Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 3. Yurt Kompleksi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü için önerilen ve Güney Meydanı''na komşu II. Etap Yurtları''nın devamında yer alan yurt yapıları.

Doğu-batı yönünde uzanan, ince uzun, dikdörtgen biçimli ve son derece eğimli bir arazi üzerinde tasarlanan yurtlar, kendisine bitişik, daha önce inşa edilmiş yurtları ve arazisinin uzantısı olan açık spor alanlarını birbirine bağlayan bir konumdadır. Programı düzenlerken kız öğrenci-erkek öğrenci ayrımını yapabilmek ve ölçeğe çözüm getirmek üzere yapı üç lineer parçaya bölünmüştür. Birbirine paralel konumlanmış bu üç parça, hem arazi eğiminin getirdiği zorlukları ortadan kaldırmakta, hem manzaraya açılım olanakları sağlamakta, hem de daha önce sözü geçen spor alanları bağlantısında gölgeli bir iç sokak oluşturmaya imkan vermektedir. Bu iç sokak, giriş kotuna ulaşmayı sağlayan merdivenler ve teraslarla zenginleşmektedir. Olabildiğince sade tutulan cepheler, yalnızca güneyde, sert Kıbrıs güneşinin sürekli yakıcı etkisini azaltmak üzere kullanılan güneş kırıcılarla hareketlilik kazanmıştır. Yapının genel cephe malzemesi kampüs genelinde kullanılmış olan andezit kaplama taşı ve sıvadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Proje Tipi: Yurt / Konukevi
İşveren: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Ana Yüklenici: Korman Construction
İç Mekan Projesi: TeCe Mimarlık
Aydınlatma Projesi: TeCe Mimarlık, Proture
Statik Projesi: YBT Yapısal Tasarım Hizmetleri (YBTAS)
Mekanik Projesi: Abdullah Bilgin, Yunus Terlik
Elektrik Projesi: Proture
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Proje Bitiş Yılı: 2009
İnşaat Bitiş Yılı: 2009
Toplam İnşaat Alanı: 15.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cem İlhan

Tülin Hadi

Keriman Afyonlu

Aydoğan Özsoy

Şefika Güner

Proture