Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bursa Teknik Üniversitesi Kestel Yerleşke Planı

Üniversite kampüslerinin dünyada ve Türkiye’de çok farklı örnekleri bulunmaktadır.

İdare ve tasarımcının ortak görüşüne göre; Bursa Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı çağın gerektirdiklerine uyum sağlayabilen, enerjinin etkin ve verimli kullanımının önünü açan, işlevlerine göre yerleşim bölgeleri tanımlanmış, engelli ve erişim dostu, mesafe ve yönelim anlamında bölgeleri ilişkilendirilmiş, servis ve yaya ulaşım şeması uzun vadede planlanmış, esnek, arazinin getirdiği eğim problemlerini kendi lehine çevirmiş ve kampüs yaşamı gerekliliklerini içinde barındıran bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi’nin halihazırda kurulu 6 fakülte, 2 enstitü, 1 yabancı diller yüksekokulu bulunmaktadır. Planlanan yerleşkedeki bölgeleme, 12 fakülte, rektörlük, kültür-kongre merkezi, kütüphane, spor alanları, merkezi derslikler, dini tesis alanı, yemekhane-çarşı, merkezi araştırma laboratuvarı, teknokent, konut ve yurt alanları şeklinde gerçekleşecektir.

Yerleşke planlamasında arazi ile ilgili etmenler;

 • Arazideki yüksek eğim
 • Homojen eğim ve az eğimli yerleşim alanı bulma ihtiyacı
 • Eğime ve yollara göre yerleşke giriş noktaları
 • Güneş, manzara, rüzgar yönü gibi tabii etmenler
 • Ana yol ve servis yolu güzergahları
 • Maliye ve orman arazileridir.

Yerleşke planlamasında verilen ön kararlar;

 • Yaya ulaşımlı ana yerleşim alanı
 • Erişilebilirlik
 • Enerji verimliliği
 • Öğrenci odaklı kampüs
 • Ortak alanları merkeze yerleştirme
 • Topoğrafyaya uyum ve manzara
 • Engelli ulaşımı
 • Bisiklet kullanımına imkan tanıması
 • Yapılaşma etaplamasına uygun, esnek, modüler tasarımlar

Ana yerleşim planı eğimin nispeten azaldığı 270-285 kotları arasındaki yaklaşık 230 dönümlük tepe düzlüğü olarak belirlenmiştir. Bu alanın doğu-batı uzunluğu 800 m, kuzey-güney uzunluğu 400 metredir. Bu alanda yaya dolaşımı öncelikli, taşıt servislerinin dışarıdan yapıldığı Rad-Burn Sistemi düşünülmüştür. Ana ring yolu optimumda  tutulmuş, daha da genişletilerek ring yolu ile ringin içi arasında kot farkı kopukluğu engellenmeye çalışılmıştır. Taşıt trafiği ile kesilmeyen ana yerleşim alanında doğu-batı aksında eğime uygun bir yaya allesi öngörülmüştür. Yaya allesi genişleyerek meydan tanımlayacak ve meydan üzerinde açık ve kapalı sosyal birimler yer alacaktır. Merkezi noktada, kuzey cephede, hem ışık hem de bakı anlamında olumlu yerleşimi ile kütüphane-enstitü binaları, güney cephede vadi-gölet manzaralı yemekhane-sosyal birimler konumlandırılmıştır. Ana taşıt yolunun ring yolu ile birleşimi yemekhanenin güneyinde düşünülmüştür. Kullanıcılar bu noktadan toplu taşıma araçlarından inerek yemekhane-kütüphanenin tanımlandığı giriş meydanı üzerinden en fazla 400 m mesafedeki binalarına gidebilmektedirler.

Ana yerleşim alanında merkezin doğu ve batısında ,allenin kuzey ve güneyinde olmak üzere 8 adet fakülte bölgesi bulunmaktadır. Her bölgenin, topoğrafya, güneş ve manzara anlamında bina tasarımlarını etkileyecek girdileri mevcuttur. Ana yaya allesi doğu ucunda bir alt meydan tanımlayarak merkezi derslik ve yabancı diller yüksekokulu alanına, batı ucundan yine bir alt meydan ve muhtemel bir yaya köprüsü ile kültür kongre merkezine ulaşmaktadır.

Yerleşke ana giriş yolu Ankara Devlet Karayolu’ndan arazi batı ucundan başlayıp ( muhtemel bir üst geçit vasıtasıyla) güneyden araziye uygun olarak dolaşarak yemekhane güney cephesinde ring yoluna ulaşmaktadır. Bu yolun üzerinden Kestel ilçesine doğru güneyden bir bağlantı daha vardır. TOKİ konut alanlarının, yurt bölgesinin ve teknokent alanının Kestel Girişi’nin batısında kalması ileride güvenlik-kontrol esnekliği sağlamaktadır. Ayrıca bölgeler arası alternatif servis yolları planlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Bursa
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 1.550.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ekrem Bahadır Çalışkan

Emre İmik