Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

TC Adıyaman Üniversitesi Mediko-Sosyal Binası

Yüklü ve karmaşık bir kullanımı olan binada, biribirleriyle ilintili etkinliklerin fiziksel yakınlığı ve böylece etkileşimleri, karşılıklı katkıyla kullanıcıya verdikleri hizmetin maksimize edilmesi gözetilerek mekan organizasyonu gerçekleştirilmiş

Binanın işlevsel olarak temelde üçlü bir yapısı var: yemekhaneler öğrenci sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri, sağlık hizmetleri. Bu üçlü kurgu binada yansımakta ancak tek bir yapı kompleksi olarak bütünleşebiliyor.

Künye
Proje Yeri: Adıyaman
İşveren: TC Adıyaman Üniversitesi
Statik Projesi: Yüksek Konkan
Mekanik Projesi: İrfan Canpınar
Elektrik Projesi: Kemal Aykaç
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Proje Bitiş Yılı: Haziran 2008
İnşaat Başlangıç Yılı: Eylül 2008
Arsa Alanı: 10.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 13.500 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gönül Aslanoğlu Evyapan

Ekrem Bahadır Çalışkan

Emre İmik
Yardımcı Mimar(lar)
Selcen Özgül Özkan
Canay Batırbek