Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Anka Bilim Koleji

Anka Bilim Koleji adıyla 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde açılması planlanan okul, Ankara’nın konut ve eğitim yatırımı her geçen gün artan bölgesi İncek’tedir.

Yatırımcı firma eğitim yatırımı ile birlikte aynı bölgeye toplam 50 dönümlük arazı için yaklaşık 700 konutluk bir proje, tüm sosyal donatı ve servis birimleri ile gerçekleştirmektedir. Projenin başlangıcından itibaren inşaat yatırımcısı firma (Fidanlar A.Ş.), Anka Bilim Koleji Okul-İşletme yatırımcıları ve Proje Müellifleri beraber çalışmışlardır. Okul bu arazinin 6.5 dönümlük kısmında fiziksel olarak konut projesi ile bağımsız çalışacak şekilde; anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde yaklaşık 1.500 öğrencilik kapasitesi ile eğitim verecektir. Okulun ön tasarımında; arazi yapısı, yaş grupları ve düzeyleri arasında deseni, erişebilirlik, mekanların öğrenci gelişimine etkisi, açık ve kapalı derslik dışı hacimlerin önemi, işletme ve kullanım kolaylığı gibi temel unsurlar detaylı bir şekilde incelenmiş, ana kurgu bunların sonucunda oluşan şu temel kararlara göre yapılmıştır:

1.Tasarım arazideki yaklaşık 10 m kotu lehine çevirerek hem kapalı olabilecek alanları yaratmalı hem de mekân ilişkilerini mahalleri farklı kotlara alıp dış mekân ulaşımı sağlayarak düzenlemelidir.

2.Yaş grupları ve sınıf düzeylerine ait eğitim derslikleri ve diğer ilgili birimler, ilişki düzenine göre konumlandırılmalı, mekanları okul yönetiminin eğitim-öğretim planlamasına göre esnek olarak kullanmasına olanak sağlamalıdır.

3.Arazinin ve ihtiyaç programının izin verdiği, en fazla miktarda nitelikli ve kullanışlı açık ve kapalı ortak alan tanımlanmalıdır.

4.Hem okul dönemi hem tatil günleri aktiviteleri hem de yaz okulu aktiviteleri için erişim-işletme kolaylığı ve seçenekleri sağlamalıdır.

Bina içinde; 16 adet okul öncesi eğitim dersliği, 16 adet ilkokul dersliği, 17 adet ortaokul, 17 adet lise dersliği, 12 adet farklı amaçlı laboratuvar, çok amaçlı salonlar, 370 kişilik konferans salonu, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzları, kütüphane, yaş gruplarına göre yemekhane, sergi ve tören salonu, idari ve eğitim ofisleri, PDR ve Destek ofisleri ve ilgili servis birimleri bulunmaktadır. Arazi eğitimine kotlanarak oturan 7 kattan ve birbirine kütlesel olarak bağlı 5 bloktan oluşmaktadır.

Anaokulu kütlesi, arazinin en düşük kotlu bölümünde bulunmaktadır. 4 kattan oluşmaktadır. Bu kütlenin zemin katı tüm okulun en alt kotudur. Ayrıca kütle, kendisi ile havuz-kütüphane kütlesi altında bulunan bodrum kat sığınak ve teknik servis birimlerini barındırmaktadır. Anaokulun zemin katında giriş-karşılama ve veli iletişim ofisleri, derslikler ve yemekhane bulunmaktadır. Yemekhane ve mutfağı servis koridoru ile binaya bağlamakta, aynı zamanda bu bağlantı anaokulu öğrencileri için yüzme havuzuna kısa bir ulaşım sağlamaktadır. Birinci ve ikinci kat da derslik, servis birimleri ve öğretmen odaları devam etmektedir. Zemin kattan bağımsız veli-öğrenci girişi ve anaokulu bahçesine çıkış, birinci kattan anaokulu ilkokul bahçesine çıkış ve ikinci kattan kütüphaneye geçil sağlanır.

Anaokulu ve İlkokul kütlesi arasında alt iki katta kapalı yüzme havuzu, üst iki katta da kütüphane olarak çalışan bağlantı kütlesi bulunmaktadır. Bu kütlenin toprak altında kalan kısmı soyunma odalarını ve servis birimlerini oluşturur, toprak üstünde kısmı ise, anaokulu-ilkokulu bahçesi ve çocuk amfisi olarak hizmet verir. Kapalı yüzme havuzu ve kütüphaneye Ana giriş kütlesinde ilkokul ve anaokulu biriminde bağımsız olarak ulaşılmaktadır.

İlkokul ve ortaokul Kültesi simetrik olarak açılı bir şekilde yerleşmiştir. Bu kütlenin tanımladığı orta açık alan, bina ana giriş meydanı ve tören alanı olarak çalışmakta ve arkasında Ana giriş kütlesi ile son bulmaktadır. Açık tören alanı ile 2 katlı şeffaf cephenin arkasında, kapalı tören alanı olarak da çalışacak sergi ve giriş holü bulunmaktadır. Serbest zaman etkinlikleri, törenler, kayıtlar gibi birçok aktiviteyi düzenlemek için gerekli düzende ve büyüklüktedir. İlkokul ve Ortaokulun açılı yerleşimi meydanın altındaki konferans salonunu geometrisini belirler, görsel ve işitsel açıdan salonun işlevini güçlendirir. Ayrıca bu kütlelerin konferans salonu zemin kotundaki bölümleri, salonu “u”şeklinde saran fuayeyi oluşturur. Fuaye arka bahçeye düzayak açılan 500 m2 büyüklüğünde yemekhane ile fiziksel ilişki kurar. Konferansa salonu, fuaye, yemekhane ve bahçe ilişkisi aynı düzlemde ilişki kurdurarak, birçok çeşit aktivite planlanması ve yapılması sağlanmıştır.

İlkokul ve Ortaokul kütlelerinin yerleşimi benzerdir. Sadece kottan dolayı alt kat yerleşimleri ve kat sayısı fazladır. Plandaki gitgide genişleyen koridorlar hem dolaşıma eklenen yoğunluğunu bina merkezine doğru taşımakta hem de serbest zaman geçirmeye olanak sağlamaktadır. Alt katlarda laboratuvar, üst katlarda derslikler yer almaktadır. Öğretmen ve idari ofisler, kütlelerin bağlandığı ana giriş kütlesindedir. Tüm okul kütlelerin kendilerine ait dikey dolaşımları ve ıslak hacimleri vardır.

Lise kütlesi diğer kütlelerden farklı olarak bunlara dik olarak konumlandırılmıştır.  Bu sayede önünde geniş bir alan oluşturulmuş, bu alanın toprak altına kapalı spor salonu, üstüne ise lise bahçesi -açık spor sahası yerleştirilmiştir. Lisenin alt katlarında laboratuvar alanları, üst katlarında ise derslikler vardır.

Kütlelerin arasında farklı kotlarda oluşturulmuş ön cephede 4 açık alan, arka cephede 1 açık alan vardır. Kuzeyden güney sırasıyla; Anaokulu bahçesi, Anaokulu-İlkokul Bahçesi, İlkokul-Ortaokul Bahçesi (tören alanı), Ortaokul ve Lise Bahçesi (Açık spor alanı) bulunmaktadır. Bu bahçeleri ilişkili eğitim düzeylerinde direk çıkışlar bulunmakta ve okul yönetimine farklı alternatifler sunmaktadır. Arka bahçe ise tüm gruplar için olup, yemekhane alanında direk çıkışlar ile ulaşılmaktadır.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre hem kendi kütlelerinde hem de ortak ulaşımının sağlanabileceği noktalarda öğrencilerin serbest zaman geçirebileceği, sosyal ve kültürel aktiviteler yapabileceği mekanların oluşmasına dikkat edilmiştir. Tüm dersliklere ulaşım sağlayan koridorlar; asgari ölçülere göre geniş tutularak ders dışı kısa zamanlarda öğrencilerin zaman geçirmesi sağlanmıştır. Anaokulu; bir taraftan oyun alanı, kütüphane ve atölye mantığında çalışacak derslikleri ile kendi içinde çalışırken, diğer taraftan büyük kütüphaneye, kapalı yüzme havuzuna ve kapalı spor salonu ulaşım sağlamakta, kolayla büyük yaş grubu alanları deneyimlemektedir. İlkokul, ortaokul ve lisenin kendi alanları içinde çok amaçlı alanları, müzik ve resim atölyeler bulunmaktadır. Bu okulların her biriden konferans salonu, sergi salonu ve kütüphane alanlarına erişilmekte, spor aktiviteleri için yüzme havuzu ve spor salonuna kolay ulaşım sağlanmaktadır. Açık alanların yerleşimi ve bu alanlara öğrencileri ulaşımı okul gruplarına göre yapılmıştır. Gün içinde zamanın sadece kapalı alanlarda değil, açık alanlarda da değerlendirilmesine önem verilmiştir.

Projedeki mekanları yerleşimi, mimari ve teknik tasarımı konusunda eğitim modeli, maksimum fayda, esnek kullanım ve arazi-yön-gün ışığı kullanımı gibi unsular göz önünde bulundurulmuştur. Derslikler, laboratuvarlar, ortak alanlar yaş gruplarına göre oluşturulmuş ve bu alanlara ulaşım desenine önem verilmiştir. Tüm derslikler, soldan faydalı gün ışığı alarak, güneş yönüne uygun yerleştirilmiştir. Dersliklerin koridorlara bakan cepheleri 150 cm üstünden cam olarak tasarlanmış, bu sayede derste oturan öğrenci dışarıyı göremezken, koridor yönünden dersliklere görsel ilişki kurularak şeffaflık sağlanmıştır. Tüm mahallere gereken elektromekanik tesisat planlanarak bu alanları maksimum fayda sağlanmasına çalışılmıştır. Bulunduğu konuma da dikkat edilerek, mahallerin kullanımına göre dış cephe oranı seçimi ve ısı yalıtımı ile enerji verimliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

Okulun kotlu yapısı, mekanların farklı konumlandırılması, dışarıya ve mahallere erişimin birçok noktadan ulaşımı işlevsel bir zenginlik getirmektedir. Ulaşımı güçlendirmek ve erişimi kolaylaştırmak için iç mekânda renk-kodlaması mantığında bir desen oluşturulmuştur. Buna göre öğrenci kaçıncı katta olduğu ile değil, hangi renkli katta olduğu ile ilgilenecektir. Örnek olarak; zeminde, duvarda ve tavanda kullanılan ortak malzeme ve renge ek olarak oluşturulan renk desenleri ile ilkokul öğrenci kırmızı kata gelerek çok amaçlı salonu veya yeşil kata gelerek kendi sınıfına gidecektir. Bu desen, anaokulu eğitiminden, ortaokul eğitimine kadar ve mahal kapılarından kat koridorlarına kadar tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Ankara, İncek
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Fidanlar İnşaat
Danışman: Anka Bilim Koleji
Ana Yüklenici: EBC Mimarlık Proje
Statik Projesi: Ayhan Fazlıoğlu
Elektrik Projesi: Kemal Aykaç
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 6,500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 14,580 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ekrem Bahadır Çalışkan