Other Works
Similiar Projects

HÜ Ar-Ge Binası

Tektonika Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2006 yılında tamamlanan HÜ Ar-Ge Binası Hacettepe Teknokent’in ilk binası.

Tektonika Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2006 yılında tamamlanan HÜ Ar-Ge Binası Hacettepe Teknokent’in ilk binası.

Teknokentin gelişmesi Güney Bölgesinden başlatılmıştır. Sürece ivme kazandırmak amacı ile inşaatı bitmiş atıl duran bazı yapıların renovasyonu da gündeme gelmiştir.

Daha önce ağır makine deposu olarak tasarlanmış yapıya, ofis binası olarak yeni bir kullanım ve kimlik kazandırılmıştır. Yapı yaklaşık 10.000 m2’lik bir parselde yer almakta ve 2.000 m2’lik bir tabana oturmaktadır. Mimari yaklaşımın esası, mevcut çatı ve strüktürün tanımladığı, makine ve mal için tasarlanmış prizmatik depo hacmini, insan kullanımına uygun bir mekanlar dizini olarak yeniden yorumlamak ve inşa etmek olarak özetlenebilir.

Hacmin, yaşamayandan yaşayana uyarlanması sürecinde, ışık, ölçek ve malzeme bu transformasyonun anahtar kavramlarını oluşturmuştur. Ayrıca yapının ana yola ve ana yaklaşım yönüne göre konumu, giriş, sembol kavramları da Teknokent’in ilk binası olması bağlamında, özel bir dikkatle ele alınmıştır. Binanın giriş mekanını oluşturan ön cephesi tamamen şeffaf olarak tasarlanmış; sonradan inşa edilmiş olan 1. kat, bina içinde bina inşaatını vurgulayacak şekilde geri çekilmiştir. Çift kat yükseklikteki giriş holü, yapının orijinal (depo hali) mekan karakterini çağrıştıracak şekilde ele alınmıştır.

Giriş holünde, her iki yanda yer alan silindirik kitleler, orta dolaşım aksına doğru yönlenmekte ve binanın ana çatısı altında bağımsız kitle imajını güçlendirmektedir. Ofis mekanları doğal ışık kullanımını maksimize etmek amacı ile dış cidarlara kaydırılmış, ortadaki ana dolaşım aksı ise çatıda oluşturulan bir ışık yırtığı ile aydınlatılmıştır.

Details
Project Location: Çankaya, Ankara
Project Type: Offices, R&D Building
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: HÜ-TEKNOKENT A.Ş.
Ana Yüklenici: Mikrodis
Structural Project: Osman Muyesser, OSM
Mechanical Project: Hakan Öztürk, Mak-el
Electrical Project: Çağla Mühendislik, Cemal Doğan
Project Start Date: 2003
Project End Date: 2004
Construction Start Date: 2004
Construction End Date: 2006
Building Plot Area: 9.900 m2
Total Construction Area: 4.400 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Semra Teber Yener