Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

HÜ Ar-Ge Binası

Tektonika Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2006 yılında tamamlanan HÜ Ar-Ge Binası Hacettepe Teknokent’in ilk binası.

Tektonika Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2006 yılında tamamlanan HÜ Ar-Ge Binası Hacettepe Teknokent’in ilk binası.

Teknokentin gelişmesi Güney Bölgesinden başlatılmıştır. Sürece ivme kazandırmak amacı ile inşaatı bitmiş atıl duran bazı yapıların renovasyonu da gündeme gelmiştir.

Daha önce ağır makine deposu olarak tasarlanmış yapıya, ofis binası olarak yeni bir kullanım ve kimlik kazandırılmıştır. Yapı yaklaşık 10.000 m2’lik bir parselde yer almakta ve 2.000 m2’lik bir tabana oturmaktadır. Mimari yaklaşımın esası, mevcut çatı ve strüktürün tanımladığı, makine ve mal için tasarlanmış prizmatik depo hacmini, insan kullanımına uygun bir mekanlar dizini olarak yeniden yorumlamak ve inşa etmek olarak özetlenebilir.

Hacmin, yaşamayandan yaşayana uyarlanması sürecinde, ışık, ölçek ve malzeme bu transformasyonun anahtar kavramlarını oluşturmuştur. Ayrıca yapının ana yola ve ana yaklaşım yönüne göre konumu, giriş, sembol kavramları da Teknokent’in ilk binası olması bağlamında, özel bir dikkatle ele alınmıştır. Binanın giriş mekanını oluşturan ön cephesi tamamen şeffaf olarak tasarlanmış; sonradan inşa edilmiş olan 1. kat, bina içinde bina inşaatını vurgulayacak şekilde geri çekilmiştir. Çift kat yükseklikteki giriş holü, yapının orijinal (depo hali) mekan karakterini çağrıştıracak şekilde ele alınmıştır.

Giriş holünde, her iki yanda yer alan silindirik kitleler, orta dolaşım aksına doğru yönlenmekte ve binanın ana çatısı altında bağımsız kitle imajını güçlendirmektedir. Ofis mekanları doğal ışık kullanımını maksimize etmek amacı ile dış cidarlara kaydırılmış, ortadaki ana dolaşım aksı ise çatıda oluşturulan bir ışık yırtığı ile aydınlatılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Çankaya, Ankara
Proje Tipi: Ofis, Ar-Ge Binası
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: HÜ-TEKNOKENT A.Ş.
Ana Yüklenici: Mikrodis
Statik Projesi: Osman Muyesser, OSM
Mekanik Projesi: Hakan Öztürk, Mak-el
Elektrik Projesi: Çağla Mühendislik, Cemal Doğan
Proje Başlangıç Yılı: 2003
Proje Bitiş Yılı: 2004
İnşaat Başlangıç Yılı: 2004
İnşaat Bitiş Yılı: 2006
Arsa Alanı: 9.900 m2
Toplam İnşaat Alanı: 4.400 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Semra Teber Yener