Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Ödül, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

A2 Tasarım tarafından hazırlanan proje Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması''''nda eşdeğer ödüle layık görüldü.

Mimari Proje Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası için belirlenen tasarım alanı, kentin merkezinde ve kentin iki ana arteri olan Kocasinsan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı kesişiminde konumlanmıştır. Bu iki önemli aksa ek olarak arsa kuzeyinde yer alan demiryolu ile canlı ve sürekli hareket halinde olan bir bölge olarak kendini göstermektedir. Birbirini kesen iki bulvarın bölgeyi dört parçaya ayırdığı düşünüldüğünde, arsanın bulunduğu kuzeydoğu parçasında diğer kısımlara kıyasla yapılaşmanın daha seyrek olduğu görülmektedir. Güney parçalarında mevcut olan yoğun yeşil doku ise, tasarım alanına doğal bir izolasyon sağlamaktadır. Tüm bu çevre ve yerleşim verileri, ve Kayseri''''nin ticari kimliği, bu alanda tasarlanacak bir ticaret odası binasının kurgusuna yön vermektedir.

Bahsi geçen tasarım verileri baz alınarak tasarıma başlanırken iki ana hedef belirlenmiştir; işlevsel ve Ticaret Odası personelinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapı oluşturulması ve bölge halkını "dışlamayacak" davetkar ve saygılı bir merkez düzenlenmesi. Bu bağlamda yapı alanı "çalışma alanları" ve "sosyal alanlar" olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Sosyal Alanlar, arazinin oteller bölgesine yakın batı tarafına yerleştirilmiştir. Yapının güneyinde sosyal alanlarla ilişkili biçimde bir "etkinlik alanı" tanımlanmaıştır. Açık alanda konumlanan "etkinlik alanı" sergi ve toplantı gibi organizasyonların yapılabileceği bir alan olarak düşünülmüştür. İhtiyaç programına bağlı olarak, gerekli fonksiyonların sağlanabilmesi için sosyal alanları kapsayan kütle, üst kotta güney yönüne doğru genişletilmiştir. Bu sayede etkinlik alanı daraltılmamış ve korunaklı hale getirilmiştir. Sosyal alanlara ayrılan kütle içerisine "meclis salonu", "toplantı salonu", ve "restoran/balo salonu" yerleştirilmiştir. "Restoran/balo salonu" farklı organizasyonlarda birlikte kullanılabilmesi amacı ile etkinlik alanı ile aynı kotta konumlandırılmıştır.

Fonksiyon paralelinde gelişen geniş kütlelerde, gün ışığından faydalanmak ve cepheleri genişletmek amacı ile geniş yırtıklar açılmıştır. Bu yırtıklar, çalışma /ofis bölümünde bir atrium olarak, sosyal alanlar bölümünde ise yapı girişlerini tanımlayacak bir açıklık olarak tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Aydın Avunduk

Arman Yaşa

Özgür Dağlar