+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 3. Yurt Kompleksi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü için önerilen ve Güney Meydanı''na komşu II. Etap Yurtları''nın devamında yer alan yurt yapıları.

Doğu-batı yönünde uzanan, ince uzun, dikdörtgen biçimli ve son derece eğimli bir arazi üzerinde tasarlanan yurtlar, kendisine bitişik, daha önce inşa edilmiş yurtları ve arazisinin uzantısı olan açık spor alanlarını birbirine bağlayan bir konumdadır. Programı düzenlerken kız öğrenci-erkek öğrenci ayrımını yapabilmek ve ölçeğe çözüm getirmek üzere yapı üç lineer parçaya bölünmüştür. Birbirine paralel konumlanmış bu üç parça, hem arazi eğiminin getirdiği zorlukları ortadan kaldırmakta, hem manzaraya açılım olanakları sağlamakta, hem de daha önce sözü geçen spor alanları bağlantısında gölgeli bir iç sokak oluşturmaya imkan vermektedir. Bu iç sokak, giriş kotuna ulaşmayı sağlayan merdivenler ve teraslarla zenginleşmektedir. Olabildiğince sade tutulan cepheler, yalnızca güneyde, sert Kıbrıs güneşinin sürekli yakıcı etkisini azaltmak üzere kullanılan güneş kırıcılarla hareketlilik kazanmıştır. Yapının genel cephe malzemesi kampüs genelinde kullanılmış olan andezit kaplama taşı ve sıvadır.

Map
Details
Project Location: Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Project Type: Dormitory / Guesthouse
Employer: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Ana Yüklenici: Korman Construction
Interior Architecture: TeCe Mimarlık
Lighting Project: TeCe Mimarlık, Proture
Structural Project: YBT Yapısal Tasarım Hizmetleri (YBTAS)
Mechanical Project: Abdullah Bilgin, Yunus Terlik
Electrical Project: Proture
Project Start Date: 2007
Project End Date: 2009
Construction End Date: 2009
Total Construction Area: 15.000 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Cem İlhan

Tülin Hadi

Keriman Afyonlu

Aydoğan Özsoy

Şefika Güner

Proture