İlgili Projeler

Satın Alma, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

İbrahim Eyup ve Hakan Deniz Özdemir tarafından hazırlanan proje satın alma ödülüne layık görüldü.

Mimari Proje Raporu

Çevre +Gelenek+ Halka Açıklık

Yarışma alanı kent merkezine yakın olmakla beraber teğet bir ilişki içindedir. Arazinin güneyinde yoğun ve güçlü bir yol aksı (Kocasinan Bulvarı) , kuzeyinde ise Kayseri Havaalanı''na kadar uzanan düşük yoğunluklu yeni bir yapılaşma alanı bulunmaktadır. Gelecekte Malatya ve Sivas istikametinden gelip Ankara''ya devam eden ve arazinin kentle olan yaya ilişkisini zayıflatan Kocasinan Bulvarı''nın varlığını koruyacağını, arazinin kuzeyinde havalimanına doğru yapılaşmanın artacağını öngörebiliriz. Bu öngörü ile Kocasinan Bulvarı''nın trafik yoğunluğu göz önüne alınarak içe dönük bir yapı kurgusu ile tasarıma başlanmıştır.

Yapının plan şeması Kayseri''nin mimari geleneğinde sıklıkla rastlanan "avlulu yapı" şemasında ele alınmıştır. Yapı birbirine bitişik, biri açık, biri kapalı iki avludan meydana gelmektedir. Bu özellik Kayseri Gevher Nesibe Şifahanesi gibi tipik Selçuklu medresesi planına sahip yapılarda da görülmektedir. Gevher Nesibe Şifahanesi''ndeki bitişik iki yapıdan, batıda şifahane doğudaki tıp medresesidir. Bu işlevsel ayrım benzer şekilde projede avluların, hizmet alanları ile servis alanlarını ayırması olarak yorumlanmıştır. Temel amaç; Kayseri''nin tarihinden gelen ve sahiplenilmesi gereken mimari mirasa ait değerlerin yeniden yorumlanması ve modernize edilerek projenin tasarım dili ve işlev şemasının oluşturulmasıdır.

Özellikle bölgenin geleneksel mimarisinde görülen açık ve yarı açık alanlarla, avlu ve mekan hiyerarşisinin mekan algısına katkıları yeniden yorumlanmıştır. Yapı üç temel avludan meydana gelmektedir. Bunlar; Doğu avlusu, Batı avlusu ve bu iki avluyu birbirine bağlayan zemin kattaki ana avludur. Bu avlular yapıdaki açık, yarı açık, kapalı alanlar ile hizmet alanlarını birbirine bağlamıştır. Bu sayede mekansal örgütlenme iç içe geçerek şeffaflık ve kamusal özellikleri güçlendiren bir şemaya ulaşılmıştır. Doğu Avlusunun kuzeye, Batı Avlusunun güneye açılması ve katlarda yeşil terasların oluşturulmasıyla yapının çevre ile ilişkisi güçlendirilmiştir. Yeşil teraslar arazinin yapı yerleşim sınırlarına yayılan kütleyi büyük parçalara ayırmıştır.

Yarışma alanının güneyinde bulunan Kocasinan Bulvarı''nın yaratacağı gürültü ve kirlilik sorunu, halkın en çok kullanacağı zemin katın yeşil bir rampa aracılığıyla bu yoldan koparılması ile giderilmiştir. Bu sayede kamunun ve çalışanların kullanacağı yarı açık rekreasyon alanları zemin katta oluşturulmuştur. Bu alana yeşil rampadaki ana yola doğru genişleyen bir yırtıktan girilmektedir. Yapının hizmet bölümüne ve zemin kattaki restauranta girişler de bu ana avludan sağlanmaktadır.

Yeşil rampanın birinci kata ulaşmasıyla hizmet bölümü ile meclis ve toplantı salonlarının fuayelerine ikincil bir giriş imkanı sağlanmıştır. Yapının güneyine konumlandırılan rampa aynı zamanda Kocasinan Bulvarı''nın güneyinde bulunan yeşil bantla görsel ilişki kurarak yapının çevre ile entegrasyonunu güçlendirmektedir.

Yaratılan yeşil rampanın içindeki yırtık ile zemin kattaki ana avluya, yeşil rampanın birinci kata ulaşması ile de yapının tüm önemli mekanlarına halk-engelli ulaşımı sağlanmıştır.

Yapının taşıyıcı sistemi 6,3mx6,3m aks aralığında çok kolonadlı betonarme sistem olarak kurgulanmıştır. Bunun üç önemli nedeni vardır. Birincisi; istenen mekansal büyüklüklere bağlı olarak çalışma mekanlarının esnekliğinin ve işlevselliğinin sağlanabilmesidir. İkincisi ekonomik bir yapım sistemi olmasıdır. Üçüncüsü yine kayserinin geleneğinde bulunan çok ayaklı yapı şemasına öykünerek bu sistemin getirdiği şiirsel duyguyu yapıya taşımaktır.

Yapıda yaratılan avlular ve teraslar sayesinde tüm mekanlar gün ışığından yaralanabilmekte - içeride doğal hava akımı oluşturulabilmektedir. Ayrıca içe dönük bir yapı olduğundan dış kabuk mümkün olduğunca sağır ve gelenekte olduğu gibi doğal taş kaplama yapılmıştır. dolayısıyla yapı yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunaklı hale getirilmiştir. Yapının kendinde oluşturulan bu doğal iklimlendirme ve doğal ışık alma yöntemleri ile yapının teknoloji çöplüğüne dönüştürülmeden sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Tasarladığımız bu yapı, misyonu iş dünyasına ve üyelerine danışmanlık yapan, yeni bilgiler kazandıran ve değerler katan bir kurumun, üyeleri ve halk ile ilişkisini kuvvetlendirecektir. Üzerinde taşıdığı fonksiyonellik,esneklik,uygulanabilirlik, geleneği modernize etme, kalıcılık, çevre ile uyum, halka açıklık,şeffaflık, engelli erişebilirliği, sürdürülebilirlik ilkeleri ile de çevreye değer katmasını ve örnek olmasını önemsemekteyiz.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimar

İbrahim Eyüp

Hakan Deniz Özdemir