Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Binası

Fakülte Binası ana yaya yolunun batısında, ikincil yaya yoluna ön cephesini verecek biçimde konumlandırılmıştır.

Binanın diğer uzun yüzeyi araç trafiği taşıyan yolla sınırlanmıştır. Bu ikinci yüzey, havaalanına ulaştıran şehir yoluna da baktığından, dışarıdan algılanması açısından önem taşımakta, ikinci bir ön cephe oluşturmaktadır.

Ayrıca, yaya yoluna bakan yüzey kuzeye, diğer uzun cephe güneye yöneliktir. Erzurum''un kış iklim koşulları dikkate alındığında, güney cephesinin değerli olacağı açıktır.

Bina programında yer alan iki bölüm, -İktisat ve İdari İlimler- öğretim üyeleri odaları iki ayrı kitle içine yerleştirilmiştir. İki kitle arasında, karşısında merdivenle ana giriş, üstünde kuzey ışığını alacak konumda kütüphane ve okuma salonları, bu orta kesimin güneye bakan yönünde ise öğretim üyesi dinlenme/sosyal mekanı düzenlenmiştir. Orta kesimin güney yönü zemininde, sosyal mekanın altında araçla gelenler için giriş bulunmaktadır.

Güney cephede, orta kesimin iki yanında, altta amfi tipi, üstte düz zeminli derslikler yer almakta, böylece ayrı bölümlere ait olmakla beraber, ortak kullanıma da olanak sağlanmaktadır.

Binanın doğu ucunda, ana yaya yoluna da cephe verecek şekilde, Dekanlık alt kitlesi konumlandırılmıştır. Bu kitleye araçla yaklaşım prestij girişi niteliğinde tertiplenmiştir. Zeminde fuayesi ve sergi salonu olan 160 kişilik bir amfi, dekanlık ofislerince sarılmaktadır.

Binanın batı ucunda öğrenci kafeteryası ve mescitler yer almaktadır.

Özetle, bina programı analizi sonucunda,

Dekanlık ve öğretim üyeleri ile, öğrenci çalışma ve sosyal alanları birbirleriyle içli dışlı olmayacak gibi, ama kolay ulaşılırlık gözetilerek yerlerini bulmuşlardır.

İşlevlerin mekansal olarak tanımları yapılmış, bu tanımlanmış mekanlar binanın dış kitle görünümünde ifadeye kavuşmuştur. Böylece, hacim, tavan yüksekliği, doğal ışığa / güneşe göre yönlenmede çok farklı mekan nitelikleri gerektiren, eğitim, sosyal, dinsel, olağan ve prestijli çalışma alanları binanın bütünlüğü içinde hem ayrı ayrı ifadelerini bulmuş, hem de meczedilip, ayrılmaz tüme ulaşılmıştır.

İklimin özelliği nedeniyle gerekli çatı eğimleri, özellikle giriş mahallelerindeki çatı yönlenmeleri, dış merdivenler ve rampaların olabildiğince çatı altına alınması önemle gözetilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Erzurum
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Erzurum Teknik Üniversitesi
Statik Projesi: Özgür Tuğa
Mekanik Projesi: Melih Özöner
Elektrik Projesi: Kemal Aykaç
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 6.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 19.950 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gönül Evyapan

Ekrem Bahadır Çalışkan

Emre İmik