Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Adıyaman Üniversitesi Yerleşke PlanıT.C. Adıyaman Üniversitesi''''''''''''''''''''''''''''''''nin kurulmasıyla 2007 yılının son çeyreğinde başlanan master plan tasarım çalışmaları, Atus Mimarlık bünyesinde Prof.Dr. Gönül EVYAPAN’ın mimari tecrübe ve bilgisiyle, etken ve edilgen bir süreç olarak devam edip 2008 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır. T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’ün, akademik ve idari personelin ve Üniversite kuruluşa destek vermiş kişilerin proje süresince var olan kritikleri ve emekleri; Master planın Üniversitenin sahip olduğu misyon ve vizyon ile örtüşmesi açısından çok önemlidir.

Yerleşke planının oluşturulmasında, mimari ve kentsel kriterlerin yanında, yeni kurulmakta olan üniversitenin mülkiyet sorunları ve süreçleri, bütçe ve altyapı konuları ve Devlet Planlama Teşkilatı üniversite yerleşke planları tasarım kriterlerini etkilemektedir. Bu sebeple belirlenen mimari tasarım kriterleri ile birlikte yukarıda sözü edilen diğer nedenlerden ötürü sorulara ve sorunlara sürekli ve tutarlı bir şekilde cevap verebilecek esnek ve fonksiyonel çözümler düşünülmüştür.

Yerleşke olarak belirlenen arazi, kentin batısında, merkeze 3 km uzaklıkta, şehir yerleşmelerinin içinde kalacak bir konumda, üniversite kurulmadan önceki eğitim verilen yapıların bulunduğu Gölbaşı-Malatya yolu üzerindedir.

Yerleşke 2007 sonunda kamulaştırılmış, tapulu, tahsisli ve kamulaştırma ve tahsis edilme ihtimali olan yaklaşık 1200 dönümlük bir alanı kapsıyordu. Master plan tasarımında üniversitenin sahip olduğu ve sahip olma ihtimali olan araziler çok önemli bir rol oynamıştır.

Yerleşkenin karayoluna cephe olan kısımda mevcut olan binalar bulunmaktadır. Ortasında araziyi ikiye bölen kuru dere yatağı ve kuzeybatı ucunda doğal sınır teşkil eden su kanalı bulunmaktadır. Kampüs gelişimi binaların varlığı ve kuzeybatı ucundaki 250 dönümlük arazinin de üniversiteye dahil olması düşünülerek karayolundan su kanalına doğru kuru dere yatağında oluşturulacak yaya yolunun alle iki yanında yapılacak binalarla düşünülmüştür.

Karayolunun doğu tarafında üniversite tahsis edilen %80 tamamlanmış Kültür Merkezi ve tahsis edilme ihtimali olan arazilerin bulunması nedeni ile yaya yolunun bu bölgeye doğru yönlendirilmesi ve yaya köprüsüyle bağlantı kurulması sağlanmıştır.

T.C. Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinin oluşturacağı bu master plan doğrultusunda inşaatlara ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bahsedildiği gibi ortaya çıkan sorulara ve sorunlara ve gelişmelere sürekli ve tutarlı çözümler getirebilecek tasarım nihai haline 2009 başında gelmiştir.

Künye
Proje Yeri: Adıyaman
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Adıyaman Üniversitesi
Proje Başlangıç Yılı: , 2007
Proje Bitiş Yılı: 2007
İnşaat Başlangıç Yılı: 2008
Arsa Alanı: 650,000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gönül Evyapan

Ekrem Bahadır Çalışkan

Emre İmik