Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

MIOSB Yeşil Yaşam Alanları Mimari Fikir Projesi

2016 yılında Çinici Mimarlık tarafından tasarlanan MIOSB, davetli bir yarışma için üretilen fikir projesi.

ALAN

Nüfusu 15 000 kişiyi bulacak olan Makine İhtisas Sanayi bölgesinin Sosyal donatı alanlarının Organize Sanayi Bölgesinin bir kenarına toplanmış olması bölge içi bazı erişim zorluklarını beraberinde getirmesine rağmen yeşil yaşama alanı içinde yapılacak olana binaların birbirlerini destekler nitelikte, alanın ilerideki hayatiyetini sağlama ve sürdürme acısından avantajlıdır. OSB alanı derin hafriyat ve dolgu alanlarından oluşmuş doğal yapısı epeyce örselenmiş bir topografya parçası karakterindedir.

ANAFİKİR

Planlanan binalar alanın tamamı düşünüldüğünde çok değildir. Bu yüzden öneri projemiz kendi vurgusunu açık alanlar üzerinde yoğunlaştırmayı amaçlarken, yapıları da sınırlı ve kontrollü bir imar şeridi içinde tutmayı önermektedir.

Önerimiz yerleşim açısından başlıca 2 bölgeye ayrılmaktadır.

1  / Arazinin Doğu-Batı ekseninde yer alan, yapılacak bütün binalara zemin teşkil edebilecek, eni 56 m olan ve doğu batı yönünde araziyi boylu boyunca geçen bir YAPI ŞERİDİ: 

Mevcut arazi üzerinde kuzeye doğrusal bir hat üzerine çekilmiş bu çizgisel yapı adası, güneyindeki üçgen alanının bir bütün olarak ortaya çıkmasını sağladığı gibi, arazinin en üst noktalarına denk düşmesi dolayısıyla yapıları çevrede çok yoğun olan zehirli atmosferden de göreceli olarak kurtarıyor olması açısından önemlidir.

2  / Sürdürülebilir altyapı işlevlerini, rekreatif alanları ve çeşitli peyzaj düzenlemelerine sahne olan bir YEŞİL YAŞAM PARKI:

OSB alanı içindeki en büyük kesintisiz yeşil alan olarak planlanacak olan bu alan içinde çeşitli rekreatif ve tarımsal işlevlerin yapılabileceği, mevcut topoğrafik durumun potansiyellerinden yararlanan bir yapay topoğrafya yakın çevresindeki endüstriyel doku içinde adeta bir ‘vaha’ niteliğindedir.

YAPI ŞERİDİ İÇİNDE BÖLGELEME / İŞLEV ÖBEKLERİ

BÖLGE A:

Gündelik işlevleri içeren Çarşı, Kreş, Eğitim, Sağlık, Bölge Müdürlüğü Binası ve inanç yapılarının bulunduğu daha çok çalışan ve ailelerine gün içinde hizmet veren yapıların bulunduğu doğu ucu 

BÖLGE B:

Orta ve üst yönetici gruplarına 24 saat hizmet vermesi düşünülen, bir İş Oteli bölgesi (4*) 

BÖLGE C:

Otelin hemen yanındaki tenis, basket / voleybol sahalarını da içine alan, Kapalı Spor Salonlarını ve futbol sahaları da içeren BATI BÖLGESİ

ALANA ERİŞİM / ARAÇ GİRİŞ – ÇIKIŞI

OSB bölgesi içinde araç ve TIR trafiği egemen olduğundan Yeşil Yaşam alanına kullanıcı yaklaşımı çok büyük ölçüde araçla sağlanacaktır.

Fabrika bölgesinin ortasından gelen arter, aynı yönde uzatılarak Yeşil Yaşam Alanına özel araçların giriş ve çıkışını sağlayan bir ‘Giriş Yolu’na dönüşür. Bu yol alanın batısına doğru kıvrılarak yapı adasına erişimi sağlayan paralel bir Bulvar olarak devam eder. 

Bulvar yapı şeridi üzerinde yer alan bütün binalara girişi sağladığı gibi kaldırımları dolayısıyla da cidarlarında yaya hareketliliği sağlar. Bu hareket ayrıca bulvar üzerinde yer alan kısmı açık otoparklar, toplu taşım durakları durakları ve iki yerde konumlandırılan kapalı otoparklardan çıkan yayalar tarafından beslenirler. 

TAMPON BÖLGE:

Fabrika parselleri ve öneri yapı şeridi arasında kalan tampon bölgede, 2 adet küçük Koruluk (Giriş koruluğu ve Anı Koruluğu) alana inşa edilecek binalara hizmet veren bir Bulvar, yanında RMS istasyonun da içine alan bir dizi ağaç şeridi, batı ucunda da TIR Parkı ve oteli bulunur.

‘Giriş Koruluğu’ içinde Camiyi, Cem evini ve dini yapılar için gelişme bölgelerini barındırır. 

Görece daha büyük olan ‘Anı Koruluğu’ içinde bir heykel alanı düşünülmüştür. Cidarlarında ise iki adet benzin istasyonu öngörülmüştür (biri özel araçlar diğeri TIR lar için)

Bulvar ortası 6 metrelik geniş ağaçlıklı bir röfüj ve ikişer şeritli çift (gidiş geliş) yoldan oluşur.

Tampon bölgenin Batı ucunu ise 150 araçlık bir TIR Parkı belirler. TIR yaklaşımı tamamen değişik bir güzergahtan verilmiş olup TIR trafiği ile kullanıcı araç trafiğinin OSB alanı içinde kesişmesin minimumda tutulmuştur.

YAYA MEYDAN VE ARTERLERİ

Yaya hareketi yapı şeridi içinde başlıca iki bölgede yoğunlaşır;

Bölge A’daki Meydan, 324 ve 328 kotlarında çarşı, 328 kotunda kreş ve 324 kotundaki otopark tarafından beslenir. Bu meydan güneye doğru amfileşerek 324 kotuna doğru iner ve önündeki Yeşil Yaşam Parkına geçişi sağlar. Meydanın ortasındaki galeri ile 324 kotunda Kreş ve çarşının alt kotuna ulaşılır.  Çarsıdaki restoranların ve Kreşteki sınıfların güneye açılan terasları üst gölet bandı üzerinde yer alır.

Bölge B deki Otelin yüzme havuzu platformundan başlayarak yapı şeridinin batı ucuna kadar yerleştirilmiş bulunan açık hava spor sahalarını bir ‘spor allesi’ birleştirir. Bu alle yerleşimin batı ucunda futbol sahası tribününün uzatılası ile elde edilen bir platform ve gözlem terası ile son bulur. Bu gözlem terasından körfez vistası ve yeni köprü seyredilebilir.

YAPILAŞMA PRENSİPLERİ

Büyük hafriyat ve toprak hareketlerine neden olamamak için yapıların zemine oturmasında genellikle dolgu öncesi tabii zemin, kazılmış bölgelerde ise mevcut durum dikkate alınmıştır. 

Yapıların toprak üzerinde kapladığı alanlar sınırlı tutulmuş ve yağmur suyunun maksimum derecede yeryüzü ile buluşması hedeflenmiştir. 

Yapı şeridinde yer alan binalardan üçgen peysaj alanına güney terasları ile açılım sağlanmıştır. Güneye denk düşen teraslarda, ayrıca gerekli güneş kontrolü binaların dışında düşünülen bir gölgelik ile sağlanmıştır.

Çatıların gün boyu ısınmasına engel olmak için düz çatı plağı üzerinden bir ikinci catı gölgelik katmanı önerilmiştir.

Bu aynı zamanda çatı konması muhtemel soğutma ünitelerini ve Çatı üzerindeki Teknik ekipmanları da gizler

BİNA TİPLERİ VE İŞLEVLER

Çarşı

+324 kotundaki alışveriş sokağına açılan iki kanattan oluşur. Kuzeydeki kanat iki kotta (+324 ve 328) yer alan dükkanlardan ve doğu ucundaki superstore (anchor) dan oluşur. 

Kanal (Gölet) tarafında Restoranlar ve Bankalar yer alır. Restoranların açık terasları tek kotta (324) suya doğru açılım verir.

Cami + Cemevi

İnanç binaları giriş yolunun yayından yer alan Giriş Koruluğunun kuzeyden sarmaladığı bir alanda + 323 kotunda yer alır. 

Cami ve son cemaat meydanından geçilen bir ara sokak üzerinde Cem evi planlanmıştır. Karşısından ise ibadet yapıları için gelişme bölgesi yer alır.

Meydan - Amfi – Kreş

Giriş yolu ve çarşı sokağının kesişiminde + 328 kotundan tasarlanmıştır. Tüm Kompleksin gündelik yaşamının jeneratörü konumundadır. Çarşıyı, Bölge Müdürlüğüne giriş sağladığı gibi ortasındaki galerili bir merdiven ile  + 325 kotundaki otopark ile birleşir. Kreş de bu kotta 3 derslikli olarak planlanmıştır, sınıflar güneye bakan açık terasları ile önlerindeki geniş yeşil alana açılım vermektedir.

Bölge Müdürlüğü

Önündeki Meydan ile giriş kotundan (+328) beslenir. Çarşı sokağının Meydan tarafındaki karşılığı olan giriş konsolu binanın en önemli karakteristiğidir. Bölge Müdürlüğü binası 2 katlı, cift iki kanatlı ve bir kuzey diğeri güneye açılım veren iki avlulu olarak planlanmıştır. Avlular iç bahçe niteliğinde ve dışa açıktır. + 324 kotundaki otoparka direkt binanın içinden erişilebilir

Eğitim ve Sağlık binası

Halkevi niteliğinde bir programa sahip olan bina en önemli özelliği zeminden giriş alan merkezi önemdeki çok amaçlı toplantı salonudur. Çevresinde işlikler, sınıflar ve atölyeler yer alır ve birbirlerine iki katlı bir galerili giriş mekanı ile bağlanır. + 324 kotundaki otoparka direkt binanın içinden erişilebilir

Bakım Atölyeleri

Tek katlı olarak eğitim, sağlık ve bölge müdürlüğü binalarının altındaki otoparkın devamı niteliğinde düşünülmüştür. Mevcut RMS istasyonu ve trafo alanının servis düzlüğü ile irtibatı vardır. Çalışanların soyunma WC, yemekhane mekanlarını ve gerekli malzeme depolarını içerir.

Otel

Yapı seridinin orta kısmında (+317) konumlandırılması önerilen otel geniş lobi, yeme içme ve toplantı olanaklarıyla bir HIP iş oteli olarak kurgulanmıştır. 

Yüksek bir kitle olarak tasarlanan konaklama bloğunda 120 oda 40 apart daire ve çalışma ofisleri bulunur. Körfez manzarasına bakış veren balkon-teraslar ızgara bir grid içindeki güneş kırıcı katmanının arkasında kalır ve kitlenin batı yönündeki cephesinin karakterize ederler. 

Zemin ve zemin altı kotları ise geniş kamusal kullanımlara olanak verecek şekilde tasarlamıştır. Zeminde bir ışık avlusu etrafında lobi, restoran, bar, patisserie gibi gündelik kullanım mekanları merkezi bir ışık avlusu etrafında planlanmıştır. Zemin altından ise 450 kişilik bir balo salonu ve geniş bir fuaye alanı güney tarafında Yeşil Yaşam Parkına açılım verir. 

Konaklama kitlesinin en tepesinde ise bir helikopter pisti ve kral dairesi önerilmektedir.

Spor Merkezi

Otel yüzme havuzu platosundan başlayarak batıya doğru uzanan spor allesinin devamında tasarlanan Kapalı Spor Salonu, + 297 kotunda konumlandırılmıştır. 25 m x 12.5 m ebatlarında yarı olimpik bir yüzme havuzunu ve nizami ölçülerde bir Basketbol - Voleybol sahasını içerir. Tek bir girişten beslenen soyunma, WC ve duş alanlarının üstünde yoldan direkt giriş olana seyirci girişi tasarlanmıştır.

Her iki spor salonunun iç mekanından dışarıya ve Park alanına doğru zengin Vista olanakları sağlanmıştır. Yüzme havuzu kotunda ayrıca çeşitli su oyunlarının yapılacağı ‘rekreatif havuzlar’ düşünülmüştür. 

Spor Salonundan batıya doğru yapı şeridi mümkün olduğunca mevcut kotlara uyularak setlendirilmiş, arazi eğimini takip edecek şekilde mini-futbol ve futbol sahaları konumlandırılmıştır.

TIR oteli

+275 kotunda TIR parkı olarak önerilen bölgenin başında 2 yıldızlı otel standartlarında tasarlanmıştır. Kendi içine kapalı ağaçlıklı bir avlu yapısı olarak ele alınmıştır. TIR şoförlerinin kullanacağı kahvehane bu yeşil avluya direkt açılım verir. Islak mekanlar ise avlunun uzun kenarını tanımlar ancak erişimleri avlu dışındandır.

Ekonomik ölçülerde kurgulanan 10 adet oda zemindeki gürültülü faaliyetlerden uzak olarak 1 ve 2 katta düşünülmüştür.

SU SİSTEMLERİ

Alanda iki bölgede su toplama göletleri planlanmıştır:

Yapılardan toplanan atık suların arıtıldıktan sonra bekletildiği yapı şeridinin güneyinde ve onu paralel olarak yer yer takip eden lineer gölet hattı; Bu hat üzerinde toplanan sular hem Yeşil Yaşam Parkının rekreatif amaçlı peysaj öğeleri olarak değerlendirilmekte, hem gri su olarak yapılar tekrar geri kazandırılması önerilmektedir.

Yeşil Yaşam Parkının alt kotlarında tasarlanan kaskatlı gölet ve yağmur hendeği ise araziden süzülen yağmur sularının çeşitli gereksinimler için kullanılmak üzere toplanıp bekletildiği işlevsel bir peyzaj öğesidir.

Künye
Proje Yeri: Gebze, İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Peyzaj Mimarlığı: Aslıhan Demirtaş
Arsa Alanı: 31,630 m²
Toplam İnşaat Alanı: 42,377 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Can Çinici