Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yurt Blokları

ODTü Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yurtlar Bölgesi, Kampüsün güney yamacında yaklaşık 120 000 m²''lik bir alanda yer alıyor.

Tamamlandığında yaklaşık 6.000 öğrenci nüfusunu barındıracak bir yurtlar bölgesinin kentsel tasarımı ve bu kentsel dokunun yapı taşlarını oluşturacak yurt binalarının mimari projeleri bir bütün olarak ele alınmış. 14.000 m²''lik ilk bölümün inşaatı tamamlanmış. Projenin ölçeği kentsel tasarımdan oda tefrişine kadar uzanmakta.

Kentsel Tasarım

Doğu/ Batı yönünde uzanan ve araziyi uzunlamasına kateden az eğimli dolaşım aksı (iç yol) yurtlar nölgesini ''üst'' ve ''alt'' olarak iki parçaya ayırmakta. üst bölümde ''daha yoğun'', çok katlı yurt bloklar, alt bölümde ise ''mahalle/ köy'' niteliğinde bahçeli öğrenci konutları öngörülmüş. Mekansal kurgulanma, birincide düşeyde, ikincide ise yatayda.

Kampüsün kuzey/güney doğrultusundaki ana dolaşım aksı aynı zamanda Yurtlar Bölgesinin de ana dolaşım aksını oluşturmakta. Bahçeli öğrenci konutlarının kuzey taraflarında, uzanan gölgeli yollar, alt bölümün dolaşım aksları. Bunlar bir çeşit, yurt bloklarındaki koridorlara karşı gelmekteler. Ortak kullanımlar (kafeterya, kantin, kitaplık, etüd, çalışma odası, vb.) yurt bloklarında bahçe kotunda yer almakta ve açık alan ile bütünleşmekteler. Bahçeli konutlarda ise, bu kullanımlar iç yol üzerindeki meydancıklarda yer almaktalar. Bu yapılar, bahçeli konutların yaygın kentsel dokusunu ''ritme eden'' kentsel hizmet odakları olarak tasarlanmış.

Mimari

Yurt bloklarının konumlanmaları ve önerilen oda formasyonu, her öğrencinin doğal ışık ve görsel perspektiften eşit olarak yararlanmasını olanaklı kılmakta. Yaşam birimlerinin tamamen açılabilen sürgülü cam pencereleri, hem doğal aydınlanma, hem de doğal havalandırmayı sağlamakta. Kalın taş ''duvar/ekran'' yaşam mekanlarını direkt güneş ışığından korumakta, ışığı değişik biçimlerde süzmekte ve arkasındaki ''yarı-avlu''lara gölge sağlamakta.

Harita
Künye
Proje Yeri: Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Proje Tipi: Yurt / Konukevi
İşveren: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2005
Proje Bitiş Yılı: 2005
İnşaat Başlangıç Yılı: 2006
İnşaat Bitiş Yılı: 2007
Arsa Alanı: 11.500 m2
Toplam İnşaat Alanı: 14.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Semra Teber Yener

Figen Yücel