Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

ODTÜ Forum

Tektonika Mimarlık tarafından tasarlanan proje 2000 yılında Tepe Mimarlık Kültürü Vakfı’nın verdiği Mimarlıkta Yeni Arayışlar Ödülü’ne layık görüldü.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

ODTÜ-FORUM’u oluşturan üçlü mekanlar grubu bir kent parçası gibi ele alınmıştır. Toplantı Salonu ve Atölyeler önündeki lineer dolaşım alanları, bir sokağın kaldırımlarını çağrıştırmaktadır. Atölye tarafındaki kapılar ve üstlerindeki pencereler, tonozaltının sokak imajını vurgulayan elemanlardır.

Tonozaltının “işlevsel melezlik”i (multifunctionality) “algısal melezlik” ile paralellik arz etmektedir. Yapı, bu hali ile konstrüksiyon olarak bir “anıt”, kamu alanı olarak da bir “tiyatrodur”.

ODTÜ-FORUM, üniversite yerleşkesinin kuzey-batısında yer almaktadır. 4.500 m2''lik bir kullanım alanı olan yapı, esas işlevinin yanı sıra, kitlesi ve konumu ile Kolej Kampüsü''nü strüktüre eden bir eleman olarak ele alınmıştır. ODTÜ-FORUM, ana hatları ile üç işleve karşı gelen üç kitle-elemandan oluşmaktadır:

  1. Çokamaçlı Toplantı ve Gösteri Salonu (600 kişi)
  2. Sanat Atölyeleri (resim, heykel, müzik)
  3. Tonozaltı (yarı-açık birleştirici, ortak alan)

Bu üçlü mekan grubu, bir “kent parkas”ı gibi ele alınmıştır. Toplantı Salonu ve Atölyeler önündeki lineer dolaşım alanları, bir sokağın kaldırımlarını çağrıştırmaktadır. “Kaldırımlar” ve “sokak” arasındaki çeşitli basamaklar ise informal bir amfiteatr gibi düşünülebilir. Atölye tarafındaki kapılar ve üstlerindeki pencereler, tonozaltının sokak imajını vurgulayan elemanlardır. Atölye giriş kapıları önündeki merdivenler ise, bitişik nizam ‘kent konutlarını’ (‘town houses’) anımsatmaktadır.

Kolej girişi tarafından yaklaşıldığında, “Giriş”e kurumsal bir nitelik vermektedir. Fakat, Tonozun altına girildiğinde, bu ‘kayıcı ve akıcı’ mekan, bu defa, diğer ucundaki yeşil alan ile bütünleşmekte, bir önceki ‘mineral’ nitelikli bütününden koparak ‘yeşile’ kaymakta ve tamamen karakter değiştirebilmektedir. Yapının ana karakterini veren “düzenli”, “ortogonal” ve “statik” ana strüktürü ve strüktürel elemanları, hareket eden insan için bir çok değişik algılama biçimleri sunmakta ve sürekli devinim içinde olan “ışık” hareketleri ile de her an farklı karakterler kazanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Çankaya, Ankara
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı
Statik Projesi: Danyel Kubin, Prota Mühendislik
Mekanik Projesi: Ali Tunçay, Tunçay Mühendislik
Elektrik Projesi: Kemal Güravşar, Promete Mühendislik
Fotoğraf: Fatih Yavuz, Hasan Okan Çetin, Melih Uçar
Proje Başlangıç Yılı: 1996
Proje Bitiş Yılı: 1997
İnşaat Başlangıç Yılı: 1997
İnşaat Bitiş Yılı: 1999
Arsa Alanı: 10.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4.500 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Semra Teber Yener