Other Works
Similiar Projects

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yurt Blokları

ODTü Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yurtlar Bölgesi, Kampüsün güney yamacında yaklaşık 120 000 m²''lik bir alanda yer alıyor.

Tamamlandığında yaklaşık 6.000 öğrenci nüfusunu barındıracak bir yurtlar bölgesinin kentsel tasarımı ve bu kentsel dokunun yapı taşlarını oluşturacak yurt binalarının mimari projeleri bir bütün olarak ele alınmış. 14.000 m²''lik ilk bölümün inşaatı tamamlanmış. Projenin ölçeği kentsel tasarımdan oda tefrişine kadar uzanmakta.

Kentsel Tasarım

Doğu/ Batı yönünde uzanan ve araziyi uzunlamasına kateden az eğimli dolaşım aksı (iç yol) yurtlar nölgesini ''üst'' ve ''alt'' olarak iki parçaya ayırmakta. üst bölümde ''daha yoğun'', çok katlı yurt bloklar, alt bölümde ise ''mahalle/ köy'' niteliğinde bahçeli öğrenci konutları öngörülmüş. Mekansal kurgulanma, birincide düşeyde, ikincide ise yatayda.

Kampüsün kuzey/güney doğrultusundaki ana dolaşım aksı aynı zamanda Yurtlar Bölgesinin de ana dolaşım aksını oluşturmakta. Bahçeli öğrenci konutlarının kuzey taraflarında, uzanan gölgeli yollar, alt bölümün dolaşım aksları. Bunlar bir çeşit, yurt bloklarındaki koridorlara karşı gelmekteler. Ortak kullanımlar (kafeterya, kantin, kitaplık, etüd, çalışma odası, vb.) yurt bloklarında bahçe kotunda yer almakta ve açık alan ile bütünleşmekteler. Bahçeli konutlarda ise, bu kullanımlar iç yol üzerindeki meydancıklarda yer almaktalar. Bu yapılar, bahçeli konutların yaygın kentsel dokusunu ''ritme eden'' kentsel hizmet odakları olarak tasarlanmış.

Mimari

Yurt bloklarının konumlanmaları ve önerilen oda formasyonu, her öğrencinin doğal ışık ve görsel perspektiften eşit olarak yararlanmasını olanaklı kılmakta. Yaşam birimlerinin tamamen açılabilen sürgülü cam pencereleri, hem doğal aydınlanma, hem de doğal havalandırmayı sağlamakta. Kalın taş ''duvar/ekran'' yaşam mekanlarını direkt güneş ışığından korumakta, ışığı değişik biçimlerde süzmekte ve arkasındaki ''yarı-avlu''lara gölge sağlamakta.

Map
Details
Project Location: Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Project Type: Dormitory / Guesthouse
Employer: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü
Project Start Date: 2005
Project End Date: 2005
Construction Start Date: 2006
Construction End Date: 2007
Building Plot Area: 11.500 m2
Total Construction Area: 14.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Semra Teber Yener

Figen Yücel