Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Galeri Nev Kırlangıç

Motto Mimarlık tarafından tasarlanan Galeri Nev Kırlangıç Ankara'da Kırlangıç Sokak'ta bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Galeri Nev projesinin tasarım uğraşı, üç tarafı cam yüzeylere sahip açık tek mekân içerisine bir sanat galerisi yerleştirmektir. Bu giriş katı, bulunduğu apartmanın eğimli bir arazide ve elçilik bahçeleriyle genişleyen vadi korusu üzerindeki konumuyla, Ankara için ender pitoresk bir manzaraya hâkimdir. Hem manzarayı kapsamak, hem de sergiler için mahfuz bir yer oluşturmak, projenin çelişkisidir. Fikir, varolan tek duvar yüzeyi içererek kapalı bir sergi alanı oluşturmak, bunun çeperine dışarıdaki manzarayla bütünleşecek diğer kullanımları yerleştirmektir.

Sokak tarafı “kapı-duvar” düşüncesiyle tasarlanmıştır. Kapı-duvar’dan birinci kasıt dışarıdan girildiğinde iç ve dış arasındaki geçişleri dönüştürecek bir duvarla yüzleşmek, bir yönde sergi mekânına, diğerinde ofislere ulaşan çizgisel dolaşım alanları kurgulamaktır. İkinci kasıt ise kapı gibi dönen bir yüzeydir. Giriş duvarı asimetrik tek mesnet üzerinde çelik çatkı altına yerleştirilen tekerlerle dönebilecek şekilde inşa edilmiştir.  Böylece, sergilenecek büyük eserlerin içeriye girişini kolaylaştırmak gibi pratik bir işlevin yanında, farklı sergilerde farklı açılarda kullanıma olanak veren bir mekânsal değişken de ortaya konulmuştur. Duvar geniş açıldığında sokak tarafında dışa açık bir alan tanımlayarak sergi mekânını ikiye ayırabilmekte, 90 derece açıldığında ise diğer duvarla devamlılık sunabilmektedir.

Ana sergi mekânı oranları, çizgisel bölüntüleri, yerden az koparılmış duvar yüzeyleri ve ışık tavanı ile idealize edilmiş soyut bir sergileme ortamıdır. Barisol ışık tavanı farklı düzeylerde homojen aydınlatmaya olanak sağlamakta, tavanın çizgisel bölüntülerine yerleştirilen spot raylarıyla gereğinde nesne odaklı sergileme yapılabilmektedir. Sergi mekânı duvarları tek başlarına serbest yüzeyler veya nişler olarak konumlandırılmıştır. Bu duvarlar arasındaki boşluklar dışarıdaki manzara parçalarını çerçevelemektedir. Sergiden yan mekânlara geçildiğinde ise tamamen farklı bir deneyime girilmektedir.

Galeri ofisleri açık koridor mekân üzerinde balkon cephesini kaplayan bir nişin içinde boydan boya uzanan bir masa ve kitaplıktan oluşan beş kişilik bir çalışma alanından ibarettir. Sergi açılışlarında çalışma malzemesinin mahremiyetini koruması için, bu nişin bütünü tek storla kapalı bir kutu haline gelebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece istendiğinde, bütün açık mekânlar sergiye dahil olabilmektedir. Galeri’nin servisler dışında klasik anlamda tek 'oda'sı yönetici ofisidir. Oda cam bir bölmeyle ayrılmış olduğu için üç köşesinde koruya geniş bakışlar sunmaktadır. Bu odanın arkasında kalan ve diğer yönden servis mekânlarının üzerinde konumlandığı bir koridordan ulaşılan alan ise baskı eserlerin depolandığı ve gereğinde gösterildiği çok amaçlı bir yerdir. Galeri'nin kuzeye bakan balkon cephesindeki halihazır kayar kapılar yaz aylarında açıldığında, buradaki alanlar dışarısı ile bütünleşebilmektedir. Böyle olduğunda, bu sokağa neden 'Kırlangıç' denildiği kuş seslerinden daha iyi anlaşılmaktadır. Galeri Nev Kırlangıç doğa ve kültür eşiğinde dar bir alanda farklı mekânsal deneyimleri sergilemek amacıyla tasarlanmıştır. Her sergide sanatın içeriği ve her mevsimde vadi korusunun doğası değiştikçe deneyimler çoğalmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çankaya, Ankara
Proje Tipi: Sergi Mekanı / Galeri
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Galeri Nev
Ana Yüklenici: Motto Mimarlık
Mekanik Projesi: İhsan Beşeli
Elektrik Projesi: Engin Pekyılmaz
Fotoğraf: Duygu Tüntaş, Galeri Nev
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Toplam İnşaat Alanı: 150 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Namık Erkal

Onur Özkoç