Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ankara Fen Lisesi Yenileme ve Ek Binalar Projesi

Ankara Fen Lisesi Yenileme ve Ek Binalar projesi Çinici Mimarlık tarafından tasarlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

1964 yılında Çinici Mimarlık tarafından ODTÜ sınırları içinde inşa edilen Ankara Fen Lisesi, eğitim standardının yüksekliği ile olduğu kadar kuruluşundaki mekânsal kalitesi, mekan programı ve teknik donanımı ile Türkiye’de örnek bir eğitim kampüsü olarak zamanımıza ulaştı. Zaman içerisinde çeşitli defalar kısmi yenilemelere sahne olan kampüs 2017 yılının başında bu sefer hatırı sayılır bir kapasite artışı ile karşı karşıya kalınca Ankara Fen Liseliler Vakfı (AFLİVA), Ankara Valiliğine (YİKOB) kampüsün genel olarak yenilenmesi, yeni ve ek binaların tasarlanması için tekrar Çinici Mimarlığa başvurulmasını tavsiye etmiştir. Çalışma şu bölümleri içermiştir:

Yeni kampüs Planı

Kurulduğu şekli ile eskiden bir orta bahçe etrafında kümelenen kampüs binalarının bu karakteri korunarak, Doğu - Batı ve Kuzey - Güney yaya allelerinin belirginleştirilmesi, uzatılması ve servis trafiği tarafından kesintiye uğratılmaması hedeflenmiştir.

Ana Bina Eki

10 derslik, 4 atölye ve 3 laboratuar kapasiteli Ankara Fen Lisesi Ana binasına, yeni doğan ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan 9 yeni derslik ve 3 yeni laboratuardan oluşan ek yapıdır. Bu ek yapı, ana binanın batı tarafında var olan eski tek katlı kütüphane kısmının yıkılarak, mevcut bloğun güney tarafına doğru bir L- oluşturacak şekilde uzatılarak ve bahçe tarafını tanımlayacak şekilde kurgulanmıştır. Ana binanın zemin katındaki esas giriş holü yeni kurgu içinde bu ek bloğun altında tasarlanan yeni kütüphane mahali ile sonlanır. Bu kütüphane mekanı zemin katta doğu ve batı tarafından ağaçlık ve yeşil alanlara bakış verecek şekilde konumlanmışlardır.

Ayrıca Ana binanın çatısında yeni eklenen ek bloğun çatı katından ulaşılan bir gözlem evi de tasarlanmıştır.

Ana binanın betonarme brüt beton çerçeve ve dolgu duvarlardan oluşan orijinal yapı kurgusu ek binada da devam ettirilmiştir.

Yeni Yurt Binası

Kurulduğu hali ile 200 kişi (100 + 100) olarak inşa edilmiş olan eski yurt binalarının, kaçak katlar söz konusu olmak üzere, zaman içerisinde ehil olmayan müdahalelere maruz kalması ve bu seferki tasarımda, yeni gerekliliklere göre oda düzenlerinin değişmek zorunda olması ve yaklaşık iki misline çıkarılmak istenen kapasitesi dolayısıyla, korunarak geliştirilmesi imkansız hale gelmiştir. Yeni yapılan 400 kişilik (200 + 200) yurt bloğu gene eskisi gibi kampüsün batı kenarını tanımlayacak bir şekilde ve lineer olarak orijinal konumuna yakın ama biraz daha doğal arazinin alt kotlarına yakın bir yere ötelenerek konumlandırılmıştır.

Yurt odaları 4 er kişilik olarak, doğal ışıktan olabildiğince çok faydalanacak şekilde ancak enerji kaybına yol açmayacak büyük olmayan pencere açıklıkları ile planlanmıştır. Odaların yer aldığı kanatlarda yapı dış cidarları kendinden ısı yalıtımlı beyaz prekast beton paneller ile oluşturulmuştur. WC / Banyo ve merdiven kovaları kitle düzeninde farklılaştırılmış ve eklemleme yerlerinden koridorlara doğal ışıl alacak şekilde kurgulanmıştır.

Yıkılan eski yurtların alanı orta bahçeye eklenmiş ve kottan kazanılan bir düzenleme ile burası üzeri yeşil örtü ile kaplı altında altında tek katlı bir ek okuma salonu oluşturacak şekilde değerlendirilmiştir (M blok)

Yeni Spor Binası

Kampüsün güney ucunda ilk yapıldığı zamanlardan beri üçgen kesitli ve çatısına çıkılan niteliği ile dikkat çeken ancak müellifliği Çinici Mimarlığa ait olup olmadığı dahi tespit edilemeyen bir spor yapısı bulunmaktaydı. Gereken saha normlarına uymadığı için ve epeyce niteliksiz durumundan dolayı bu yapının yıkılması kaçınılmazdı. Hemen hemen aynı yerde ama biraz daha kuzey-güney aksına doğru çekilerek konumlandırılan yeni yapı, spor işlevi yanında 500 kişilik tribünü ile kapalı tören alanı olarak da kampüse hizmet vermek üzere tasarlandı.

Yeni kampüs düzenlemesi ve eklenen 3 yapı devlet ihale yasasına göre müteahhit bir şirkete verildi. 4 ay gibi çok kısa bir kısa bir süre içinde inşaatı tamamlanmak zorunda olan bu proje, alelacele yeni ders yılına yetiştirilmek zorundan bırakıldığından ve yüklenici şirketin bu konuda tecrübesi olmadığından inşai kalitesi epeyce düşük bir şekilde kullanıma açıldı.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Mimari Proje Ekibi: Cem Katkat, Begüm Yılmaz Bilgin
İşveren: Ankara Valiliği, YIKOB
Ana Yüklenici: TEFİROM
Statik Projesi: ANKAPOL Mühendislik
Mekanik Projesi: Okutan Mühendislik
Elektrik Projesi: ELK Mühendislik
Tesisat Projesi: Okutan Mühendislik
Çelik Projesi: ANKAPOL Mühendislik
Altyapı Projesi: LAGÜN Proje
Fotoğraf: Caner Bilgin, Çinici Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 53,669 m²
Toplam İnşaat Alanı: 15,331 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Can Çinici

Cem Katkat

Begüm Yılmaz Bilgin