Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, İstanbul Teknopark Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Yarışması

Proje raporu

"Teknopark İstanbul"un ulusal inovasyon sistemimizin en önemli dinamiklerinden birisi olma iddiası olma yanında, ülkemizin, bilgi toplumu olma süreci ile uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sağlamak çabasını taçlandıracak bir "Mimarlık" arayışı, tasarım sürecimizin önemli motivasyon kaynaklarından biri idi. Özellikle "Yönetim Yapısı" özgün mimarisi ve ikonik duruşuyla, sadece "Teknopark İstanbul Kampüsü"nün simgesi olmakla kalmayıp, uluslararası mimarlık ortamında da sesini duyurmak iddiasındadır.

Söz konusu yarışma ile Teknopark İstanbul yerleşkesinde dört ayrı yapının (1. Yönetim Yapısı, 2. Ar-Ge Merkezi, 3. Kuluçka Merkezi, 4. Sosyal Tesis Yapısı) mevcut yerleşim içinde yer alan "vadi" çeperinde, dört ayrı tahsis alanında tasarlanması beklenmektedir. Farklı ihtiyaç ve kullanımlar içeren, birbirine komşu dört farklı arsadatasarlanacak yapıların, kıyısında yer aldıkları vadiyi de etkileyerek tutarlı bir yapı dil birliğini gözeten, aynı zamanda da yönetim yapısının aralarından sıyrılarak simgesel bir yapı diline ulaşılması bu yarışma sürecinde baş etmeye çalıştığımız en önemli tasarım problemi olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra mevcut kentsel tasarım ile entegrasyonu ve inşaatı devam eden komşu mevcut yapılarla ilişkileri konusunda duyarlı ve saygılı bir tavır önemsenmiştir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Ofis
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Erdal Sorgucu