Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Millenium Park Evleri

Nüfusu 15 milyonlara doğru giden İstanbul'da merkez bölgelerde veya merkez çeperinde düşük yoğunluklu yerleşme yapma şansı neredeyse hiç kalmadı.

Düşük yoğunluklu villa tarzı yerleşmeler kentin kırsal alanlar ve sınır kuşaklarında yer alıyor, adeta sınırları oluşturuyor. Formula 1 pistinin yakınındaki yeni yerleşim bölgesi Akfırat'taki Millenium Park Evleri Yerleşmesi'de bu anlamda kentle kır arasında bir arayüz.

Yerleşmenin çevresindeki imar verisi düşük yoğunlukta yapılaşmayı öngörmekte. Konuya yaklaşımımızda yerleşmenin düşük yoğunluk dağılımını dengeleyen, kırsal niteliği olabildiğince koruyan bir şema içinde yapılması temel alındı. Arsa yoğun ağaçlardan oluşmuş bir dokuya, floraya sahip değil. Belirli yerlerde yeşil alanlar dere yatakları üzerinde konumlanmakta, diğer alanlar imar edilebilecek nitelik taşımakta. Dolayısıyla tümden tasarlanmış peyzajla bütünleşmiş bir yerleşim konseptini uygulama olanağı vermekte. İlk şemaları oluştururken ana çatkıyı oradaki mevcut arazi dokusuyla, ağaçları gözeterek kuruldu. Ana şemayı, arazi meyili çevresinde yönelişleri zenginleştirerek, bina sayısının çok belirleyici olmasına karşın olabildiğince alanları optimize ederek, arsanın topoğrafyasını, varolan yeşil dokusunu, vadi özelliklerini dikkate alarak biçimlendirildi. Burada yaptığımız, öteki projelerden çok temel olarak ayrılan yaklaşım, mimari projeye başladığında peyzaj projesine de başlanmış olunması. Mimariyle çevre hem bütünleşsin hem birbirini etkilesin, dolayısıyla peyzaj bitmiş bir yerleşim üzerine yapıştırma, kolaj olması istendi.

Yerleşme şeması hafif meyilli arazinin sırt hattından geçen bir omurga ana yaya + oto yoluna balık kılçığı gibi bağlanan yol dokusuyla kurgulandı. Merkezi yüksek kota sosyal tesis göletlerle bütünleşecek biçimde yerleştirildi. Vadide bu omurgaya adeta paralel, göletlerden oluşan bir su aksı planlandı. Birbirine bağlı damla dizileri halindeki su birikintileri yerleşme boyunca bütünleşip lineerleşerek hareketli zengin bir peyzaj omurgası oluşturuyor. Peyzajın temel kararlarından en önemlisi kırsal peyzajın sürekliliğini sağlarken kentsel bir peyzaj yaratmaktı. Bunun için belli bölgelerde doğayı kendi haline bırakarak yalnızca mevcut florayı destekleyerek kendi kendisini üretmesini sağlamak, villa bahçelerinde, giriş meydanı ve sosyal tesisler çevresinde yapısal elemanlar da kullanarak kentsel peyzaj kurgulamak temel tasarım yaklaşımı oldu.

Kentle yaşayan insanlara kırın olanaklarını dönüştürerek sunmayı kavramsal hedef olarak belirlendi. Yerleşimi çevreleyen duvar plan düzlemindeki gölet dizilerinin formunu düşeyde brüt beton içinde açılmış boşluklarla tekrarlayarak yerleşimin çevre düzenini dışarı yansıtıyor. Yerleşme boyunca tematik koridorlar tasarlandı. Anayol etrafında bir koku aksı, vadi boyunca ışık ve mevsimlere göre değişen bir renk aksı doğal ve tasarlanmışı iç içe geçiren bir peyzaj yaklaşımını tamamlıyor.Dere etrafında kavaklardan oluşan bir beyaz orman biçimlenirken bunların soyutlanmış halinin metal direkli ışık ormanı olarak girişte kullanılması kırsal-kentsel ikileminin tasarımsal ifadeleri oluyor.

Millenium Park projesinde, binalara endüstriyel tasarım gibi bakarak; lego gibi, mobilya gibi parçalardan çoklu üretilen, monte edilebilen, inşa edilebilen, betonun yalnızca temelde kullanıldığı bir bina tipi geliştirerek, çok sayıda örneğini gördüğümüz villa konut anlayışından farklı bir yapı üslubunu denemek istendi. Başlangıçta çok sayıda bina tipi oluşturma yönünde başlayan eğilim ekonomik sınırlamalarla üç bina tipine indirgenmiş. Fakat bina cephelerine kaplanan malzemelerde çeşitlilik, peyzaj öğelerinin katkısı, konutların havuz yönlerindeki değişiklik, yola olan uzaklıklarını farklı tutmak, grup oluşturmak gibi konuma bağlı olarak geliştirilen farklılaşmalar her birime ve yere farklı karakter kazandırma çabası taşımış.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
İşveren: A.Yıldırım Uluslararası İnşaat AŞ
Ana Yüklenici: A.Yıldırım Uluslararası İnşaat AŞ
Peyzaj Mimarlığı: Sami Ata Turak
Statik Projesi: BMAK Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti
Mekanik Projesi: Kani Korkmaz, Detay Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2005
Proje Bitiş Yılı: 2006
İnşaat Başlangıç Yılı: 2006
İnşaat Bitiş Yılı: 2007
Arsa Alanı: 40.400 m²
Toplam İnşaat Alanı: 60.000 m2

Pin It
Mimar

Adnan Kazmaoğlu

Melda Olcayto

Göksel Kılınç

Onur Dayıoğlu

Mehtap Kocaman

Ferda Dedeoğlu

Sinan Çelik

Turgay Yaz

Bengü Akarca

Begüm Büke

Nermin Teker

Aras Kazmaoğlu