Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

TC Ahi Evran Üniversitesi Yemekhane Binası İdari Binalar

Ahi Evran Üniversitesi bağbaşı yerleşkesinde inşaasına başlanmış olan yapı kompleksi, konum olarak ana alle aksı üzerine oturuyor.

Binalar; yerleşkenin tam ortasında tasarlanan merkezi rekreasyon alanı ile sırt kısımlarında inşası planlan rektörlük, kültür kongre merkezi gibi prestij ve ortak kullanım yapıları arasında bağlantı niteliğinde. Merkezi rekreasyon alanını kucaklayarak kendi önünde bir meydan oluşturan yemekhane kütlesi ve sırt kısımlara doğru uzanan mediko ve idari bina kütleleri ile, bu kütleleri birbirine bağlayan çarşı birimleri yapının ana şemasını oluşturuyor. Alle binaların arasından geçerken yer yer merdivenleşerek, binalara farklı kotlardan giriş mikanı sağlanmış, arazi kotları bir tasarım unsuru olarak değerlendirilmiş, fonksiyon çözümlerine katkı sağlaması hedeflenmiş.

Yemekhane binası; öğrenci ve personel yemekhaneleri olmak üzere iki ana kütleden oluşuyor. Bu kütleler, yüzeyde alle ile ayrılırken, bodrum katlarda mutfak hacimleriyle birleşiyor. Her iki kütle de rekreasyon alanının bitişini tanımlayacak ve bir bütünlük arz edecek şekilde açılandırılmış ve tüm yemek yenilen hacimlerin bu manzaraya bakması sağlanmış. İki katlı olarak tasarlanmış kütlelerin her iki katına da düz ayak giriş yapmak mümkün. Öğrenci yemekhanesi kısmı tek büyük bir salon olarak, personel yemekhanesi kısmı ise, idari ve akademik personel için iki farklı salon olarak düşünülmüş. Mediko ve idari bina kütleleri bir köprü ile bağlanan tamamen bağımsız iki farklı kütle olarak tasarlanmış. Her iki binanın da ihtiyaç programını karşılayacak şekilde, ileride yerleşke içindeki fonksiyonlarını tam karşılaması hedeflenmiş. Yapıların dolaşım hacimlerinde görsel teması sağlayacak galerilerle iç mekan zenginliği hedeflenmiş ve bu hacimlerin kütlesel ifade bulması sağlanmış.

Künye
Proje Yeri: Kırşehir
İşveren: TC Ahi Evran Üniversitesi
Statik Projesi: Ergun Tercanlı
Mekanik Projesi: Onur Tuğa
Elektrik Projesi: Kemal Aykaç
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2010
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
Arsa Alanı: 30.000m²
Toplam İnşaat Alanı: 14.000m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gönül Aslanoğlu Evyapan

Ekrem Bahadır Çalışkan

Emre İmik