İlgili Projeler

Katılımcı, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir YarışmasıMimari Açıklama Raporu

Kayseri Ticaret Odası, üstlendiği misyon itibariyle, sosyal yaşamın geliştirilmesi, kamusal birlikteliğin arttırılması ve bunun günümüz çağdaş yaşamına aktarılması adına büyük çaba sarf etmektedir. Bu anlamda üstlendiği rolü mekana yansıtarak, kamusal birlikteliğin yoğunlaşıp tüm kenti kucakladığı, aynı zamanda çalışanlarına ve üyelerine keyifli deneyim alanlarının oluşturulduğu, ihtiyaç ve beklentileriyle, etkin kullanıma uygun bir mekan kurgusu tasarlanmıştır. Yapı; kütlesi itibariyle dış kabuğunda kentsel ölçeği vurgulayarak bellekte yer edinmektedir. İç kabuk-mekan kurgusu ise insan ölçeğini vurgulayarak, kamusal yaşantıyı karşılayan, canlı kılan bir organizasyon oluşturmaktadır. Proje alanı yakın çevresinde bulunan eski Sümerbank – yeni Agü Kampüsü, Kadir Has Kültür Merkezi, Sanayi Odası ve Havaalanı gibi fonksiyonlar ile birlikte Kayseri''nin merkezi iş alanının şekillendiği bölgededir. Bu sebeple, bina ticaret odasının sadece bir ofis binası olmaktan öte, kurumsal temsiliyet ile birlikte ticaret odasının yüzü olarak tasarlanmıştır. Kocasinan bulvarından görülme ve algılanma dikkate alınarak, binanın kente bakan yüzü ile bir değer katması ve Kayseri Ticaret Odası''nı temsil etmesi hedeflenmiştir.

Açık, yarı açık ve kapalı kamusallıklar bir bütüncül mekan kurgusu ile derecelendirilerek tasarlanmıştır. Yol kotundan -2.00 metrelik hafif eğimli bir giriş ile tanımlanan kamusal platoyla alış güçlendirilerek, bir çekim alanı oluşturulmuştur. Tanımlanan net mekan kurgusu ile plato üzerinden kapalı mekanlara yönlenim anlaşılır kılınmıştır. Ayrıca oluşturulan kamusal rampa; sanat galerisi, kreş, medyatek-kütüphane gibi ticaret odasının misyonunu yerine getirebileceği kamusal işlevleri sarmakta ve meclis salonuyla bütünleşerek son bulmaktadır. Meclis fuayesine alternatif bir açık fuaye olarak da işlev gösterirken, ofis kısmının kapalı olduğu zamanlarda dahi bu mekanların kullanımı, kamusal rampadan kolayca sağlanabilecektir. Ortak açık alan: avlu-kamusal plato, ortak kapalı alan: galeri ile kamusal geçiş-dinlenme-bulunma mekanları çeşitlendirilmiş, kullanıcılara farklı deneyim mekanları sunulmuştur. Oluşturulan sade peyzaj ile yeşil alanların özgürce kullanımına olanak tanınmakla birlikte, kamusal mekanlarla etkileşimde olabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri amfiler tasarlanmış, kamusal hacmi saran ince bir su öğesiyle binaya alış etkili kılınmıştır. Açık otopark kullanımı mevcut yan yoldan ulaşım ile sağlanmakta, ayrıca oluşturulan park cebi ile başkanın kullanımına ve diğer vip indi-bindi kullanımlara uygun bir alan sağlanmaktadır. Kapalı otopark girişi de yine bu mevcut yan yoldan alınmaktadır. Fonksiyonların yerleşiminde; yoğun kullanılan ofis birimleri ve kamusal kullanıma açık yeme-içme mekanları zemin katında tasarlanarak erişim kolaylığı sağlanmaktadır. Restaurant, meclis salonunun altında tasarlanmış olup, salonun eğiminden yararlanılarak restaurant içerisinde daha ferah ve çağdaş bir tasarım geliştirilmiştir. Böylelikle yapısal bir çözümün (meclis kurgusundan kaynaklı döşeme kesiti) tasarım içerisinde mimari bir sanat unsuruna dönüştürülmüştür.

Kamusal rampaya takılan medyatek-kütüphane ve kreş birimleri; Ticaret odası kamusal kullanıma açık olan hizmet birimleri ile çalışanların kullanımına açık olan servis birimlerinin ayrılmasına da olanak tanımaktadır. Fonksiyon kurgusu bütününde idari bölüm kendi içinde çözülerek, meclis salonuna üst kottan bağlantısı sağlanmıştır. Farklı kotlardan iç galeriye takılan köprüler ile kolay ulaşım ve mekansal deneyim arttırılmıştır.

Yapım Stratejisi:

Betonarme karkas sistem ile inşa edilen yapı kent ölçeğine hitap eden, yapı bütüncüllüğünü sağlayan geçirgen mesh yüzeyi ile simgeleşmekte, bellekte yer edinmektedir. Aynı zamanda, mesh yüzey, ofis ortamında uygun gün ışığı şartlarının yerine getirilmesine olanak tanımaktadır. Bina iç çeperinden 40 cm dıştan takılan bu dış kabuk yüzey bu sayede doğal havalandırmaya olanak tanımakta, soğuk ve sıcağın yoğun etkilerinden korumaktadır. Binanın, ofis bloğu ile ortak kullanıma açık mekanları diletasyon boşluğu ile ayrılarak inşa edilecektir. Bu amaçlarla kullanılan 6m ve 8m lik akslar bu iki kısım, -6.00 kotunda kapalı otopark kullanımına da olanak sağlaması amacıyla, ayrı aks sistemi de oluşturmaktadır. Bina çatı yüzeyindeki ışıklık çelik kiriş sistemi ile geçilmekte, sistem galeri içerisinden görülebilmektedir.

Düşey sirkülasyon, binanın toplanma ve dağılma alanı olarak tasarlanan kamusal platoya bağlı 3 adet çekirdekten oluşmaktadır. Bu çekirdeklerin sayısı fonksiyonların getirdiği kullanımlar ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiştir. Bunları sıralarsak;

  • Hizmet birimleri, personel ve ziyaretçi kullanımlarının yapıldığı ana düşey sirkülasyon,
  • Başkanlık ve makam odaları ile idari bölüm çalışanlarının kullandığı düşey sirkülasyon,
  • Meclis, toplantı salonu ve servis için tasarlanan düşey sirkülasyon.

Kullanılan çift cephe sisteminin yanı sıra, bina da iklimlendirmeye yönelik alınan tasarım kararları ise şu şekildedir;

  • Karasal iklim kuşağının özelliklerinin görüldüğü bölgede enerji kaybını önlemek ve mekan konfor kalitelerini sağlamak adına, binanın dış tarafında girinti ve çıkıntı oluşturulmaktan kaçınılmıştır.
  • Bölgenin mevcut mimari özellikleri de dikkate alındığında, iç cephede oluşturulan boşluklar iklimlendirme ve ışığın etkin kullanımını sağlayarak, bölgesel mekansal kullanım alışkanlıklarına özen gösterilmiştir.
  • Dış çeperdeki rampanın yanı sıra üç çekirdekte bulunan asansörlerin tamamı ve W.C. ''ler özürlü kullanımına uygun ebatlarda tasarlanmıştır. Ayrıca binanın atıklarının da kolaylıkla bina içi dolaşıma karışmadan uzaklaştırılabileceği bir servis çekirdeği tasarlanmıştır.

Son olarak, Kayseri Ticaret Odası için yapılacak bu binanın Kayseri kentine değer katması, kamusal yaşantıyı güçlendirmesi, oda çalışanları, üyeleri ve yönetimi ile birlikte tüm kentliye hitap ederek, Kayseri ticaret odasının misyonunu yerine getirmesi hedeflenmektedir.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Mete Keskin

Esra Yılmaz Keskin

Alperen Türk

Yağmur Arıcı