Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası

Ankara'da Eryaman'da bulunan teknik okul, Ekodenge Mimarlık, Willen Associates ve Atelier Ten tarafından tasarlandı.

Ekodenge Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında bütünleşik bina tasarımı yaklaşımı ile tasarlanan Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yerleşkesi, Türkiye’de kamu binalarında enerji tüketimi ve buna bağlı sera gazı salımlarının maliyet etkin bir şekilde azaltılabileceği bir örnek bina olmak üzere inşa edildi. Bu tasarım Ekodenge liderliğinde, Alman mimarlık firması olan Willen Associates, İngiliz sürdürülebilirlik mühendisliği firması olan Atelier Ten ekipleri ve bu uluslararası çatı altında yer alan değerli uzmanların katkılarıyla gerçekleştirildi. Disiplinlerarası bir ekiple, yenilikçi ve araştırma odaklı bir tasarım süreci oldu. Bu süreçte en önemli hedef bütünleşik bina yaklaşımı ile tasarlanacak çevre dostu yapının ülkemiz koşullarında gerçekleştirilebilir ve yaygınlaştırılabilir bir model oluşturmasıydı.

Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerinin her aşamada ve her açıdan değerlendirildiği ve çözümlerin sunulduğu bir tasarım yapıldı. Tasarım sürecinde, tüm çalışmalar, bina performansının ve kullanıcı konfor ve sağlığının en üst seviyede olması hedefine odaklandı. Teknik özelliklerin ve enerji verimliliğine ilişkin parametrelerin analizi için Bina Bilgi ve Enerji Modelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bina yönelimi, iklim verileri, bina dış kabuğu, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve termal konfor, yenilenebilir enerji sistemleri, aydınlanma gibi analizler ışığında tasarım kararları verildi. Maliyet ve yaşam döngüsü etki analizleri gerçekleştirildi. İyileştirmeler sonucunda da uygulama projeleri ve çevre dostu tasarım şartnameleri oluşturuldu. Bu süreçte mimari ürün, sürdürülebilirlik üzerine bir eğitim aracı olarak da ele alındı.

Enerji ve malzeme verimliliği için, mimari ve pasif tasarım prensipleri öncelikli olarak değerlendirildi. Bina kütleleri, güneş yönelimi ile ilgili prensipler ışığında şekillendi. Yüksek performanslı bina kabuğu tasarlanarak doğrama özellikleri ve detay çözümleriyle ısı kayıpları en aza indirildi. Peyzaj tasarımı yapının bir bileşeni olarak ele alındı ve enerji verimliliğini destekleyecek kriterlerle oluşturuldu. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji sistemleri ve ısı geri kazanımlı klima santralleri gibi güncel teknolojiler tasarıma dahil edildi. Entegre edilen tüm sistemlerin birarada ve doğru çalışmasını sağlayacak bir otomasyon sistemi ile yapıların işletme sürecinin de yönetilmesi hedeflendi.

Harita
Künye
Proje Yeri: Etimesgut, Ankara
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Mimari Proje Ekibi: Ekodenge Mimarlık, Willen Associates, Atelier Ten
İşveren: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Danışman: Emre Yöntem, Henry Woon, Lale Özgenel
Ana Yüklenici: Şimşekler İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Ekodenge Mimarlık, Merve Başak
İç Mekan Projesi: Ekodenge Mimarlık, Seda Yöntem
Proje Yöneticisi: Seda Yöntem
Konsept Tasarımı: Ekodenge Mimarlık, Willen Associates, Atelier Ten
Uygulama Projesi: Ekodenge Mimarlık
Cephe Tasarımı: Ekodenge Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Ekodenge Mimarlık
Grafik Tasarım: Ekodenge Mimarlık, Beril Aba
Statik Projesi: Levent Aksaray
Mekanik Projesi: Bahri Tükmen
Elektrik Projesi: Nüvit Karaibrahimoğlu
Tesisat Projesi: Bahri Tükmen
Çelik Projesi: Levent Aksaray
Altyapı Projesi: Bahri Tükmen
Yangın Tahliye Projesi: Bahri Tükmen
Fotoğraf: Seda Yöntem
Mimari Mesleki Kontrollük: Ekodenge Mimarlık
Şantiye Yöneticisi: Ömer Hasançebi
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 17,030 m²
Toplam İnşaat Alanı: 21,940 m²

Pin It
Mimar

Seda Yöntem

Mert Ayaroğlu

Celal Abdi Güzer

Juergen Willen

Patrick Bellew