İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir YarışmasıMimari Açıklama Raporu

Kayseri kent merkezinin Kuzeydoğusunda, şehrin önemli ulaşım akslarından olan Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan proje arsası; yaklaşık olarak Şehir Merkezine (Kapalı Çarşı, Kayseri İç Kalesi) 2.5 km, şehirlerarası otobüs terminaline 9 km, tren istasyonuna 2 km, havaalanına ise 4 km mesafede konumlanmaktadır.

Ticaret Odaları, bulundukları kentlerin ticari ve sosyal etkileşimi açısından önemli kurumlardır. Kent tacirlerinin iş ilişkilerini en sağlıklı ve hızlı şekilde kurgulamak, sicil kontrolü yapmak ve gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı ticari faaliyetlerde prosedürleri hızlıca yerine getirmek Ticaret Odasının görevidir. Hizmet Binası tasarımımız bu doğrultuda biçimlenmiş ve mekân kurgusu bu doğrultuda şekillenmiştir.

Projemizde bina kütlesi, yaklaşma mesafeleri içinde arsaya yayılan; az katlı (bodrum+4) bir yapıdadır.

Kat adedinin fazlaca arttırılmaması, yatayda gelişen plan şemasıyla kurum içi etkileşimin en doğru şekilde kurgulanabilmesini sağlayacaktır.

80 m cephe uzunluğuna sahip binanın Batı kanadı ortak alanlara, Doğu kanadı ise hizmet birimlerine ayrılmıştır.

Ortak Alanlar:

Ticari anlaşmaların olmazsa olmazı iş yemeklerinin gerçekleşebileceği restoran; binanın bir parçası olarak 3. Katta yer almakta ve çalışma saatleri dışında bina içindeki dolaşımı kontrollü olarak sağlanabilmektedir.

Yine restoranla aynı kanatta 400 kişilik bölünebilir meclis salonu ve fuayesi bulunmakta, salonun altında zemin katta ise personel yemekhanesi yer almaktadır. Personel yemekhanesinin ön terası, özellikle yaz aylarında personelin ve üyelerin dinlenme ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yemek saatleri dışında kafe olarak hizmet verebilecektir.

150 kişilik meclis salonu, kare planlı olarak kurgulanmış ve dairesel planlı toplantı düzenine de uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Salonun fuayesi 2. Katta yer almakta ve dolaşım hattının yer aldığı kısımdan 400 kişilik salonun fuayesi ile görsel ilişki kurmaktadır.

Ortak alanlara açılan ve gerektiğinde protokol girişi olarak da kullanılabilecek batı kapısından giriş ve sergi holüne ve bu alandan çocuk oyun ve bebek bakım alanına ulaşılmaktadır.

Hizmet birimleri:

Üyelerin en yoğun şekilde kullandığı ve hızlı işlem görülen yerler olan Üye İlişkileri Sevisi, Oda Sicil Servisi, Ticaret Sicil Servisi ve Mali İşler-Muhasebe Servisi bölümleri zemin katta yer almakta ve merkezi bir bekleme ve sergi alanının etrafında konumlanmaktadır. Bu sayede mekânda yer alacak dijital panodan sıra numarasını takip eden üye, sırası geldiğinde ilgili birime kolayca geçebilecektir.

Üst katlarda hizmet bölümünün devamı olan Meclis Başkanlığı, Başkanlık ve Genel Sekreterlik birimleri yer almakta ve bu alanlar, komite odaları ve rezerv bürolar ile çatı kotunda ışıklıkla sonlanan bir atriuma açılmaktadır.

Meclis Salonları ve Yönetim birimleri ilişkisi direkt olarak sağlanabilmektedir.

Enerji kullanımı:

Bina güneyindeki derin giriş saçağı karasal iklim koşullarına sahip Kayseri''de yaz aylarındaki soğutma giderlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak; kış aylarında ise saçak üzerindeki güneş kırıcıların açışı değiştirilerek tüm mekânların kontrollü olarak güneş ışığı ve ısısından faydalanabilmesi sağlanacaktır. Büyük meclis salonunun güney cephesi cam giydirme cephe ve GRC şeffaf beton kaplama olarak çift cidarlı bir yapıdadır. GRC katman, ışık kontrolü ve görsel yalıtım sağlayacaktır.

Hizmet bölümünün merkezinde yer alan atriumu aydınlatan ışıklık, Kuzeye yönlenen mekânların da gün ışığından etkin şekilde faydalanmasını sağlayacak ve aydınlatma maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır.

Malzeme ve ekonomi:

Bina, B.A. karkas sistem üzerinde çelik yapı sisteminden faydalanılarak oluşturulacak saçak ve açıklıklardan meydana gelecektir. Binanın taşıyıcıları, oldukça düzenli bir aks sistemi üzerine oturacak ve optimum kolon açıklıklarıyla ilk uygulama maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacaktır.

Bina kütlesini saran kabuk, çelik taşıyıcılar üzerine uygulanmış GRC levhalardan oluşacak; Güney ve Kuzey cephede oluşturulan ve cepheye hareket veren sağır yüzeyler ise titanyum çinko panel levhalardan elde edilecektir.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Mansiyon

Pin It
Mimar

Can Şimşek

Mustafa Köse

Faik Özgür Demirkılıç