Statik Projesi: HF Çeşmeli Mühendislik
Mekanik Projesi: Duru Mekanik
Elektrik Projesi: Emtes Elektrik
Fotoğraf: Taylan Gürel
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 1.800 m²
Toplam İnşaat Alanı: 3.066 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cenk Çeşmeli

Müge Erkılıç